NFZ: w blisko 94 proc. kontrolowanych aptek stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept

 • Marzena Sygut
opublikowano: 06-09-2021, 12:15

Na 79 skontrolowanych aptekach, w II kwartale 2021 r., jedynie w pięciu nie stwierdzono uchybień w zakresie realizacji recept refundowanych - podał NFZ.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez terenowe wydziały kontroli NFZ w aptekach w II kwartale 2021 r. zostały opublikowane na stronie internetowej płatnika.

Łącznie przeprowadzono 79 postępowań kontrolnych w aptekach (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania wystąpienia pokontrolnego).

NFZ skontrolował apteki. Nieprawidłowości wykryto w 74 na 79 skontrolowanych podmiotów
FOT. Pixabay

Jedynie w 5 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (17 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (57 postępowań).

Apteki mają problem z realizacją recept refundowanych

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.:

 • nieprzedstawienia przez aptekę recept do kontroli,
 • braku dokumentów zakupu leków/surowców w przedstawionych fakturach zakupu,
 • występowania rozbieżności pomiędzy ilościami zakupionych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, surowców farmaceutycznych wchodzących w skład leków recepturowych a ich rozchodem,
 • braku dokumentu realizacji recepty,
 • nieprawidłowo obliczonej marży i wynikającej z niej ceny detalicznej.

Błędy przy sporządzaniu leków recepturowych

NFZ wskazał też na błędy przy sporządzaniu leków recepturowych:

 • sporządzenie leku recepturowego z wykorzystaniem leku gotowego niebędącego surowcem farmaceutycznym w rozumieniu § 4 pkt 1 rozporządzenia w/s surowców farmaceutycznych,
 • uwzględnienie w koszcie sporządzenia leku recepturowego zawierającego w swoim składzie antybiotyk kosztu taksy laborum odpowiadającej wykonaniu leku w warunkach aseptycznych,
 • ustalenie kosztu sporządzenia leków recepturowych do użytku zewnętrznego z uwzględnieniem innej ilości składnika niż przepisana ilość na receptach,
 • wykonanie leków recepturowych niezgodnie z zasadami sztuki farmaceutycznej,
 • zmniejszenie stężenia roztworu azotanu srebra, pomimo braku ustalonej dla tej substancji recepturowej dawki maksymalnej, bez porozumienia z lekarzem i bez dokonania stosownej adnotacji na rewersie recepty.

Nieprawidłowości dotyczące ilości i odpłatności za leki

Błędy w tym obszarze to:

 • wykonanie leku i zrealizowanie recepty pomimo braku autoryzacji wszystkich poprawek na recepcie przez osobę wystawiającą receptę,
 • wydanie leku w ilości większej niż najmniejsza wynikająca z różnych ilości leku przepisanych na recepcie przez lekarza,
 • wydanie leku w ilości większej niż przepisał lekarz,
 • wydanie leku w ilości większej, niż to wynika z dawkowania na 120-dniową kurację,
 • wydanie leku/wyrobu medycznego innego niż zaordynowany na recepcie,
 • wydanie leków jako refundowanych pomimo zapisu 100% przy danym leku przez osobę wystawiającą receptę,
 • wydanie leku w opakowaniu większym niż należało wydać, w sytuacji gdy nie określono sposobu dawkowania leku,
 • wydanie leku z nieprawidłową odpłatnością (niezgodną z ordynacją),
 • wydanie refundowanego leku w wyższej dawce niż zaordynowana przez osobę wystawiającą receptę,
 • brak danych dotyczących osoby wystawiającej receptę,
 • brak danych pacjenta na recepcie,
 • brak podpisu i pieczęci osoby faktycznie realizującej receptę,
 • błędna bądź nieczytelna data wystawienia recepty lub jej braku,
 • brak potwierdzenia na rewersie recepty uprawnień dodatkowych pacjenta (np. IB, ZK),
 • brak zgodności daty wystawienia recepty z datą porady zapisaną w dokumentacji oraz brak dawkowania leków,
 • realizacja recepty przed datą realizacji „od dnia”.

Błędne dane sprawozdane do Funduszu

Nieprawidłowości przy sprawozdaniu recept:

 • realizacja recepty przez osobę niezgłoszoną do ewidencji osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim NFZ,
 • realizacja recepty pomimo braku kwalifikacji zawodowych osoby wystawiającej recepty, w tym posiadanego tytułu zawodowego,
 • realizacja recepty po terminie ważności,
 • realizacja recepty mimo nieprawidłowego sposobu dawkowania lub braku podania wymaganego przepisami sposobu dawkowania,
 • brak własnoręcznego podpisu lekarza,
 • rozbieżności pomiędzy osobą widniejącą na otaksowaniu, a osobą potwierdzającą realizację recepty,
 • niezamieszczenie na rewersie recepty prawidłowego numeru Pesel pacjenta wraz z podpisem potwierdzającym adnotację,
 • wydanie przez technika leków z wykazu A,
 • realizacja recepty pomimo braku/niepełnego adresu pacjenta,
 • realizacja recepty, na której brak NPWZ lekarza wystawiającego lub jest on nieczytelny,
 • brak informacji w terminie w formie elektronicznej o zmianie w ewidencji osób zatrudnionych,
 • różnica w dacie zatrudnienia personelu między Ewidencją personelu a Książką Personelu,
 • brak adnotacji o ordynacji leków w zapisach porad,
 • nieprzekazanie informacji o wydaniu zamiennika leku,
 • przekazanie do OW NFZ w komunikatach elektronicznych, dotyczących zrealizowanych recept podlegających refundacji z Funduszu, danych niezgodnych ze stwierdzonym w aptekach stanem faktycznym dotyczącym zrealizowanych recept,
 • sprawozdanie realizacji częściowej, mimo iż wydano wszystkie opakowania zaordynowane na recepcie.

Źródło: http://www.nfz.gov.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE: NIA ocenia cztery lata “Apteki dla Aptekarza”. Projekt nie wpłynął na zmianę dostępności do aptek

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.