Strategia walki z COVID-19: jakie leki znajdą się w magazynach RARS?

 • Marzena Sygut
opublikowano: 25-01-2022, 14:53

RoActemra, Olumiant, Neoparin - to tylko niektóre z leków, jakie zamówiła Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, mając na uwadze rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19. Polska zadeklarowała także udział w procedurach unijnych JPA dla Molnupiraviru oraz leku Paxlovid.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W magazynach RARS zdeponowano sześć rodzajów farmaceutyków stosowanych w leczeniu COVID-19, zgodnych z najnowszymi rekomendacjami.
FOT. Archiwum

Celem przygotowań do kolejnej fali pandemii COVID-19, Ministerstwo Zdrowia przygotowało strategię walki z koronawirusem na zimę i wiosnę 2022 r. Jeden z rozdziałów poświęcono zabezpieczeniu w leki i tlen.

Leki w walce z COVID zgodne z najnowszymi rekomendacjami

Wykaz produktów leczniczych, które Ministerstwo Zdrowia dopuściło w Polsce do leczenia chorych z COVID-19, powstał w oparciu o najnowsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 12 listopada 2021 r.

Wytyczne te są na bieżąco aktualizowane po tym, jak Panel Ekspertów przy Komitecie Sterującym zdobędzie wiedzę na temat nowych dowodów naukowych o wysokiej wiarygodności (RCT lub eksperymentalne badania kliniczne z grupą kontrolną) dotyczących nowych zaleceń odnośnie diagnostyki i farmakoterapii zakażeń SARS-CoV-2.

Zalecenia te odnoszą się zarówno do postępowania z COVID-19 w warunkach podstawowej, jak i szpitalnej opieki zdrowotnej.

Jakie leki trafiły do magazynów RARS?

Ministerstwo Zdrowia, korzystając z aktualnych zaleceń, w celu zabezpieczenia pacjentów leczonych z powodu COVID -19 poleciło Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zakup następujących produktów leczniczych:

 • RoActemra (tocilizumab)
 • Olumiant (baricitinib)
 • Neoparin (enoxaparinum natricum)
 • Lagevrio (molnupiravir)
 • Regkirona (regdanvimab)
 • Ronapreve (casirivimab + imdevimab)

Wszystkie z powyższych produktów znajdują się w zasobach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która dystrybuuje leki do podmiotów leczniczych.

Stany magazynowe leków pod stałym monitoringiem

Minister zdrowia zapewnia, że aktualna sytuacja epidemiczna jest śledzona na bieżąco.

Aby dla chorych nie zabrakło leków, stałemu monitoringowi podlegają również stany magazynowe produktów przeznaczonych do dystrybucji za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Produkty lecznicze dostępne w ramach RARS są dystrybuowane do podmiotów leczniczych, a resort zdrowia podejmując bieżące działania w kwestii zapewnienia ich dostępności.

Polska korzysta z różnych strategii zakupu leków

Rząd informuje, że korzysta również z innych mechanizmów zakupu leków. Jednym z nich jest zakup leku Veklury (remdesiwir) w ramach przetargu unijnego w trybie umowy ramowej. Polska podpisała umowę wykonawczą z Gilead Sciences Polska Sp. z o.o. – wytwórcą leku.

Dodatkowo w ramach unijnej procedury przetargowej (ang. joint procurement agreement, JPA) możliwe jest zamówienie określonej ilości leków. Procedura polega na określeniu przez poszczególne państwa członkowskie ilości leków (w ramach zamówień wiążących oraz niewiążących), ustaleniu komitetów sterujących oraz oceniających dla poszczególnych przetargów, a następnie (po akceptacji dokumentów przetargowych) na podpisaniu właściwych umów przetargowych.

Polska zadeklarowała udział w procedurach JPA dla Molnupiraviru oraz leku Paxlovid (inhibitor proteazy Pfizer).

Tlen to też produkt leczniczy dedykowany chorym z COVID-19

Minister zdrowia, jak i wszystkie jednostki mu podległe zaangażowane w obrót produktami leczniczymi, deklarują, że pod ich stałym monitoringiem znajduje się również tlen. Wszystkie jednostki na bieżąco kontrolują jego dostępność i śledzą zagrożenia, które mogą skutkować ograniczeniami w dostępie do tlenu.

Na poziomie województw specjalnie powołani przez wojewodów koordynatorzy mają za zadanie koordynować zarządzanie zasobami niezbędnymi do zapewnienia tlenoterapii w szpitalach, w zakresie usprawnienia procesów dostarczania niezbędnych do tlenoterapii zasobów oraz w celu przeciwdziałania wszelkim sytuacjom, które mogą skutkować przerwaniem ciągłości tlenoterapii w szpitalach w obrębie całego województwa.

Na każde obniżenie rezerwy podmiot szpitalny reaguje na bieżąco i kontaktuje się z dostawcą tlenu w celu natychmiastowej dostawy.

Banki tlenów pomogą uniknąć braków tlenu w szpitalach

Dodatkowo minister zdrowia wraz z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji utworzył w każdym województwie banki tlenu, które stanowią rezerwę na wypadek konieczności uzupełnienia niedoborów tlenu w szpitalach.

Szef resortu - jak zapewnia - na bieżąco analizuje dane dotyczące dostępności tlenu oraz jest w kontakcie z producentami tlenu w celu podejmowania właściwych działań, mających na celu zapewnienie dostępu do produktu i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.

Inne rozwiązania

Jak podaje resort zdrowia, na chwilę obecną sytuacja w zakresie dostępności tlenu medycznego wydaje się być stabilna. Jednak w celu minimalizacji ryzyka jego braku istnieje możliwość wprowadzenia rozwiązań w poniższych obszarach:

Dystrybucja tlenu ciekłego:

 • wykorzystanie cystern będących w posiadaniu Polfy Tarchomin
 • pozyskanie dodatkowych cystern do transportu tlenu ciekłego
 • przegląd dróg dojazdowych do szpitali (oznakowanie dróg dojazdowych, usuwanie pojazdów, usunięcie przeszkód terenowych w celu umożliwienia dojazdu większym cysternom, przeniesienie zbiorników w miejsca dostępne dla dużych cystern – jeżeli jest to możliwe
 • lokowanie nowych oddziałów covidowych tylko w miejscach zaopatrywanych w tlen pochodzący z instalacji tlenu ciekłego oraz stawianie nowych zbiorników na tlen ciekły tylko w miejscach dostępnych dla dużych cystern
 • dostosowanie instalacji w szpitalach do zasilania tlenem z butli o ciśnieniu powyżej 150 bar
 • przegląd instalacji tlenowych w szpitalach, w których planowane jest zwiększenie liczby pacjentów covidowych pod względem możliwości zapewnienia większej ilości tlenu oraz, jeżeli jest to konieczne, modernizacja instalacji.

Dystrybucja butli:

 • ścisłe przestrzeganie zasady wymiany pustej butli za pełną
 • umożliwienie zasilania instalacji tlenowych w szpitalach tlenem z butli o wyższym ciśnieniu (200 bar zamiast 150 bar)
 • analiza i dostosowanie do prognoz dotyczących rozwoju pandemii zapasów butli w bankach tlenu
 • pomoc szpitalom w przemieszczaniu butli – wykorzystanie wojska
 • pozyskanie dodatkowych środków transportu i kierowców (wojska), zwiększenie wydajności instalacji tlenowych (przekroje rurociągów)
 • dostosowanie instalacji w szpitalach do zasilania tlenem z butli o ciśnieniu powyżej 150 bar.

Produkcja tlenu ciekłego i sprężonego:

 • wydanie, na wniosek wytwórców tlenu medycznego, decyzji umożliwiających wytwarzanie tlenu medycznego na instalacjach przeznaczonych do wytwarzania tlenu technicznego.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Zmiany dot. kwarantanny i opieki w POZ. Jakie jeszcze mamy nowe regulacje?

Braki leków wspomagających leczenie COVID-19? MZ: trafiają do Polski na bieżąco

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.