Ratownicy spotkali się z MZ. Wśród tematów ujednolicenie płac i składki

  • Katarzyna Lisowska
opublikowano: 07-12-2022, 10:19

6 grudnia przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych (OZZRM) rozmawiali z wiceministrami zdrowia Waldemarem Kraską i Piotrem Bromberem o wdrażaniu istotnych dla tej grupy zawodowej regulacji. Mówiono m.in o ujednoliceniu wynagrodzeń dyspozytorów oraz obowiązkowych składkach dla ratowników.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Każdy ratownik będzie zobowiązany do opłacania składek, z których utrzymywana będzie działalność samorządu zawodowego.
Każdy ratownik będzie zobowiązany do opłacania składek, z których utrzymywana będzie działalność samorządu zawodowego.
Fot. iStock

Jak przekazał we wtorek (6 grudnia) za pośrednictwem mediów społecznościowych OZZRM, spotkanie z wiceministrami zdrowia dotyczyło ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

“Ministerstwo stoi na stanowisku, iż po jej wejściu w życie zostaną podjęte niezwłocznie działania mające na celu wypełnienie zapisów ustawy odnośnie powołania komitetu, którego zadaniem będzie przeprowadzenie pierwszych wyborów samorządu ratowników medycznych” - czytamy we wpisie.

Co z praktyką zawodową?

Ratownicy przyznali, że w kwestii braku w zapisach ustawy umożliwienia ratownikom medycznym prowadzenia praktyki zawodowej wiceminister Bromber podtrzymał stanowisko, że zdaniem resortu miejsce ratownika medycznego jest w systemie PRM (Państwowe Ratownictwo Medyczne). Jak zaznaczył OZZRM, nie oznacza to - zdaniem przedstawiciela resortu - braku możliwości pojawienia się w ustawie takiego zapisu. Odpowiedzialnym za zmiany w ustawie ma być m.in. samorząd ratowników medycznych.

Związek przypomina też, że przynależność do izb będzie obligatoryjna - a te będą finansowane ze składek.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych: MZ rozwiewa wątpliwości w kwestii ważnego terminu

Odnośnie nowelizacji ustawy o PRM - jak poinformował Związek - w trakcie rozmów największą uwagę poświęcono funkcjonowaniu dyspozytorni medycznych. “Braki w obsadzie dyspozytorów generują niewydatkowane przez wojewodów pule pieniędzy. Jeżeli nie zostaną one przeznaczone na funkcjonowanie dyspozytorni, ich budżet na kolejny rok może zostać okrojony o kwoty owych "oszczędności". Propozycję kar finansowych za braki w obsadzie dyspozytorów dla urzędów wojewódzkich uznano zgodnie za najlepsze rozwiązanie” - przekazał OZZRM. Mówiono także o karach finansowych dla dysponentów za brak obsady lekarskiej.

Jest propozycja ujednolicenia minimalnego wynagrodzenia dla dyspozytorów

Ratownicy poinformowali, że w trakcie spotkania złożono propozycję ujednolicenia zarobków dyspozytorów w całym kraju - na podobnych zasadach jak w ustawie o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia.

“Propozycja ujednolicenia zarobków dyspozytorów w całym kraju. Brak przeciwwskazań do pracy w systemie 24h oraz w oparciu o umowy cywilnoprawne” - czytamy we wpisie.

Wspomniano także o systemie randez-vous, o którym napisano “jeszcze nie teraz”. Chodziło o tzw. zespoły randez vous, które miałyby na swoim pokładzie lekarza. Miałyby dojeżdżać do zespołów ratowniczych w sytuacjach, gdy potrzebna jest pomoc lekarza.

“Brak odpowiedniej ilości personelu mogących pracować w zespołach wspomagających ZRM-y. Póki co zespoły S w ilości co najmniej jeden na każde 10 ZRM. Zespoły motocyklowe zgodnie z proponowanymi zapisami, możliwe funkcjonowanie już w kolejnym roku” - napisano w dalszej części podsumowania spotkania.

W jego trakcie podnoszono też temat związany ze zmianami finansowania w ochronie zdrowia. Ze strony przedstawicieli resortu zdrowia padły zapewnienia, że przesunięcie zadań z MZ do NFZ, w tym także odnoszące się do zespołów ratownictwa medycznego, nie powinno w znaczący sposób wpłynąć na wysokość środków finansowych trafiających na konta dysponentów.

Kształcenie przed- i podyplomowe ratowników medycznych

W trakcie spotkania rozmawiano także o systemie kształcenia przed- i podyplomowym. W tym zakresie trwają prace nad szeroko rozumianą podstawą programową studiów licencjackich, magisterskich oraz kursów specjalizacyjnych. OZZRM zaznaczył, że zabrakło jednak odpowiedzi na pytanie o rolę magistra ratownictwa medycznego w ZRM. Mówiono o tym, że kursy specjalizacyjne będą dostępne dla wszystkich chętnych ratowników medycznych.

Odnośnie płac padł ze strony ratowników postulat, aby różnicować wynagrodzenia tylko i wyłącznie ze względu na wykonywane obowiązki.

“Nowelizacja rozporządzenia o medycznych czynnościach ratunkowych i lista leków po określeniu wspomnianej powyżej podstawy programowej kształcenia przeddyplomowego. Zasugerowano, aby zakres czynności i lista leków "nadążały" za aktualną wiedzą medyczną” - napisał Związek.

Dla kogo uprawnienia do stwierdzania zgonu?

Przypomnijmy. Na mocy nowych regulacji przewidzianych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych także ratownicy medyczni będą mogli stwierdzać zgon, a konkretnie kierownik zespołu ratownictwa medycznego (ZRM). Nadanie im tych kwalifikacji to efekt braku w kraju koronerów i lekarzy.

“Ustawa koronerska - zapytanie, dlaczego ratownik medyczny - kierownik ZRM - będzie mógł stwierdzić zgon, a nie będzie mógł zrobić tego jako koroner, pozostało bez odpowiedzi. Ze względu na proponowane zapisy zasugerowano możliwość nadużyć, tzn. możliwe wzywanie ZRM w sytuacjach ewidentnego zgonu” - czytamy.

Dodatki 45/65 zostaną przyznane na stałe?

OZZRM napisał, że jeśli chodzi o dodatki 45/65 proc. - m.in. jest wielce prawdopodobne, że stan zagrożenia epidemicznego zostanie przedłużony. “Docelowo ministerstwo deklaruje pracę nad ustawowym zapisem przyznającym dodatki na stałe” - dodaje Związek.

OZZRM, odnosząc się do ustawa o ochronie ludności, czyli "karetki w każdej gminie", podkreslił, że to “akt prawny nie konsultowany w jakikolwiek sposób z resortem zdrowia”.

“Ze względu na dbałość o dobrostan zdrowotny Polaków potraktujemy milczeniem” - podsumował.

Co wprowadza ustawa o zawodzie ratownika medycznego?

Ustawa wprowadza do systemu prawnego przepisy powołujące samorząd zawodowy ratowników medycznych i regulujące jego organizację - tak, jak innych zawodów medycznych.

Samorząd zawodowy powstanie w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych, która będzie miała osobowość prawną i określone w ustawie organy.

Wprowadza również instytucję jawnego rejestru pozwalającego na identyfikację ratownika medycznego i określenie jego kwalifikacji. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego i po uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych.

Stworzono także możliwość skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód ratownika medycznego w przypadku nienależytego lub nierzetelnego przestrzegania obowiązku wykonywania czynności zawodowych zgodnie z określonymi w ustawie zasadami wykonywania zawodu ratownika medycznego i z zasadami etyki zawodowej, do których określenia będzie uprawniony samorząd ratowników medycznych.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Zgon stwierdzi także ratownik medyczny. Środowisko ma obawy

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.