Suplementy diety trafiły pod lupę rządu. Szykuje się rewolucja w przepisach

AS
opublikowano: 06-09-2022, 14:00

Do planu prac rządu na czwarty kwartał 2022 roku trafił projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nowe regulacje mają poprawić nadzór nad rynkiem suplementów diety, w tym nad reklamą dotyczącą tych produktów. To już kolejne tego typu podejście.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Projekt ustawy przewiduje m.in. uszczegółowienie zasad dotyczących prezentacji lub reklamy suplementów diety. Niektóre praktyki stosowane przez przedsiębiorców mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do właściwości suplementów diety i w związku z tym niezbędne jest wprowadzenie zakazu takich praktyk - uzasadnia projektodawca.
Projekt ustawy przewiduje m.in. uszczegółowienie zasad dotyczących prezentacji lub reklamy suplementów diety. Niektóre praktyki stosowane przez przedsiębiorców mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do właściwości suplementów diety i w związku z tym niezbędne jest wprowadzenie zakazu takich praktyk - uzasadnia projektodawca.
iStock

Projekt ustawy, którym wkrótce ma się zająć rząd, przewiduje m.in. uszczegółowienie zasad dotyczących prezentacji lub reklamy suplementów diety.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Krzysztof Saczka, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

„Suplement diety nie ma właściwości leczniczych”

W projekcie zaproponowano przepis dotyczący obowiązkowego zamieszczania komunikatu podczas prezentacji lub reklamy suplementu diety, tj.: „Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych”. Konieczne będzie, aby w reklamie i prezentacji suplementów diety pojawiał się wyraźny komunikat wskazujący, że prawidłowo zbilansowana dieta dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych, witamin, składników mineralnych, a suplementacja powinna być stosowana wyłącznie jako uzupełnienie niedoborowej diety.

Medycy już nie zareklamują suplementów

Proponuje się również wprowadzenie zakazu wykorzystywania w reklamach wizerunku autorytetów i ekspertów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym przede wszystkim osób wykonujących zawody medyczne, przedmiotów mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia (w tym stetoskopu, aparatu do mierzenia ciśnienia, łóżka, sprzętu do ćwiczeń fizjoterapeutycznych, wagi, taśmy antropometrycznej), czy też prezentacji czynności mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem tych zawodów, w tym badań, wypisywania recept, sprzedaży w aptece lub punkcie aptecznym.

Reklama suplementów nie dla dzieci

W projekcie zaproponowano również rozwiązania dotyczące ograniczeń w prowadzeniu reklam w zakresie grupy docelowej, jak i ewentualnych skojarzeń z wyrobami czy produktami leczniczymi - m.in. reklama nie może być kierowana do małoletnich do 12. roku życia, nie może wprowadzać w błąd co do właściwości suplementu diety poprzez zawieranie wspólnego głównego członu z nazwą wyrobu medycznego, produktu leczniczego lub wspólnego znaku graficznego lub towarowego, kształtu graficznego lub opakowania wykorzystującego podobieństwo z oznaczeniem wyrobu medycznego, produktu leczniczego.

Szykują się duże zmiany dla sklepów stacjonarnych, które sprzedają suplementy diety

W projekcie przewiduje się odseparowanie produktów leczniczych i suplementów diety oferowanych w aptekach, punktach aptecznych czy też placówkach obrotu pozaaptecznego.

Przewidziano także ograniczenia dotyczące sposobu oraz miejsc prowadzenia prezentacji lub reklamy suplementów diety. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami nie może być ona prowadzona: w jednostkach systemu oświaty, w aptekach i punktach aptecznych, z wyjątkiem prezentowania suplementów diety w wydzielonych miejscach umieszczonych w polu widzenia kupującego, które muszą być oddzielone od miejsc, na których są prezentowane produkty lecznicze, wyroby medyczne i kosmetyki, i nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta.

Projektowane zmiany odnoszą się także do kwestii prezentacji i reklamy suplementów diety wprowadzanych pod podobną lub zbliżoną do produktów leczniczych nazwą lub szatą graficzną opakowania (tzw. marki parasolowe). Taka praktyka, zdaniem resortu zdrowia, powoduje zacieranie granic pomiędzy produktem leczniczym a suplementem diety stanowiąc realne zagrożenie dla zdrowia i wyraźną dezorientację u konsumentów.

Tylko prawdziwe certyfikaty jakości suplementów

Ponadto przepisy projektowanej ustawy przewidują możliwość stosowania w oznakowaniu, prezentacji lub reklamie suplementów diety dobrowolnego znaku potwierdzającego jakość i bezpieczeństwo produktu na podstawie analizy jego składu. Umieszczenie znaku graficznego byłoby możliwe po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych oraz uzyskaniu opinii jednostki naukowej potwierdzającej zgodność składu suplementu diety z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i suplementów diety. Rząd oczekuje, że wprowadzone rozwiązania wpłyną na zwiększenie świadomości konsumentów, a tym samym na zmniejszenie nieuzasadnionego stosowania suplementów diety.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Projekt ustawy wprowadza również zmiany doprecyzowujące, dotyczące procedury powiadamiania Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) o pierwszym prowadzeniu do obrotu określonych środków spożywczych. W związku z tym mają być wprowadzone przepisy pozwalające GIS na określanie terminu do przedłożenia opinii, w przypadku gdy w ramach prowadzonego postępowania GIS zobowiąże podmiot działający na rynku spożywczym do przedłożenia opinii jednostki naukowej lub Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Dodatkowo proponowane zmiany przewidują nałożenie na podmiot zgłaszający powiadomienie obowiązku poinformowania GIS, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma GIS o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, o fakcie zwrócenia się do właściwej jednostki naukowej lub Urzędu o wydanie opinii. Nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie opinii lub nieprzedłożenie w terminie 14 dni informacji o zwróceniu się podmiotu o wydanie opinii skutkować będzie domniemaniem, że kwalifikacja środka spożywczego zaproponowana przez podmiot działający na rynku spożywczym jest nieprawidłowa oraz że środek spożywczy nie spełnia wymagań dla danego rodzaju środka spożywczego.

Proponowane zmiany przepisów mają zmotywować podmioty zgłaszające powiadomienie do szybkiego działania, a co za tym idzie, do eliminowania z obrotu produktów, które mogą nie spełniać wymagań dla danego rodzaju środka spożywczego.

Większe kary za łamanie przepisów o suplementach diety

Projekt ustawy przewiduje zmianę w zakresie przepisów o karach pieniężnych, które będą wyższe niż obecnie. Po zmianie przepisów kary wymierzał będzie właściwy państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny po przeprowadzonym postępowaniu, a organem odwoławczym będzie właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

W 2007 r. w Polsce zarejestrowano pierwszy produkt w kategorii „suplementy diety”

Od tego czasu dynamika wzrostu sprzedaży oraz wartość rynku suplementów diety wzrosła wielokrotnie. Liczba powiadomień wpływających do Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących wprowadzenia produktu po raz pierwszy do obrotu, każdego roku nieustannie wzrasta. Od 2007 r. do 2016 r. do GIS wpłynęło około 33 114 powiadomień o wprowadzeniu lub zamiarze wprowadzenia suplementów diety po raz pierwszy do obrotu. W latach 2017-2020 do GIS wpłynęło 62 808, a w roku 2021 około 21 993 powiadomień.

Dynamicznemu rozwojowi rynku suplementów diety towarzyszy wzrost liczby reklam tych produktów. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego w Polsce w 2018 r. firmy przemysłu farmaceutycznego wydały 4,2 mld zł na reklamę suplementów diety i leków bez recepty. Z danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że od 1997 r. do 2015 r. liczba reklam emitowanych dla sektora produktów zdrowotnych i leków wzrosła blisko 20 razy.

Konsumenci coraz częściej kupują suplementy diety

Według danych firmy prowadzącej analizę i badanie rynku PMR Ltd. Sp. z o.o. z Krakowa konsumenci coraz częściej kupują suplementy diety. Przewidywano, że do końca 2021 r. nastąpi 9-procentowy wzrost wartości tego sektora - do 6,5 mld zł. Dane dotyczą łącznie kanału aptecznego i pozaaptecznego. Według analiz PMR Ltd. Sp. z o.o. wartość sprzedaży leków i suplementów diety (wraz z dietetycznymi środkami spożywczymi) we wszystkich kanałach (aptekach, sklepach i Internecie) wyniosła w 2020 r. nieco ponad 15 mld zł. Było to o prawie 4 proc. więcej niż przed pandemią COVID-19. W 2020 r. więcej Polaków sięgnęło po witaminy i składniki mineralne oraz leki przeciwwirusowe, natomiast znacząco spadła sprzedaż droższych preparatów.

ZOBACZ TAKŻE: 67 proc. Polaków zażywa suplementy diety. Blisko połowa nie konsultuje tego z żadnym specjalistą [RAPORT]

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.