Znamy warunki kształcenia kadr medycznych w szkołach zawodowych

  • Marzena Sygut
opublikowano: 29-09-2021, 10:25

Wyższe uczelnie zawodowe, które podejmą się kształcenia kadr medycznych, będą musiały zachować standard kształcenia. Na razie żadna z nich nie spełnia tych wymogów - ocenia minister zdrowia Adam Niedzielski i nakreśla plan.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Minister Adam Niedzielski na antenie Radia Plus odniósł się w środę (29 września) do budzącego duże emocje zapowiedzianego projektu kształcenia kadr medycznych w szkołach zawodowych.

Projekt, o którym mowa, jest gotowy i trafi pod obrady Sejmu (Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw). Jego pierwsze czytanie zapowiedziane jest na najbliższy piątek (1 października).

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnia, że wyższe szkoły zawodowe, które podejmą się kształcenia kadr medycznych, będą musiały “utrzymać standard”.
Fot. Marek Wiśniewski

Mamy ogromne braki kadrowe, trzeba działać tu i teraz

Jak podkreślił minister Niedzielski, problem braku kadr medycznych dyskutowany jest od lat. - Mamy ogromny deficyt kadr medycznych, przede wszystkim lekarzy. Szukamy różnych rozwiązań, nie tylko tych długookresowych, ale też krótkoterminowych, dotyczących np. sprowadzania lekarzy cudzoziemców - zaznaczył.

Podkreślił, że w odpowiedzi na te decyzje powstaje w środowisku pewnego rodzaju ferment, mimo, że działania resortu mają likwidować ten najbardziej odczuwalny problem.

Szkoły zawodowe utrzymają standardy

– Odnosząc się do kształcenia w szkołach zawodowych, to oczywiście ten standard kształcenia będzie utrzymany. Te szkoły muszą spełniać warunki, być ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną, spełniać warunki dotyczące zatrudnienia odpowiednich kadr - wyliczał szef resortu.

Minister Niedzielski wyjaśnił, że w tej chwili żadna z tych uczelni wyższych nie spełnia wspomnianych warunków.

- To są warunki porównywalne z uczelniami medycznymi. Będą one wymagały od szkół wyższych zawodowych podjęcia ogromnego wysiłku, dużej inwestycji w tym kierunku - zaznaczył.

Kształcenie najprawdopodobniej dopiero za dwa lata

Szef Ministerstwa Zdrowia przyznał też, że obawia się, iż od przyszłego roku to jeszcze nie zadziała, chociaż - jak zapewnił - będzie robił wszystko z ministrem Czarnkiem, aby pokazać szkołom zawodowym, że warto zainwestować w kadrę, która zapewni spełnienie warunków.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Protestujący medycy: my mówimy o jakości, a Adam Niedzielski zamierza zrobić z lekarzy czeladników

- Tak naprawdę uruchomienie kształcenia będzie zależało od aktywności poszczególnych rektorów - tłumaczył.

- W zeszłym tygodniu miałem przyjemność uczestniczyć w konferencji rektorów państwowych zawodowych szkół wyższych i tam były entuzjastyczne deklaracje. Jeżeli bowiem chodzi o poziom infrastruktury i różne centra symulacji medycznych, budynki, ta infrastruktura jest naprawdę całkiem niezła - zapewnił.

Ustawodawca uzasadnia

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, wprowadzone zostały m.in. zmiany w art. 15 ust. 2 ustawy.

Przepis ten doprecyzowuje kwestię profili, na jakich nie mogą prowadzić kształcenia uczelnie zawodowe.

Aktualnie obowiązujące przepisy stanowią, że uczelnie zawodowe prowadzą kształcenie na studiach wyłącznie o profilu praktycznym. Po zmianie nowy przepis będzie dopuszczał prowadzenie studiów o profilu ogólnoakademickim, o ile taki profil będzie wynikał ze standardów kształcenia – przepisów wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy, na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Jak uzasadnia ustawodawca, zmiany te wynikają z zamiaru rozszerzenia kręgu uczelni uprawnionych do wnioskowania o uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko dentystycznym.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Kształcenie lekarzy w szkołach zawodowych: ORL w Warszawie żąda od MZ rezygnacji z pomysłu

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755) przewiduje, że kształcenie na studiach przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty prowadzone jest na studiach o profilu ogólnoakademickim.

Wprowadzenia zmiany w art. 53 ust. 6 ustawy ma uelastycznić warunki dotyczące możliwości ubiegania się przez uczelnie o pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z rozporządzeń ministra nauki i szkolnictwa wyższego uczelnie uzyskają uprawnienie do ich prowadzenia.

Projektowane rozwiązania mają stanowić element realizowanej polityki zdrowotnej, jak również odpowiedź na deficyt kadry medycznej.

Kierunek lekarski na uczelni zawodowej: warunki otwarcia

Chcąc rozszerzyć krąg uczelni mogących wnioskować o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, w projektowanym zapisie przewidziano taką możliwość dla tych uczelni, które według stanu na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na utworzenie tych studiów prowadzą studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8, tj. lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego, oraz posiadają kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Dlatego proponuje się sformułowanie wymogu, zgodnie z którym uczelnia wnioskująca posiada już doświadczenie w prowadzeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu medycznego.

Drugim koniecznym warunkiem jest prowadzenie przez uczelnie badań naukowych w dyscyplinie nauki medyczne lub dyscyplinie nauki o zdrowiu. Aby zapewnić stabilność prowadzenia badań, przewidziano, że muszą one być prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Niedzielski: będzie projekt dopuszczający kształcenie lekarzy w szkołach zawodowych

Niedzielski chce optymalizować bazę szpitalną. Co to oznacza?

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.