Raport WEI: Niewydolność serca jedną z największych potrzeb medycznych w Polsce

MK
opublikowano: 08-06-2018, 11:17
aktualizacja: 08-06-2018, 11:28

Niewydolność serca dotyczy ok. 600-700 tys. osób w Polsce. Z jej powodu rocznie umiera 60 tys. Polaków, a 150 tys. jest hospitalizowanych. Warsaw Enterprise Institute przygotował raport, w którym zwraca uwagę na demograficzne i ekonomiczne aspekty niewydolności serca.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W raporcie „Priorytety zdrowotne w kontekście demograficznego i gospodarczego rozwoju Polski. Wnioski i rekomendacje na przykładzie niewydolności serca” Warsaw Enterprise Institute (WEI) podsumował koszty generowane przez pacjentów z niewydolnością serca w Polsce i zaprezentował propozycje działań, mające poprawić ich sytuację.

Objawy niewydolności serca to m.in. duszność, łatwe męczenie się nawet przy niedużym wysiłku, obrzęki.
iStock

Niewydolność serca w Polsce – statystyki

Aktualnie w Polsce liczba chorych w różnych stadiach ciężkości niewydolności serca wynosi ok. 650 tys. osób. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 10 lat liczba ta wzrośnie o ok. 25 proc.

Z powodu niewydolności serca rocznie umiera 60 tys. Polaków, a hospitalizowanych jest ok. 150 tys. osób. 

 • Wszystkie zgony w Polsce w 2017 r. – 403 tys.
 • Zgony z powodu chorób układu krążenia – 180 tys. (45 proc. wszystkich zgonów)
 • Zgony z powodu niewydolności krążenia – 60 tys. (30 proc. zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych, 15 proc. wszystkich zgonów) 

Polacy wciąż żyją krócej w stosunku do średniej długości życia obywateli Unii Europejskiej. W 2017 roku liczba zgonów wrosła o ponad 15 tys. Powodem ponad 70 proc. wszystkich zgonów były choroby układu krążenia i choroby nowotworowe.

Koszty niewydolności serca w Polsce

Według raportu pt. „Ocena kosztów niewydolności serca w Polsce z perspektywy gospodarki państwa” opublikowanego w 2017 r. całkowite koszty pośrednie niewydolności serca w Polsce oszacowane zostały na poziomie ok. 4 mld zł rocznie. W 2014 r. wyniosły 3,595 mld zł i wzrosły o 8,9 proc. w 2015 r. do 3,913 mld zł.

Największy odsetek w strukturze kosztów (62 proc.) stanowiły koszty przedwczesnych zgonów z powodu niewydolności serca: 2 mld 167 mln zł w 2014 r. i 2 mld 444 mln zł w 2015 r. (wzrost o 13 proc.).

Poprawa stanu zdrowia chorych na niewydolność serca wpływa również na ich produktywność w pracy. Jej spadek w wyniku tej choroby generował ok. 21 proc. kosztów całkowitych - 801,2 mln zł w 2014 r. i 816,1 mln zł w 2015 r. Trwała niezdolność do pracy z powodu niewydolności serca odpowiadała za 13 proc. kosztów całkowitych - 484,1 mln zł w 2014 r. i 497,2 mln zł w 2015 r. Nieobecność osób chorych na niewydolność serca w pracy odpowiadał za 4 proc. kosztów całkowitych - 142,3 mln zł w 2014 r. i 155,2 mln zł w 2015 r.

Biorąc pod uwagę wydatki NFZ na leczenie niewydolności serca na poziomie ok. 900 mln zł w 2016 r., koszty pośrednie tej choroby w Polsce są ponad cztery razy wyższe od kosztów bezpośrednich medycznych. Jest to przede wszystkim konsekwencja braku dostępności do skutecznych technologii medycznych oraz kompleksowego modelu opieki nad pacjentem. Niewydolność serca jest więc obecnie jedną z największych niezaspokojonych potrzeb medycznych w Polsce – wskazuje WEI.

Model KONS i dostęp do technologii medycznych receptą na NS?

„Sytuacja w ostatnich latach w kardiologii jest głęboko niepokojąca z uwagi na epidemię niewydolności serca, która przekłada się w konsekwencji na zgony pacjentów" - napisała w komentarzu do raportu prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler, kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. "Jednocześnie dzięki poprawie organizacji i finansowania opieki zdrowotnej zaobserwowano pozytywne trendy dotyczące obniżenia śmiertelności w zakresie np. ostrego zespołu wieńcowego. Nadszedł więc czas na zorganizowanie skutecznego leczenia niewydolności serca. Dlatego środowisko kardiologów razem z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ekspertami systemowymi opracowało model Kompleksowej Opieki nad pacjentem z Niewydolnością Serca (KONS). Model KONS jest trakcie przygotowań i za 2-3 miesiące będzie można go wdrożyć w formule pilotażu. Fundamentalny jest dostęp chorych do technologii medycznych (leków, diagnostyki i wyrobów medycznych) rekomendowanych przez standardy kliniczne” - podkreśliła prof. Nessler.

Kardiologia
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
×
Kardiologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

PRZECZYTAJ TAKŻE:

>> Niewydolność serca to nowa epidemia XXI wieku [rozmowa z prof. Jadwigą Nessler]

>> Niewydolność serca - rusza pilotaż programu KONS

Na problem z dostępem do skutecznych terapii niewydolności serca zwróciła też uwagę dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie: „W 2017 r. skróciła się o miesiąc długość przeżycia pacjentów z niewydolnością serca. Jednocześnie opublikowane dane wskazują, że rekomendowane przez standardy terapeutyczne metody leczenia cechują się coraz wyższą skutecznością. Niestety, nie wszystkie z nich są w Polsce refundowane i jest to ogromny problem dla polskich pacjentów".

Eksperci podkreślają również niską świadomość zagrożeń wynikających z niewydolności serca.

„Z ankiety przeprowadzonej w społeczeństwie wynika, że co prawda 90 proc. badanych słyszało o niewydolności serca, ale tylko 5 proc. potrafiło powiedzieć, na czym polega ta choroba i jakie ma objawy. Tylko 30 proc. badanych miało świadomość, że jest to choroba niebezpieczna, prowadząca do uszkodzenia serca, wielu narządów, skracająca życie i prowadząca do śmierci” – przypomniała prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler.

Jak poprawić sytuację chorych na niewydolność serca - rekomendacje

Konieczne jest zatem jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji chorych na niewydolność serca. Celem tych zmian powinno być zmniejszenie skutków zdrowotnych i ekonomicznych niewydolności serca w Polsce [39].

Ze względu na pilność oraz spodziewane efekty autorzy raportu rekomendują podjęcie działań krótko- i długoterminowych, zmierzających do poprawy sytuacji chorych na niewydolność serca:

1. Działania interwencyjne (krótkofalowe) – do przeprowadzenia w 2018 r.:

 • dostęp chorych na niewydolność serca do technologii medycznych zawartych w standardach terapeutycznych,
 • optymalizacja modelu opieki nad chorym z niewydolnością serca w kierunku jej kompleksowości i koordynacji - „Kompleksowa opieka nad chorymi z niewydolnością serca (KONS)”.

2. Działania prewencyjne (długofalowe) - do realizacji w latach 2018-2025:

 • edukacja zdrowotna,
 • prewencja.

Rekomendacje te korespondują z podpisaną 4 listopada 2017 r. Deklaracją polskiego środowiska medycznego, wskazującą na konieczność realizacji Narodowego Programu Prewencji i Leczenia Niewydolności Serca. Działania ujęte w ramach Programu powinny obejmować takie obszary jak:

 • zapobieganie,
 • wczesna diagnostyka,
 • nowoczesne leczenie,
 • kompleksowa opieka nad pacjentem i jego rodziną - także z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu telemedycyny.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: MK

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.