Zwolnienie z kwarantanny i izolacji domowej [NOWE ZASADY]

opublikowano: 07-09-2020, 16:08
aktualizacja: 09-11-2020, 13:51

W opublikowanej na stronie Ministerstwa Zdrowia "Strategii walki z COVID-19" zawarte są m.in. nowe algorytmy postępowania przy zwalnianiu z kwarantanny oraz zwalnianiu przez lekarzy POZ pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy przebywają w domowej izolacji.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W jesiennej strategii walki z COVID-19 przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia znalazły się m.in. nowe procedury obejmowania kwarantanną i izolacją domową oraz zwalniania z kwarantanny i izolacji. Dodatkowo 3 listopada weszły w życie ważne zmiany dotyczące automatycznej kwarantanny dla współdomowników osób z potwierdzonym wynikiem testu w kierunku koronawirusa - z wyłączeniem zawodów medycznych.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, pacjent przebywający w izolacji domowej z powodu zakażenia koronawirusem w 7. dobie otrzyma SMS z informacją o tym, że w 8.-10. dobie powinna odbyć się teleporada z lekarzem POZ, w trakcie której nastąpi ocena stanu zdrowia i zapadnie decyzja o ewentualnym przedłużeniu izolacji powyżej 10 dni, jeśli wystąpiły objawy COVID-19.
iStock

Różnica między kwarantanną a izolacją

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że kwarantanna nakładana jest z powodu narażenia na zakażenie COVID-19 na osoby, które miały styczność ze źródłem zakażenia, a u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19. Nie należy jej mylić z izolacją, na którą kierowane są osoby, u których chorobę stwierdzono na podstawie dodatniego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.

Kto podlega obowiązkowej kwarantannie, a kto jest z niej zwolniony?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowej kwarantannie podlegają:

  • osoby, które zostały skierowane na test w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 – kwarantanna jest nakładana automatycznie i trwa od dnia następującego po skierowaniu na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny, nie później niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do diagnostyki laboratoryjnej,
  • osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie,
  • osoby zamieszkujące
  • wybrane kategorie cudzoziemców, którzy przekraczają tę granicę RP, która stanowi zewnętrzną granicę UE – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy (więcej informacji: www.strazgraniczna.pl).

Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają natomiast:

  • osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe
  • osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą skierowaną na test zarówno bezobjawową, jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę; dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby badanej mieszkające z nią osoby są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w izolację,

Zwalnianie z kwarantanny - nowe zasady

W przypadku osób skierowanych na test kwarantanna trwa od dnia następującego po dniu wystawienia skierowania przez lekarza do czasu uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej niż 10 dni (wtedy kończy się automatycznie).

W przypadku osób objętych kwarantanną ze względu na wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem, kwarantanna trwa przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono zakażenie plus dodatkowe 7 dni po zakończeniu przez niego tej izolacji.

W przypadku osób przekraczających granicę Polski kwarantanna trwa 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy.

Informacja o objęciu kwarantanną jest rejestrowana w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP), do którego dostęp ma m.in. policja i ZUS. Do systemu EWP wprowadzane są też wpisy o kwarantannie nakładanej przez sanepid.

Status związany z kwarantanną można sprawdzić poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKE) – https://pacjent.gov.pl/.

Zwalnianie z izolacji domowej i z izolatorium - nowe zasady

Na izolację domową kierowani są pacjenci, u których zdiagnozowano COVID-19, niewymagający hospitalizacji. Pacjent może odbywać izolację w swoim domu - wtedy, w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu, kwarantanna przekształca się w izolację.

W trakcie takiej izolacji domowej, w 7. dobie, pacjent otrzyma SMS z informacją o tym, że w 8.-10. dobie powinna odbyć się teleporada z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w trakcie której nastąpi ocena stanu zdrowia i zapadnie decyzja o ewentualnym przedłużeniu izolacji powyżej 10 dni, jeśli wystąpiły objawy COVID-19.

Z kolei do izolatorium kierowani są pacjenci, u których zdiagnozowano COVID-19, niewymagający hospitalizacji - którzy z różnych względów - nie mogą albo nie powinni odbywać izolacji w warunkach domowych. W tym przypadku opiekę nad pacjentem sprawuje personel izolatorium.

Czas trwania izolacji zależy od tego, czy pacjent ma objawy zakażenia koronawirusem.

Jeśli u pacjenta nie wystąpiły objawy infekcji, izolacja kończy się automatycznie w 10. dniu od daty wykonania testu, na podstawie którego został skierowany na izolację.

Jeśli u pacjenta wystąpiły objawy infekcji, czas trwania izolacji wynosi minimum 13 dni od daty pojawienia się objawów, przy czym ostatnie trzy dni muszą być bezobjawowe. Jeśli zajdzie konieczność przedłużenia izolacji domowej, lekarz POZ za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl przesyła udostępniony formularz z informacjami o pacjencie i terminie przedłużenia.

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.