Dodatek dla lekarzy pracujących w jednym miejscu: w jakiej będzie wysokości?

opublikowano: 19-05-2020, 11:08

Medycy bezpośrednio zaangażowani w leczenie pacjentów z COVID-19 otrzymają dodatkowe wynagrodzenie. To rekompensata za pracę tylko w jednej placówce zajmującej się pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. NFZ wyjaśnia, komu konkretnie i w jakiej wysokości przysługuje dodatek.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

29 kwietnia 2020 r. opublikowano rozporządzenie, zgodnie z którym pracownicy medyczni mający kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem, mogą pracować tylko w jednym miejscu. Taką decyzję podjęto, aby zmniejszyć ryzyko szerzenia się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Resort zdrowia zapewnia, że środki na ustawowe podwyżki dla pracowników szpitali są zabezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia.
iStock

Jednocześnie zaznaczono, że w zamian za to takim pracownikom przysługuje dodatkowe świadczenie pieniężne, wypłacane miesięcznie przez okres objęcia ograniczeniem. W związku z tym minister zdrowia polecił NFZ, aby przekazał na ten cel środki finansowe podmiotom leczniczym.

18 maja NFZ wydał komunikat, w którym wyjaśnia, komu i w jakiej wysokości przysługuje dodatek.

Dodatek dla lekarzy pracujących w jednym miejscu: komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?

Fundusz wyjaśnia, że dodatkowe wynagrodzenie przysługuje osobom, które spełniają łącznie określone kryteria:

  • wykonują zawód medyczny, m.in. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, ratownicy medyczni,
  • mają bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w transporcie tych pacjentów,
  • pracują w placówkach medycznych, które zajmują się leczeniem chorych na COVID-19. Mowa o szpitalach jednoimiennych lub szpitalach z oddziałem zakaźnym, czyli placówkach wpisanych do wykazu dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, przygotowanych wspólnie z wojewodami.

Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pracownikom medycznym zatrudnionym na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną - zaznaczano w komunikacie NFZ.

Dodatek dla lekarzy pracujących w jednym miejscu:  ile wynosi rekompensata?

  • 80 proc. wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez pracownika medycznego w innych miejscach pracy (poza szpitalem jednoimiennym) za marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający ten, w którym pracownik został objęty ograniczeniem,

albo

  • 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego w szpitalu, w którym będzie objęty ograniczeniem za marzec 2020 r. W przypadku, gdy pracownik ten nie był w tym czasie zatrudniony w danym szpitalu - 50 proc. wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w szpitalu na dzień udostępniania informacji.

Jednocześnie NFZ zaznacza, że kwota rekompensaty: 

  • nie może być niższa niż 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego w szpitalu, w którym będzie objęty ograniczeniem za marzec 2020 r. W przypadku, gdy pracownik ten nie był w tym czasie zatrudniony w danym szpitalu - 50 proc. wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w szpitalu na dzień udostępniania informacji,
  • nie może być wyższa niż 10 tys. zł.

Pieniądze na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą z budżetu państwa, z części której dysponentem jest Minister Zdrowia.

Jakie dane muszą przesłać szpitale, aby otrzymać środki na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników?

Fundusz informuje, że w pierwszym etapie szpitale jednoimienne lub szpitale z oddziałami zakaźnymi tworzą listy stanowisk pracowników medycznych, którzy mają bezpośrednią styczność z pacjentami zarażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Następnie listy te trafiają do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W kolejnym etapie, po uzyskaniu powyższych danych, oddział NFZ je weryfikuje. Po pozytywnej weryfikacji dyrektor oddziału podpisuje umowę z placówką medyczną, w której zobowiązuje się do przekazania jej środków na dodatkowe wynagrodzenie.

Ponadto, obok wykazu stanowisk, placówki przesyłają do NFZ także:

  • oświadczenia personelu medycznego, który ma prawo do otrzymania rekompensaty, o wysokości ich miesięcznego wynagrodzenia (NFZ ma prawo do skontrolowania zgodności z prawdą tych oświadczeń),
  • łączną kwotę środków, które zostaną zabezpieczone na dodatkowe wynagrodzenie, które uwzględnia koszty pracodawcy, czyli składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Środki przekazywane są na rachunek bankowy szpitala w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ kompletu dokumentów.

Pieniądze na dodatkowe wynagrodzenie są przekazywane miesięcznie, w razie konieczności z wyrównaniem.

PRZECZYTAJ TAKŻE: MZ zmniejszy liczbę szpitali jednoimiennych

Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 będzie zawierał więcej danych

Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.