Prof. Dominika Dudek: priorytetem PTP pozostanie reformowanie systemu opieki psychiatrycznej

opublikowano: 22-08-2022, 08:09

Wysoko na liście priorytetów nowych władz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego znajduje się dokończenie realizacji pilotażu centrów zdrowia psychicznego w obszarze psychiatrii osób dorosłych oraz reformy psychiatrii dziecięco-młodzieżowej - zapewnia w rozmowie z “Pulsem Medycyny” prof. Dominika Dudek, nowa prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Na zdjęciu prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek - specjalista psychiatrii, kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP)
Na zdjęciu prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek - specjalista psychiatrii, kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP)
Fot. Archiwum

W czerwcu 2022 r. w Łodzi podczas Zjazdu Psychiatrów Polskich psychiatrzy wybrali nowe władze. Na stanowisku prezesa PTP prof. Jerzego Samochowca zastąpiła prof. Dominika Dudek. Jej kadencja potrwa do 2025 r.

Skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego:

  • prof. Jerzy Samochowiec,
  • prof. Adam Wichniak,
  • dr Maciej Matuszczyk,
  • prof. Przemysław Bieńkowski,
  • dr hab. Sławomir Murawiec,
  • prof. Małgorzata Janas-Kozik,
  • prof. Piotr Gałecki,
  • prof. Janusz Heitzman
  • prof. Bogdan de Barbaro.

Reforma psychiatrii wymaga czasu

– Niewątpliwie wysoko na liście priorytetów nowych władz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego znajduje się dokończenie realizacji pilotażu centrów zdrowia psychicznego w obszarze psychiatrii osób dorosłych oraz reformy psychiatrii dziecięco-młodzieżowej, w którą bardzo zaangażowana jest prof. Małgorzata Janas-Kozik - mówi prof. dr hab. med. Dominika Dudek - specjalista psychiatrii, kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP).

Wymaga to od PTP ścisłej współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Biurem ds. Pilotażu, Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz konsultantami krajowymi w obu tych dziedzinach: prof. Piotrem Gałeckim i dr Aleksandrą Lewandowską.

– Postępy w realizacji pilotażu CZP widać najbardziej wraz ze wzrastającą liczbą centrów zdrowia psychicznego, czyli placówek I poziomu. Obecnie kluczowe jest uzupełnienie tego działania poprzez opracowanie szczegółowych założeń ośrodków na II i III poziomie referencyjnym, zapewniających pacjentom już bardziej specjalistyczną opiekę. Wymaga to oczywiście także uwzględnienia zmian w sposobie ich finansowania. Zmiany organizacyjno-finansowe w równym stopniu dotykają obecnie także psychiatrię wieku rozwojowego, co Polskie Towarzystwo Psychiatryczne aktywnie wspiera. Działania podejmowane w obu tych obszarach w praktyce oznaczają nadanie kluczowej, systemowej roli psychiatrii środowiskowej. Jako eksperci PTP pozytywnie oceniamy ten kierunek reform jako najbardziej propacjencki, czego wyrazem jest współpraca z powstałym w ubiegłym roku Polskim Towarzystwem Psychiatrii Środowiskowej, na którego czele stanęła prof. Maria Załuska - mówi prof. Dudek.

Zapewnia przy tym, że Polskie Towarzystwo Psychiatryczne zdaje sobie w pełni sprawę z rosnących potrzeb zdrowotnych w zakresie psychiatrii, szczególnie dziecięco-młodzieżowej.

– Do nas także napływają alarmujące sygnały o rosnącym obłożeniu oddziałów stacjonarnych. Dziś opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą, mimo zachodzących stopniowo pozytywnych zmian, nadal w dużej mierze opiera się o lecznictwo szpitalne. Głównym celem wprowadzanej reformy jest właśnie odwrócenie tej piramidy świadczeń, tak aby większość pacjentów znajdowało pomoc w placówkach I poziomu referencyjnego. To właśnie ośrodki I poziomu, działające w środowisku, mają być tym miejscem, które w sytuacji wystąpienia kryzysu psychicznego najszybciej zaoferuje młodemu człowiekowi wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne, jednocześnie ściśle współpracując z jego rodziną i szkołą. Liczymy na to, że szybka interwencja w przypadku znaczącej liczby dzieci pozwoli na uniknięcie pogorszenia stanu psychicznego. Pamiętajmy również, że dzięki reformie psychiatrii dzieci i młodzieży do systemu wszedł nowy zawód terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży, kształconego w ramach odrębnej specjalizacji dzięki pozyskaniu unijnego dofinansowania - co pozwoli w pewnym zakresie uzupełnić braki kadrowe tak odczuwalne w psychiatrii dziecięcej - mówi prof. Dudek.

Jak zwraca uwagę prezes PTP, to niezwykle ważne ze względu na charakter oddziaływań terapeutycznych w tej populacji wiekowej: choć leczenie farmakologiczne jest jego nieodłączną częścią, to psychoterapia odgrywa w nim kluczową dla poprawy funkcjonowania rolę. Uzupełnieniem placówek I poziomu psychiatrii dziecięcej ma być specjalistyczne lecznictwo psychiatryczne realizowane w warunkach ambulatoryjnych i dziennych przez ośrodki II poziomu oraz stacjonarnie na III poziomie referencyjnym.

– Oceniając efekty zmian w psychiatrii wieku rozwojowego oraz osób dorosłych musimy mieć świadomość, że postępują one ewolucyjnie, nie rewolucyjnie. Efektów nie będzie więc widać z dnia na dzień, co nie znaczy, że działania nie są podejmowane. Wiele zależy także od finansowania. Jako Polskie Towarzystwo Psychiatryczne stale zwracamy uwagę Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia na ten fakt. Środowisko apeluje o wzrost finansowania systemu opieki psychiatrycznej do poziomu 6 proc. budżetu NFZ. Resort wydaje się otwarty na dialog na ten temat, oczekujemy na konkretne decyzje. Nadzieję daje nam korekta wycen, jakiej dokonano w ostatnim czasie w obszarze świadczeń udzielanych dzieciom i młodzieży. Obecnie, jak wspomniałam, eksperci PTP są zaangażowani w opracowywanie programów lecznictwa specjalistycznego w kilku zakresach m.in. terapii zaburzeń odżywiania, depresji lekoopornej czy psychogeriatrii. Następnie trafią one do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która przygotuje rekomendację wyceny świadczeń – wówczas w praktyce zweryfikujemy deklarację MZ - wskazuje prof. Dudek.

Zwiększyć dostępność do psychoterapii

Kolejny obszar, w którym Polskie Towarzystwo Psychiatryczne będzie w nowej kadencji aktywne, to działania zmierzające do poprawy dostępności psychoterapii.

Psychologia i psychiatria
Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów
ZAPISZ MNIE
×
Psychologia i psychiatria
Wysyłany raz w miesiącu
Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

– Dane epidemiologiczne i obserwacje płynące z praktyki klinicznej potwierdzają bowiem wzrost liczby pacjentów doświadczających różnorodnych kryzysów psychicznych. Źródła tego zjawiska mogą tkwić w aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, której daleko do stabilności. Tym bardziej więc kwestia uregulowania prawnego oraz lepszego dostępu do psychoterapii wydaje się kluczowa. PTP współpracuje w tym zakresie m.in. z prof. Bogdanem de Barbaro - mówi prof. Dudek.

W nowej kadencji nadal priorytetowe pozostanie dla PTP udzielanie wsparcia pacjentom i psychiatrom z ogarniętej wojną Ukrainy.

– Towarzystwo jest obecnie zaangażowane w przekazywanie pomocy materialnej, a także działania szkoleniowe skierowane do ukraińskich medyków. Co więcej, w ramach struktur PTP powstaje komisja ds. pomocy Ukrainie, której przewodniczącym zostanie dr Tomasz Szafrański. Formalnie zostanie powołana na wrześniowym spotkaniu zarządu PTP. Ponadto PTP nadal będzie kontynuowało międzynarodową współpracę z ekspertami Europejskiego i Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego. Z ramienia PTP odpowiada za nią prof. Jerzy Samochowiec. Z pewnością warto wspomnieć, że prof. Agata Szulc reprezentuje środowisko polskich psychiatrów w zarządzie Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - wymienia prof. Dudek.

Powstaną nowe wytyczne stosowania leków LAI

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne stale pracuje także nad aktualizacją wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia poszczególnych zaburzeń psychicznych, co często wymaga współpracy ze specjalistami z innych obszarów medycyny.

– Jesteśmy właśnie w trakcie opracowywania rekomendacji dotyczących uzależnienia od nikotyny w populacji pacjentów psychiatrycznych. Kolejnym krokiem będzie stworzenie wytycznych stosowania długodziałających leków przeciwpsychotycznych (LAI). Wiedza medyczna podlega oczywiście ciągłej aktualizacji, ale rekomendacje są dla praktykujących lekarzy cennym drogowskazem - ocenia prof. Dudek.

Na liście priorytetów stałe miejsce także w nowej kadencji będą miały szeroko pojęte działania edukacyjne skierowane zarówno do personelu medycznego, jak i pacjentów.

– Ich nieodłączną częścią są akcje promujące zdrowie psychiczne i destygmatyzujące zaburzenia psychiczne, w które jako nowa prezes PTP z pewnością będę się włączać - zapewnia prof. Dudek.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Depresja poudarowa - niebanalny problem na styku psychiatrii i neurologii

„Soma czy psyche?” - postępowanie w traumie, lęku i PTSD [WEBINAR]

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.