Poprawia się dostęp do nowoczesnych terapii w hematoonkologii. Jakie leki mają szansę na refundację w 2022 r.?

MJM/PAP
opublikowano: 14-02-2022, 15:05

W ostatnich latach znacząco poprawił się dostęp pacjentów hematologicznych do nowoczesnych terapii. - W 2021 r. w dziedzinie hematoonkologii wprowadzono do refundacji najwięcej nowoczesnych i skutecznych terapii - wskazał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia
Archwium

14 lutego odbyła się konferencja "Rozwój polskiej hematologii szansą dla pacjentów", zorganizowana przez Zarząd Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (PKPO) oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Podczas spotkania wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podsumował, ile nowych leków trafiło do refundacji w hematologii w 2021 r. i wskazał, jakie cząsteczki mają szansę na refundację w 2022 r.

Leki refundowane w hematologii w 2021 r.

Wiceszef MZ przekazał, że w 2021 r. na tle innych chorób nowotworowych w dziedzinie hematoonkologii wprowadzono do refundacji najwięcej nowoczesnych i skutecznych terapii.

  • Ostra białaczka szpikowa

Maciej Miłkowski wskazał, że jedną z ważniejszych zmian było wprowadzenie od 1 maja 2021 r. na listę refundacyjną leku midostauryna w nowym programie lekowym B.114. – "Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową (ICD-10 C 92.0), leczenie nowo rozpoznanej ostrej białaczki szpikowej u chorych z udokumentowaną obecnością mutacji genu FLT3".

– To pierwsza dostępna terapia refundowana w Polsce w programie lekowym dla tej grupy chorych – wskazał wiceminister zdrowia.

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska z Katedry i Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zwróciła uwagę, że w ostatnich latach w leczeniu ostrej białaczki szpikowej obserwuje się ogromny postęp. W Europie zarejestrowanych jest obecnie siedem nowych leków, które zmieniły całkowicie standard leczenia tej choroby.

– W Polsce spośród tych siedmiu leków refundowany jest tylko jeden. Jest to midostauryna – powiedziała specjalistka.

Zwróciła uwagę, że zdecydowana większość nowych leków – aż pięć - jest zarejestrowana w leczeniu tzw. pierwszej linii. Zalicza się tu na przykład gemtuzumab ozogamycyny. Jak podkreśliła prof. Wierzbowska, lek ten znacząco poprawia odsetek remisji i odsetek wyleczeń u chorych z ostrą białaczką szpikową o korzystnym rokowaniu.

Konsultant krajowa w dziedzinie hematologii i dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda wyjaśniła, że gemtuzumab ozogamycyny jest dopełnieniem chemioterapii dla chorych z obecnością antygenu CD33 na powierzchni komórek białaczkowych. „Ten lek znalazł się na liście leków o wysokiej skuteczności klinicznej opublikowanej przez AOTMiT” – powiedziała.

Z kolei przełomem w leczeniu starszych pacjentów z ostrą białaczką szpikową, nie kwalifikujących się do intensywnego leczenia, jest zastosowanie wenetoklaksu w skojarzeniu z lekami hipometylującymi, jak azacytydyna.

– Ta terapia, jako pierwsza linia leczenia, wydłuża całkowite przeżycie – podkreśliła prof. Lech-Marańda.

Prof. Wierzbowska przypomniała, że przez wiele lat leczenie chorych, którzy nie kwalifikowali się do intensywnego leczenia, było „dalece niesatysfakcjonujące” – mediana całkowitego przeżycia tych pacjentów wynosiła od trzech do sześciu miesięcy.

– W ubiegłym roku opublikowane wyniki randomizowanego badania, które doprowadziły do absolutnej zmiany standardu leczenia chorych starszych, bowiem skojarzenie wenetoklaksu z lekami hipometylującymi znacząco poprawiło zarówno odsetek uzyskiwanych całkowitych remisji (…), ale również znacząco wydłużyło medianę całkowitego przeżycia. W chwili obecnej wynosi ona blisko 1,5 roku – powiedziała hematolog.

Prof. Lech-Marańda zwróciła też uwagę na konieczność refundacji leku o nazwie gliterytynib w przypadku nawrotu i oporności u chorych z niekorzystnie rokującą mutacją FLT3.

  • Szpiczak plazmocytowy

1 maja 2021 r. w programach lekowych wprowadzono także istotne zmiany w leczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego. Refundacją został objęty schemat iksazomib+lenalidomid+deksametazon dostępny w ramach programu lekowego B.54 „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego” (ICD-0 C90.0) oraz karfilzomib+deksametazon – w ramach programu lekowego B. 54 „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego” (ICD10 C90.0) po pierwszej linii leczenia.

Onkologia
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
×
Onkologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.
  • Ostra białaczka limfoblastyczna

W Polsce od 2021 r. jest refundowana także przełomowa terapia CAR-T u pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek B u pacjentów do 25. roku życia (którzy są oporni na leczenie lub mają drugi bądź kolejny nawrót choroby, i którzy spełniają kryteria włączenia do programu).

– Czekamy na kolejne terapie tej klasy w innych programach lekowych – powiedział wiceminister zdrowia.

CZYTAJ TEŻ: Terapia CAR-T: sukces refundacyjny i... kolejne wyzwania

  • Przewlekła białaczka limfocytowa

Od 1 listopada 2021 r. nastąpiły znaczące zmiany w terapii chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową.

– Zostały dopuszczone dwie terapie: wenetoklaks w skojarzeniu z rytuksymabem oraz wenetoklaks w skojarzeniu z obinutuzumabem w pierwszej linii leczenia u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową – wyjaśnił wiceminister zdrowia.

Hematoonkologia – jakie leki mają szansę na refundację w 2022 r.?

– W 2022 r. znalazło się dużo wniosków w procesie refundacyjnym w dziedzinie hematologii. Część jest na początkowym etapie analizy, więc decyzji można się spodziewać w drugiej połowie roku - powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski

– Jednak można się spodziewać, że część z wnioskowanych terapii znajdzie na najbliższej liście refundacyjnej - zapewnił.

Dotyczy to m.in. terapii w ostrej białaczce szpikowej. Na przyjęcie decyzji o refundacji czekają gliterynib i gemtuzumab ozogamicin.

– W dalszej kolejności oczekujemy również na lek wenetoklaks, który obecnie jest oceniany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - powiedział Maciej Miłkowski.

Trwają również prace nad refundacją nowej formuły daunorubicyny i cytarabiny (leków stosowanych w chemioterapii).

Zmiany planowe są także w terapii chorych na chłoniaka nieziarniczego.

– Mamy lek, który co prawda nie znalazł się na liście technologii lekowych o wysokim poziomie innnowacyjności, ale również jest przez nas aktualnie oceniany - wskazał Maciej Miłkowski.

Dodał, że można się spodziewać zmian także w terapii chłoniaka z dużych komórek B i szpiczaka plazmocytowego.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Ile nowych leków trafiło do refundacji w onkologii w 2021 r.?

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.