Wzrost cen energii w placówkach ochrony zdrowia Pracodawcy RP: MZ podchodzi do problemu wyrywkowo

MJM
opublikowano: 14-01-2022, 10:36

Akcja zbierania informacji od szpitali na temat wzrostu cen nośników energii w 2022 roku, która ma być podstawą wprowadzenia systemu dopłat, może wskazywać na wyrywkowe podejście do problemu przez Ministerstwo Zdrowia - piszą Pracodawcy RP.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Akcja zbierania informacji od szpitali na temat wzrostu cen nośników energii w 2022 roku, może wskazywać na wyrywkowe podejście do problemu - oceniają Pracodawcy RP.
Pixabay

Pracodawcy RP w piśmie wystosowanym do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zaznaczyli, że uruchomiona w ostatnich dniach przez Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia akcja zbierania informacji od szpitali na temat wzrostu cen nośników energii w 2022 roku, która ma być podstawą wprowadzenia systemu dopłat, “może wskazywać na wyrywkowe podejście do problemu, który dotknął w istotny sposób wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą”.

Wzrost cen energii w placówkach ochrony zdrowia Pracodawcy RP: MZ podchodzi do problemu wyrywkowo

“Zbieranie tych danych jedynie od podmiotów szpitalnych, których w Polsce mamy obecnie około 1 600, z pominięciem pozostałych podmiotów leczniczych, takich jak chociażby poradnie ambulatoryjne, których mamy w kraju ponad 22 000 czy zakładów diagnostyki obrazowej, dla których udział energii w kosztach jest znaczący, zapewne znacznie zaburzy całościowy obraz, jakim jest wzrost kosztów energii elektrycznej, cieplnej i gazu dla podmiotów leczniczych” - czytamy.

“Zwracamy uwagę, że wśród podmiotów wykonujących działalność leczniczą znajdują się również stacje ratownictwa medycznego, zakłady opiekuńczolecznicze, hospicja, indywidualne i grupowe praktyki lekarzy oraz pielęgniarek” - dodano.

Wzrost cen energii: informacje trzeba zbierać od wszystkich podmiotów leczniczych

W ocenie Pracodawców RP uzyskanie pełnego obrazu skali podwyżek wymagałoby pozyskania informacji o skali wzrostu cen w oparciu o informacje uzyskane od wszystkich podmiotów, które są aktywne na dzień 1 stycznia 2022 roku w RPWDL.

“W związku z powyższym mamy nadzieję, że ograniczenie zbierania danych do podmiotów szpitalnych ma na celu jedynie sondowanie, którego celem jest wstępne oszacowanie skali zjawiska dotykającego w sposób ekstraordynaryjny cały sektor usług medycznych. Jeśli jednak w zamiarach Ministerstwa Zdrowia jest ograniczenie systemu ewentualnych rekompensat jedynie do podmiotów szpitalnych, to dla wielu pozostałych zakładów opieki zdrowotnej – bez w względu na zakres prowadzonej działalności, jak również formę własności – może to oznaczać w najlepszym wypadku wzrost zadłużenia (który dla całego sektora służby zdrowia przekracza już 20 mld złotych), a w wielu przypadkach konieczność zamknięcia działalności lub upadłość” - czytamy.

Wzrost cen energii w placówkach ochrony zdrowia a struktura własnościowa budynków

Kolejnym ważnym czynnikiem, na który Pracodawcy RP zwracają uwagę, a który - w ich ocenie - prawdopodobnie został pominięty przy tworzeniu koncepcji nad ewentualnymi dopłatami dla podmiotów leczniczych, jest struktura własnościowa budynków, w których te podmioty prowadzą swoją działalność.

“Często właścicielem budynku, w którym podmiot działalności leczniczej prowadzi swój szpital lub inne rodzaj działalności leczniczej, jest jego organ założycielski (np. powiat lub inna JST, Związek Wyznaniowy, spółka celowa zarządzająca nieruchomościami). Ponadto wiele podmiotów, zwłaszcza działających w segmencie opieki ambulatoryjnej, działa w oparciu o długoterminowy najem budynków i lokali. Oznacza to, że stroną umowy dla dostawcy mediów (operatora energetycznego) nie zawsze jest podmiot leczniczy, lecz właściciel nieruchomości, co oznacza, że gestorzy mediów nie będą w stanie zidentyfikować kto jest końcowym płatnikiem umowy na dostawę energii lub gazu” - zwracają uwagę Pracodawcy RP.

“Mając na uwadze powyższe aspekty oraz chcąc uniknąć wprowadzenia systemu rekompensat, który pomijałby wiele podmiotów i budziły wiele kontrowersji, proponujemy niezwłocznie zorganizowanie szerokich konsultacji z przedstawicielami podmiotów leczniczych oraz organizacji zrzeszających podmioty lecznicze” - podsumowano.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Wzrost cen gazu. Będzie rządowe wsparcie dla szpitali

Ochrona zdrowia wg GUS: mniej przychodni, porad i aptek, więcej seniorów wśród lekarzy

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.