Przeciwdziałanie uzależnieniom też musi być scentralizowane. Stare agencje do likwidacji

MJM
opublikowano: 29-10-2021, 15:35

Większość posłów poparła projekt nowelizacji ustawy dotyczący powołania Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i uznała, że zasadna jest dalsza praca nad dokumentem. Jednak część polityków ma wątpliwości dotyczące m.in. centralizacji tej instytucji.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.
TV Sejm

28 października na 40. posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

- Głównym celem tej ustawy jest stworzenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, co ma skoncentrować zadania z zakresu zdrowia publicznego w kierunku profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami w jednej jednostce organizacyjnej. Planowane jest połączenie dwóch instytucji: Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Dodał, że poprzez skupienie działań w jednym podmiocie pozwoli na połączenie tematyki różnych uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji legalnych i nielegalnych, na różnych etapach działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w zakresie edukacji, profilaktyki, szkolenia kadr, leczenia, rehabilitacji, działalności badawczej itp.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom powstanie w wyniku połączenia dwóch instytucji

Wiceminister wskazał, że obecnie Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizują zadania o zbliżonym zakresie. Realizują zadania Narodowego Programu Zdrowia związane z odrębnymi rodzajami uzależnień, mimo że w wielu przypadkach uzasadnione merytorycznie byłoby ich połączenie, np. w odniesieniu do profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami czy monitorowania działań w obszarze realizacji polityki państwa w zakresie uzależnień.

- Centrum będzie zajmowało się w sposób kompleksowy problematyką uzależnień, co umożliwi prowadzenie polityki państwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w sposób skoordynowany i spójny, co przyczyni się do efektywnego zarządzania problemami wynikającymi z używania substancji psychoaktywnych - powiedział Maciej Miłkowski.

Argumentował, że powstanie jednej centralnej instytucji, która w imieniu ministra zdrowia będzie prowadzić w sposób systematyczny i zaplanowany działania na rzecz integracji istniejących systemów, w perspektywie kilku lat doprowadzi do lepszego, w porównaniu ze stanem obecnym, wykorzystania potencjału, np. kadrowego czy finansowego, istniejących struktur i rozwiązań.

Wiceminister zdrowia dodał, że niezależnie od powyższych zmian, proponuje się również zmiany w zakresie ustanawiania gminnych programów w obszarze profilaktyki uzależnień.

Profilaktyka uzależnień - zmiany w kształceniu

Projekt ustawy uwzględnia również zmiany dotyczące systemu szkolenia w dziedzinie uzależnienia, które obecnie jest prowadzone przez KBPN.

- Planujemy wpisanie systemu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w funkcjonujący system prowadzenia szkoleń wynikający z przepisów ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - powiedział Maciej Miłkowski.

- Będzie to skutkowało jednolitym systemem szkolenia w dziedzinie uzależnienia, w którym istnieją obecnie trzy ścieżki dochodzenia do certyfikatu (dwie obsługiwane są przez KBPN, a jedna przez PARPA). Wszyscy będą kończyli ten sam cykl szkolenia w zakresie psychoterapii uzależnień - zaznaczył.

Ujednolicone zostaną także standardy treści kształcenia i sposobu jego realizacji, co ma podnieść jakość kształcenia.

Przepisy przewidują także uznanie równoważności certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień z dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Psychologia i psychiatria
Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów
ZAPISZ MNIE
×
Psychologia i psychiatria
Wysyłany raz w miesiącu
Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Rada do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom

Natomiast dotychczasowa Rada do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działająca na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zostanie zastąpiona Radą do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom utworzoną na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z poparciem większości posłów

- Nowe rozwiązania znacznie ułatwią wspieranie osób, które borykają się z uzależnieniami - zwróciła uwagę Józefa Szczurek-Żelazko (Prawo i Sprawiedliwość), która zainicjowała projekt.

Dodała, że do tej pory te dwie instytucje prowadziły niezależną działalność związaną z profilaktyką uzależnień od alkoholu i innych substancji.

- Obecnie spotykane są uzależnienia krzyżowe. Bardzo często jest tak, że jak jesteśmy uzależnieni od jednej substancji, to równocześnie występuje uzależnienie od innych. Nie było więc sensu utrzymywać dwóch instytucji, które realizują porównywalne zadania. W tej chwili koncentracja sił i środków, a także potencjału na pewno będzie sprzyjała lepszej realizacji tych zadań. To ułatwi też funkcjonowanie samorządom - powiedziała Szczurek-Żelazko.

Większość posłów poparła projekt ustawy i uznała, że zasadna jest dalsza praca nad dokumentem, z pewnymi wyjątkami. Andrzej Sośnierz (Polskie Sprawy) stwierdził, że projektowi, teoretycznie, trudno cokolwiek zarzucić. Jednak ma wątpliwości co do powodzenia centralizacji kolejnej instytucji.

- Wiele teoretycznie dobrych pomysłów potem w praktyce wcale dobrze nie funkcjonuje. Socjalizm też ma dobre intencje, ale potem nie działa. Przez tę ustawę też przebija szlachetna myśl, żeby było lepiej. Ale czy centralizacja sprawi, że będzie lepiej? Czy scentralizowany NFZ działa lepiej niż NFZ niescentralizowany? Nie - to jest upadek tej instytucji. Podobnie w przypadku Sanepidu. Chętnie posłucham argumentów przemawiających za tym, że tym razem centralizacja się uda - stwierdził Andrzej Sośnierz.

Jan Szopiński (Lewica) zapytał wprost, jaki jest cel dublowania instytucji zajmujących się bliźniaczymi tematami.

- Czy pieniądze z budżetu będą przeznaczane na prace w terenie, czy na tworzenie kolejnej scentralizowanej jednostki, której głównym zadaniem ma być organizowanie pracy jednostkom terenowym, które do tej pory sobie radzą? - zapytał.

Natomiast Michał Szczerba (Koalicja Obywatelska) poprosił o odpowiedź na pytanie, czy wiadomo, jakie będą koszty funkcjonowania nowej instytucji w kolejnych latach, w szczególności jeśli chodzi o nabór pracowników.

- Chciałbym się również upewnić się, czy zostanie wykorzystany cały potencjał ludzki istniejącej państwowej agencji w nowej instytucji. To są rzeczy bardzo ważne. A mamy doświadczenie, że pozbywano się ekspertów, a na ich miejsce zatrudniano osoby niekompetentne - powiedział Michał Szczerba.

Wicemister zdrowia Maciej Miłkowski zapewnił, że dotychczasowi pracownicy pozostaną na swoich stanowiskach.

Jakub Kulesza (Konfederacja) stwierdził, że dwie instytucje, które łączy się w jedną, należy zlikwidować.

- W tych instytucjach panuje dwudziestowieczny przesąd, że prohibicją alkoholową, narkotykową można rozwiązać problemy uzależnień. Otóż nie można, wręcz przeciwnie - powiedział.

Powołał się przy tym na raport Instytutu Misesa „Katastrofa prohibicji narkotykowej”. Z dokumentu dowiadujemy się, że w 2021 Portugalii zdekryminalizowano twarde narkotyki.

Liczba zgonów z powodu przedawkowania spadła z 369 do 30. Z drugiej mamy kraj słynące prohibicji - USA, gdzie liczba zgonów z powodu przedawkowania jest wysoka. Prohibicja antynarkotykowa nie działa - powiedział Kulesza.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Powstaną standardy dla placówek psychiatrii dziecięcej. “Konkurs jest już rozpisany”

Do końca 2027 r. ma działać 300 Centrów Zdrowia Psychicznego

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.