Wiceminister Gadomski zapowiedział nowe rozwiązania w polskiej onkologii

opublikowano: 08-07-2021, 14:19

Chcielibyśmy, aby budżet Narodowej Strategii Onkologicznej został zwiększony do 500 mln w 2021 r. - powiedział wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podczas sejmowej Komisji Zdrowia, przedstawiając już zrealizowane zadania NSO i zapowiadając nowe rozwiązania.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

8 lipca komisja rozpatrzyła rządowy dokument „Narodowa Strategia Onkologiczna – Sprawozdanie za rok 2020”. Resort zdrowia reprezentował wiceminister Sławomir Gadomski, który przedstawił, jakie zadania w ramach NSO udało się realizować w 2020 r.

NSO: kształcenie lekarzy a kwestia onkologii

Sławomir Gadomski zauważył, że rok 2020 r. był rokiem zmian w zakresie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, które polegały na zwróceniu uwagi na kwestie związane z onkologią.

– Zwiększyliśmy liczbę pytań z dziedziny onkologii z 20 do 30 na Lekarskim Egzaminie Końcowym oraz z 20 do 25 na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym - poinformował wicemister.

Drugą istotną zmianą jest “przygotowanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie umiejętności lekarskich".

– Wyodrębnionych zostało 20 umiejętności z zakresu onkologii, które będą certyfikowane zgodnie z założeniami nowelizowanej ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty - zaznaczył Sławomir Gadomski i dodał, że planowane jest dokończenie procesu konsultacji rozporządzeń w tej sprawie, tak aby w 2021 r. możliwe było potwierdzenie w drodze certyfikacji umiejętności zawodowych lekarza w zakresie specjalności onkologicznych.

Planowane są także zmiany w zakresie stażu podyplomowego, polegające na zwiększeniu intensywności szkoleń związanych z onkologią, przede wszystkim wprowadzeniu obowiązkowych szkoleń z profilaktyki onkologicznej, leczenia bólu, komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym. Te zmiany - zgodnie z zapowiedzią Sławomira Gadomskiego - mają wejść w życie w marcu 2022 r.

Lekcja o zdrowiu prawdopodobnie już od 1 września 2021 r.

Wiceminister zdrowia zauważył, że inwestycja w edukację, przede wszystkim w profilaktykę pierwotną, to jedno z niewielu zadań, których nie udało się zrealizować w 2020 r.

– Od września 2020 r. planowaliśmy wprowadzić lekcję o zdrowiu. Dociskaliśmy Ministerstwo Edukacji i Nauki, aby przyjęło to zadanie do realizacji. Jednak z powodu pandemii i zamieszania w procesach kształcenia nie udało się tego zadania zrealizować - powiedział Sławomir Gadomski.

– Planujemy, aby te zajęcia ruszyły od 1 września 2021 r. Jesteśmy na to gotowi, ale z powodu pandemii nie ma co do tego pełnej gwarancji - zaznaczył.

Będą zmiany w akcyzie od wyrobów tytoniowych?

Wśród sukcesów wiceminister zdrowia wymienił także wprowadzenie opłaty cukrowej. Wyraził nadzieję, że to nie koniec “takich narządzi fiskalnych czy interwencyjnych”.

– W toku realizacji NSO będziemy zastanawiali się nad kolejnymi zmianami w akcyzie od wyrobów tytoniowych i tutaj w przyszłości pewne dalsze mechanizmy fiskalne będziemy wdrażać - zapowiedział.

Kampania „Planuję długie życie”

MZ od 2018 r. realizuje kampanię „Planuję długie życie”.

– Skala tej kampanii jest dość duża, udało się wyemitować 2 tys. spotów edukacyjnych, 20 tys. spotów związanych z profilaktyką onkologiczną. Tę pracę kontynuujemy i intensyfikujemy, także w czasie pandemii. Apelowaliśmy, aby hasło “zostań w domu” nie dotyczyło profilaktyki onkologicznej, kontaktu z lekarzem, obszaru wczesnej diagnozy - powiedział Sławomir Gadomski.

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski

“Budżet Narodowej Strategii Onkologicznej zaplanowany na 2020 r. to 250 mln zł. Wydatkowaliśmy 200 mln zł, co jest pochodną m.in. istotnie mniejszego iż zakładaliśmy wykonania w profilaktyce raka jelita grubego. Jednak staramy się, aby to 50 mln zł nie przepadło. Procedujemy zwiększenie budżetu NSO w 2021 r. o środki, oszczędności, które pochodzą z innych zadań. Chcielibyśmy, aby został on zwiększony do 500 mln w 2021 r.”.

Profilaktyka onkologiczna - narzędzia motywacyjne dla zespołów POZ

Wiceminister Gadomski zauważył, że w czasie pandemii pojawiły się duże problemy z realizacją profilaktyki wtórnej, jednak mimo to udało się kontynuować programy badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, raka piersi czy programy mniejsze skalą, jak program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.

Wiceszef resortu zdrowia zaznaczył, że należy wprowadzić narzędzia motywacyjne dla zespołów POZ za objęcie lokalnych populacji profilaktyką onkologiczną.

– To dla nas bardzo ważne zadanie. Udało się na nie wyodrębnić środki spoza Narodowej Strategii Onkologicznej, w ramach Funduszu Medycznego, którego ustawa weszła w życie w listopadzie 2020 r. W nim wyodrębniony został subfundusz rozwoju profilaktyki, którego celem jest wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia, jakości życia i finansowania działań profilaktycznych. Jednym z filarów tego subfunduszu jest finansowanie współczynników korygujących dla POZ. Mam nadzieję, że w drugiej połowie roku sfinalizujemy te rozwiązania i od 1 stycznia 2022 r. ruszą narzędzia profilaktyczne dla POZ za obejmowanie populacji swoich pacjentów programami profilaktycznymi - powiedział Sławomir Gadomski.

Pilotaż badań HPV-DNA

Z istotnych działań w obszarze profilaktyki wtórnej, które MZ realizuje w Narodowym Instytucie Onkologii - Państwowym Instytucie Badawczym, są pilotaże nowych typów badań.

– Jednym z nich jest pilotaż badań HPV-DNA. To nieco inne podejście do standardów wykrywania stanów przedrakowych i raka szyjki macicy. Ten pilotaż jest teraz intensyfikowany. W oparciu o przeprowadzony pilotaż będziemy zastanawiali się, czy te badania wprowadzać jako standard - powiedział Sławomir Gadomski.

Onkologia
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
×
Onkologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Profilaktyka raka jelita grubego - najpierw test FIT, a dopiero potem kolonoskopia?

Prowadzony jest również pilotaż związany z testem FIT, czyli testem na krew utajoną w kale.

– Obecnie pracujemy z ekspertami z Narodowego Instytutu Onkologii nad istotną zmianą w programie badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, aby były to badania przesiewowe za pomocą testu FIT. Dopiero gdy test FIT da wynik pozytywny lub pacjent nie odpowie na zaproszenie na to badanie, będzie przeprowadzana kolonoskopia - powiedział Sławomir Gadomski.

– To duża zmiana i wcale nie tak łatwa do prowadzenia, ponieważ eksperci zakładają, że wykonanie kolonoskopii będzie wówczas znacznie trudniejsze, będzie wymagało programu szkoleniowego, doposażenia ośrodków wykonujących kolonoskopię. W ramach NSO wpisaliśmy sobie zadanie wspierania inwestycyjnego w tym obszarze, m.in. w kolonoskopy o wysokiej rozdzielczości - zaznaczył.

Dostęp do innowacyjnych terapii onkologicznych

Sławomir Gadomski przedstawiając sprawozdanie z realizacji NSO zaznaczył, że w 2020 r. przygotowano ustawę o badaniach klinicznych. Jej projekt w kwietniu 2021 r. został skierowany do konsultacji publicznych, a obecnie trwa analiza uwag. Ponadto ABM przeprowadziła postępowania na niekomercyjne badania kliniczne.

– Ponad połowa z nich dotyczyła badań w obszarze onkologii - powiedział wiceminister.

– W 2020 r. zorganizowano i zrealizowano konkursy na centra badań klinicznych. Przynajmniej połowa z tych centrów ma być dedykowania badaniom w obszarze onkologii - podkreślił.

Ważną zmianą jest także wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych umożliwiających skrócenie czasu dostępu do innowacyjnych terapii.

– To zadanie wprowadziliśmy do ustawy o Funduszu Medycznym, gdzie został wyodrębniony subfundusz terapeutyczno-innowacyjny. Jest dedykowany właśnie dofinansowaniu terapii innowacyjnych o wysokiej skuteczności klinicznej, tych, które wcześniej nie weszły do systemu refundacji w Polsce. Pierwszy wykaz został przygotowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, kolejny ma zostać przygotowany do końca sierpnia. Te wykazy to pole do dalszej dyskusji, do negocjacji z koncernami farmaceutycznymi, które tymi technologiami dysponują. Z punktu widzenia Fundusz Medycznego ważne jest to, że jest na to zapewnione źródło finansowania - zapewnił Sławomir Gadomski.

– Od 2018/2019 r. na każdej liście refundacyjnej znajdują się innowacyjne terapie lekowe z zakresu onkologii. Duże zmiany w tym zakresie nastąpiły w 2020 r., kiedy dostęp do innowacyjnych terapii zyskali pacjenci z bardzo wieloma różnymi typami nowotworów, takich jak rak piersi, chłoniak, przewlekła białaczka szpikowa, ostra białaczka limfoblastyczna, niedrobnokomórkowy raku płuca, czerniak. W istotny sposób przybliżamy się do poziomu, które wiele krajów UE oferuje swoim pacjentom - zaznaczył wiceminister.

130

w 2021 r. tyle mammografów analogowych ma zostać wymienionych na aparaty cyfrowe.

Lung Cancer Unit jeszcze w lipcu 2021 r.?

Obecnie MZ zakończyło prace dotyczące ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

– Obecnie jesteśmy na ostatniej prostej dotyczącej legislacji w zakresie systemów informatycznych, które mają wspierać proces zbierania danych jakościowych. W KSO najważniejsze jest to, aby mierzyć i oceniać jakość w onkologii - zaznaczył Sławomir Gadomski.

W 2020 r. udało się opracować model kompleksowej opieki dla pacjentów z nowotworem jelita grubego.

– Pracowaliśmy także nad modelem kompleksowej opieki w zakresie raka płuca, czyli Lung Cancer Unit. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu będziemy mogli je przyjąć jako rozporządzenie ministra zdrowia - powiedział Sławomir Gadomski.

Akredytacje w patomorfologii obowiązkowe od 2023 r.?

– Pracowaliśmy także nad standardami akredytacyjnymi dla zakładów patomorfologii. To zadanie zostało praktycznie zakończone. Standardy akredytacyjne zostały przygotowane i zaakceptowane przez Radę Akredytacyjną przy ministrze zdrowia. Teraz rozpoczynamy proces pilotażowej akredytacji 60 zakładów patomorfologii. A od 2023 r. ma się stać obowiązkową akredytacją w Polsce, do czego się przygotowujemy - zapowiedział wiceminister.

Standardy odstępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii

MZ pracuje także nad wprowadzeniem standardów i wytycznych podstępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii. Prace te odbywają się w ramach projektu unijnego oraz w ramach realizacji zadań NSO.

– Szykujemy dwa odrębne projekty. Pięć pierwszych nowotworów - piersi, płuca, jelita grubego, jajnika, gruczołu krokowego - to zadania w ramach projektu unijnego. Kolejnych siedem przygotowuje Narodowy Instytut Onkologii - powiedział Sławomir Gadomski.

– Chcemy korzystać z najlepszych wzorców światowych. Narodowy Instytut Onkologii proceduje zawarcie umowy z NCCN. Kolejne standardy, dotyczące kolejnych nowotworów, mają być przygotowane we współpracy z NCCN - powiedział wiceminister.

Inwestycje w onkologii

- W ostatnim roku udało się po przeprowadzić postępowania konkursowe przede wszystkim w zakresie rehabilitacji. Po raz pierwszy wspieraliśmy obszar rehabilitacji onkologicznej – podkreślił Sławomir Gadomski.

Jednak najwięcej środków zostało przeznaczonych na wymianę akceleratorów w zakładach radioterapii. Przeprowadzone zostały także pierwsze postępowania konkursowe na wymianę mammografów analogowych na cyfrowe. W 2020 r. zostało wymienionych tylko 17 takich urządzeń. W 2021 r. założono, że wymiana obejmie ponad 130 mammografów - na tyle są zabezpieczone środki w NSO. Podpisano ponad 100 umów na wymianę tych aparatów.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.