XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego 26-29 września 2018

KM
opublikowano: 29-08-2018, 16:07

W dniach 26-29 września 2018 r. w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach odbędzie się XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – jedno z najważniejszych spotkań alergologów. Hasło tegorocznej edycji kongresu to "Alergia i środowisko".

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

"Kongres PTA to odbywająca się co 3 lata jedna z największych konferencji medycznych w naszym kraju, a także jedno z największych spotkań alergologicznych w Europie. To właśnie tu alergolodzy czerpią najpewniejszą i najświeższą wiedzę o postępie w diagnozie i terapii chorób alergicznych – podsumowuje prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, na stronie internetowej Kongresu.

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Podczas kongresu odbędzie się też walne zgromadzenie delegatów PTA, którzy wybiorą prezydenta-elekta na następną kadencję.

Hasło XIII edycji Kongresu to "Alergia i środowisko". "Nasz najbliższy Kongres chcemy poświęcić właśnie tej kwestii – jak nasze współczesne środowisko wpływa na rozwój alergii u pojedynczej osoby, a jak w całej populacji? Jakie środowisko chroni przed alergią, a jakie naraża na choroby alergiczne? Gdzie alergik może przebywać bez uczucia dyskomfortu, a gdzie jego dolegliwości stają się jeszcze bardziej dojmujące? Czy środowisko pracy ma wpływ na rozwój alergii? – wymienia prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, prezydent-elekt Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. – Tych pytań jest wiele i nauka ciągle szuka na nie odpowiedzi. Nasi pacjenci oczekują bowiem nie tylko właściwej terapii farmakologicznej, ale i porad życia codziennego" – zauważa prof. Kulus.

W bardzo bogatym programie kongresu poza sesjami poświęconymi roli środowiska w rozwoju alergii zaplanowano też m.in. sesję immunologii klinicznej, pediatryczną, dermatologiczną, laryngologiczną, okulistyczną, diagnostyczną, sesję wrodzonego obrzęku naczynioworuchowego, immunoterapii swoistej, sesję pielęgniarstwa alergologicznego, alergii pokarmowych, nadwrażliwości na leki, anafilaksji, a także przegląd najnowszych, przełomowych prac i prezentację doniesień naukowych z zakresu alergologii.

Ciekawie zapowiadają się "ringi alergologiczne", zderzające różne stanowiska naukowców, poświęcone termoplastyce w leczeniu astmy, zastosowaniu leków biologicznych czy terapii inhalacyjnej.

"Kongresy PTA przez te wszystkie lata stały się wydarzeniem nie tylko naukowym czy organizacyjnym, ale także ukazują siłę polskiej alergologii. W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie zmiany w służbie zdrowia często wyprzedzają nasze wyobrażenia, stabilność i jednolitość naszego środowiska jest kluczowa. Od początku swojego istnienia, polska alergologia dzięki staraniom wielkich jej twórców, a także Prezydentów Towarzystwa, jest jedną z najbardziej aktywnych oraz medialnych specjalizacji. Ufam, że dzięki wysiłkom młodych polskich lekarzy rola i znaczenie alergologii będzie wzrastać" – mówi prof. Bartuzi.

Program XIII Międzynarodowego Kongresu PTA

Oto wybrane wykłady i warsztaty, które odbędą się podczas Kongresu (pełny program dostępny na stronie https://kongres2018.szkoleniapta.pl/):

Środa 26.09.2018

Walne zgromadzenie delegatów

Sesja inauguracyjna

 • Zmiana oblicza alergii na pokarmy – prof. Zbigniew Bartuzi
 • Wpływ zanieczyszczenia środowiska na alergie – prof. Bolesław Samoliński
 • Środowisko, epigenetyka i dzieci z alergią – prof. Marek Kulus

Czwartek 27.09.2018

Warsztat "Postępy w terapii inhalacyjnej" – Wyższa Szkoła Aerozoloterapii

Sesja "Alergia a środowisko"

 • Środowisko a mikrobiom – rola w rozwoju alergii i astmy – prof. Marek L. Kowalski
 • Ekologia miasta a astma i alergia – prof. Cezary Pałczyński
 • Alergia w środowisku wiejskim i miejskim w czasie przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce – dr hab. Barbara Sozańska
 • Treatment of atopic dermatitis – prof. Andreas Wollenberg

Sesja "Bezpieczna przyszłość dla terapii alergii"

 • Pokrzywka – wyzwanie dla alergologa – prof. Magdalena Czarnecka-Operacz
 • Od alergicznego nieżytu nosa do astmy – prof. Marek Kulus
 • Czy nowoczesne badania genomiczne mogą pomóc w codziennej praktyce alergologicznej? – prof. Marcin Moniuszko
 • Co nowego szykuje się w lekach przeciwhistaminowych? – prof. Jerzy Kruszewski

Sesja "Immunologia praktyczna dla alergologów"

 • Kiedy myśleć o niedoborach odporności u dzieci – prof. Anna Bręborowicz
 • Kiedy myśleć o zaburzeniach odporności u dorosłych – prof. Barbara Rogala
 • Czy objawy chorób alergicznych mogą być maską zaburzeń odporności i odwrotnie –prof. Rafał Pawliczak

Sesja "Efekt motyla w terapii astmy – wielkie zmiany małym kosztem"

 • Astma jaka jest, każdy widzi, ale co widzi pacjent, a co lekarz? – prof. Piotr Boros
 • Narzędzia, które mogą pomóc w prawidłowej kontroli astmy – dr Piotr Dąbrowiecki
 • Rola leku i rola inhalatora w prawidłowej kontroli astmy – prof. Piotr Kuna
 • Markery kontroli astmy – prof. Zenon Siergiejko

Sesja "Przyszłość alergologii widziana oczami młodych" – głos zabiorą m.in. lek. med. Marcelina Koćwin, lek med. Marcelina Przemęcka, lek. med. Mateusz Jonakowski, lek. med. Piotr Łacwik.

Ring alergologiczny "Termoplastyka w leczeniu astmy" – z udziałem dr. hab. Andrzeja Chciałowskiego i prof. Radosława Gawlika

Ring alergologiczny "Astma: leki biologiczne czy farmakoterapia" – z udziałem prof. Macieja Kupczyka i prof. Henryka Mazurka

Hot topic I "Alergenowo swoiste IgE – od teorii do praktyki" – prof. Rafał Pawliczak

Hot topic II "Zespół Hyperoeozynofilowy (HES): czy odkryliśmy skuteczne leczenie?" – dr Izabela Kupryś-Lipińska

Hot topic III "Roztocze kurzu mieszkaniowego: główny alergen środowiskowy w Polsce. Profilaktyka i leczenie" – prof. Bogusław Samoliński

Sesja pediatryczna "Zakażenia a alergia"

 • Antybiotykoterapia w czasie ciąży i we wczesnym dzieciństwie a rozwój alergii – prof. Anna Bręborowicz
 • Lizaty bakteryjne w chorobach alergicznych u dzieci – prof. Andrzej Emeryk
 • Antybiotykoterapia u dziecka z chorobami atopowymi – czy ma swoją specyfikę? – prof. Henryk Mazurek

Sesja "Immunoterapia alergenowa – od badań naukowych do praktyki klinicznej"

 • Jak rzetelnie ocenić efekty immunoterapii alergenowej? – prof. Marek Jutel
 • W jaki sposób ostatnie rekomendacje EAACI i wyniki najnowszych badań klinicznych zmieniają praktykę immunoterapii:
 • w alergii na pyłki drzew – prof. Marita Nittner-Marszalska
 • w alergii na pyłki traw – prof. Marek Niedoszytko

Sesja "Diagnostyka w alergologii"

 • Czary-mary, hokus pokus – prof. Jerzy Kruszewski
 • Diagnostyka komponentowa – prof. Zbigniew Bartuzi
 • Zastosowanie testu aktywacji bazofilów w diagnostyce alergologicznej w oparciu o aktualne wytyczne – prof. Ewa Czarnobilska

Prezentacja doniesień naukowych

Sesja "Wrodzony obrzęk naczynioruchowy – polskie zalecenia diagnostyczno-lecznicze"

 • Wprowadzenie, zalecenia, monitorowanie, edukacja, organizacja opieki nad chorym z HAE – dr Tomasz Matuszewski
 • Diagnostyka HAE w Polsce – dr Aleksandra Kucharczyk
 • Leczenie napadów – dr Jacek Gocki
 • Profilaktyka: praktyka i perspektywy – dr hab. Grzegorz Porębski

Sesja "Edukacja a internet i media społecznościowe"

 • Korzystanie przez chorych na astmę i alergię z informacji dotyczącej zdrowia i choroby dostępnej w Internecie – dr Anna Kłak
 • E-allergy i Allergy diary – narzędzia w badaniu alergii – prof. Bolesław Samoliński
 • Internet jako źródło wiedzy o alergii – dr Anna Komorowska-Piotrowska
 • Telemonitoring w alergologii – dr Mateusz Łukaszyk

Sesja "Alergia a środowisko II"

 • Czy zdrowi ludzie żyją w brudzie? – dr hab. Paweł Majak
 • Środowisko domowe a alergia – prof. Anna Bręborowicz
 • Alergeny powietrznopochodne a zanieczyszczenie środowiska – dr Piotr Rapiejko
 • Smog i kominek w domu a alergie – dr hab. Wojciech Feleszko

Piątek 28.09.2018

Warsztat "Postępy w terapii inhalacyjnej" – Wyższa Szkoła Aerozoloterapii

Hot topic IV – Ring: odwieszać nie odwieszać – astma ciężka alergiczna, prof. Piotr Kuna (Łódź) vs prof. Robert Mróz

Sesja "Nie tylko o eozynofilu"

 • Eozynofil – wróg czy przyjaciel – prof. Paweł Górski
 • Asthma management: A new phenotype – based approach using presence of eosinophilia and Allergy – prof. Petr Panzner (Pilzno)
 • Przyszłość terapii opartych o zastosowanie komórek macierzystych w alergii i astmie Prof. Marcin Moniuszko Astma – perspektywa leczenia – prof. Ryszarda Chazan

Sesja "Innowacyjne spojrzenie na terapię astmy"

 • Perspektywy przezwyciężenia paradoksów leczenia astmy – dr Rafał Dobek
 • Czy w astmie rzeczywiście potrzebne są nam superdrobnocząstkowe leki? – prof. Piotr Kuna
 • Postępowanie w ciężkich-trudnych przypadkach astmy – dr Izabela Kupryś-Lipińska

Sesja "Dermatozy dla alergologów"

 • Mastocytoza – czy tylko choroba skóry? – dr hab. Magdalena Lange
 • Choroby współistniejące z AZS – dr hab. Magdalena Trzeciak
 • Jak leczyć atopowe zapalenie skóry? – prof. Roman J. Nowicki

Sesja "Kamienie milowe w standardach leczenia astmy oskrzelowej..."

 • Astma – patomechanizmy: co nowego? – dr hab. Paweł Majak
 • Standardy leczenia astmy i nowe kierunki poszukiwań – prof. Piotr Kuna
 • Alergia i astma u kobiet w ciąży – prof. Barbara Rogala

Hot topic: leczenie anty-eozynofilowe astmy ciężkiej – prof. Maciej Kupczyk

Sesja "Historia polskiej alergologii w dwudziestoleciu 1939–1959"

Ring alergologiczny "Terapia inhalacyjna w astmie"

 • Inhalatory suchego proszku – poprawiają porozumienie między lekarzem a pacjentem – prof. Andrzej Emeryk
 • Indywidualne inhalatory ciśnieniowe – uniwersalny wybór – prof. Rafał Pawliczak

Ring alergologiczny "Geny czy środowisko w alergologii"

 • Geny – dr Krzysztof Piwowarek
 • Środowisko – dr Łukasz Błażowski

Hot topic "Trudny pacjent z ABMK, czyli kiedy i jak stosować preparaty aminokwasowe u dzieci leczonych nieskutecznie hydrolizatami" – dr hab. Beata Cudowska

Hot topic "Alergia na jady w praktyce alergologa w pytaniach i odpowiedziach" – prof. Ewa Czarnobilska

Sesja laryngologiczna "Nos na cztery sposoby"

 • Obiektywizacja technik badania drożności nosa w donosowej próbie prowokacyjnej fazy wczesnej i późnej reakcji alergicznej – dr hab. Edyta Krzych-Fałta
 • Depozycja leków donosowych – badania z wykorzystaniem modeli jam nosa 3D – dr Piotr Rapiejko
 • Alergia na zioła oraz odmiany jabłek u chorych z alergicznym sezonowym nieżytem pyłkowym nosa – prof. Krzysztof Buczyłko
 • Ocena skuteczności kriochirurgii i radiochirurgii w leczeniu zaburzeń drożności nosa u chorych uczulonych na roztocze kurzu domowego – dr hab. Marek Modrzyński

Spotkanie interaktywne „Immunoterapia iniekcyjna w pytaniach i odpowiedziach” – prof. Maciej Kupczyk, dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz

Hot topic „Hity i mity – pokrzywka” – prof. Alicja Kasperska-Zając, dr hab. Alicja Grzanka, dr hab. Zenon Brzoza

Sesja „Zespół amin biogennych”

 Zespół amin biogennych – prof. Jerzy Kruszewski

 • Nietolerancja histaminy – prof. Krzysztof Buczyłko
 • Przypadki – prof. Krzysztof Buczyłko, dr Krzysztof Piwowarek

 Sesja „Dojrzałe decyzje terapeutyczne to pochodna sumy doświadczeń”

 • „18-tka” – kolejny mit o dorosłości – prof. Marek Kulus
 • Bazujący na doświadczeniu wybór urządzeń inhalacyjnych a potrzeby ponad 10 tys. pacjentów – prof. Zbigniew Bartuzi
 • Oceniliśmy poziom lęku naszych pacjentów z astmą i POChP – prof. Maciej Kupczyk

Sobota 29.09.2018

Sesja okulistyczna „Alergia narządu wzroku – dylematy diagnostycznoterapeutyczne"

 • Miejsce immunoterapii swoistej w alergii oczu – doświadczenia własne w świetle najnowszych wytycznych – dr Ewa Bogacka
 • Quiz – Prezentacja wybranych przypadków – dr hab. Marta Chełmińska, dr Ewa Bogacka, dr Anna Groblewska

Sesja „Najlepsi z najlepszych” – wybór najlepszych prac zgłoszonych na Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Sesja „Immunoterapia alergenowa w świetle wytycznych i praktyki klinicznej – Anno Domini 2018”

 • Europejskie wytyczne w immunoterapii alergenowej – prof. Marek Jutel
 • Immunoterapia alergenowa uczulonych na sierść zwierząt – prof. Radosław Gawlik
 • Alergeny rekombinowane w diagnostyce i terapii – sukces czy porażka? – prof. Krzysztof Kowal
 • Nowoczesne standardy immunoterapii – prof. Andrzej Emeryk
 • Immunoterapia alergenowa w profilaktyce chorób alergicznych – prof. Maciej Kupczyk
 • Aktualne wytyczne postępowania w alergii na jad owadów – dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz

Sesja „Przełomowe prace w alergologii 2016–2017”

Sesja „Horyzonty pielęgniarstwa alergologicznego”

 • Dylematy lokalnej reakcji alergicznej – dr hab. Edyta Krzych-Fałta
 • Emocjonalne uwarunkowanie zachowań u chorych z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym – dr Ewa Szynkiewicz
 • Akceptacja choroby a jakość życia pacjentów uczulonych na jady owadów błonkoskrzydłych w oparciu o WHOQOL-BRE F – dr Małgorzata Filanowicz
 • Pułapki w wykonywaniu i interpretacji testów skórnych – mgr Ewa Bodzak

Sesja „Aktywnie z alergią”

 • Prezentacja wspólnego stanowiska PTA i PTMS pt. „Astma i powysiłkowe zaburzenia oddychania u sportowców” – prof. Radosław Gawlik
 • Wpływ zanieczyszczenia środowiska na drogi oddechowe sportowców – dr Marcin Kurowski
 • Jaki rodzaj wysiłku fizycznego/dyscyplinę sportu wybrać dla chorego na astmę? – prof. Ziemowit Ziętkowski

Sesja „Alergia pokarmowa – od patogenezy do kliniki”

 • Rola skóry w rozwoju alergii na pokarmy – dr hab. Aneta Krogulska
 • Znaczenie stresu i wysiłku fizycznego w reakcjach alergicznych na pokarmy – prof. Zbigniew Bartuzi
 • Alergia pokarmowa – rzadko występujące objawy u dzieci i młodzieży – prof. Maciej Kaczmarski

Sesja „Czy tylko atopia interesuje alergologów?”

 • Kontaktowe zapalenie skóry – dr hab. Elżbieta Grubska-Suchanek
 • Niealergiczny nieżyt nosa – prof. Bolesław Samoliński
 • Astma zawodowa – prof. Cezary Pałczyński
 • Reakcje na środki kontrastujące – dr Marcel Mazur

Sesja „Ciekawe i trudne przypadki nadwrażliwości na leki”

 • Reakcja na celekoksyb u pacjenta z N-ERD – prof. Grażyna Bochenek
 • Problemy z desensytyzacją aspiryną u pacjentki z mieszaną (oskrzelowo-skórną) postacią nadwrażliwości na NLPZ – dr Aleksandra Wardzyńska
 • Nadwrażliwość na preparaty żelaza – prof. Marita Nittner-Marszalska
 • Nadwrażliwość anafilaktyczna na paraformaldehyd stosowany w stomatologii – dr hab. Joanna Glück

Sesja „Anafilaksja” Anafilaksja – problem zdrowotny i społeczny – dr Filip Raciborski

 • Patomechanizm i obraz kliniczny – dr Łukasz Błażowski
 • Różne oblicza anafilaksji: Zespół Kounisa – dr Andrzej Dąbrowski
 • Standardy postępowania w anafilaksji – dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz

 

"Puls Medycyny" objął patronat medialny nad wydarzeniem. Szczegółowe informacje o kongresie (rejestracja, opłaty, zakwaterowanie) można znaleźć na stronie https://kongres2018.szkoleniapta.pl/

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: KM

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.