Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa już w konsultacjach. Co zawiera?

KL, KM/PAP
opublikowano: 30-12-2021, 18:22

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia, został skierowany do konsultacji publicznych i został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Przewiduje on m.in. powstanie Agencji Rozwoju Szpitalnictwa, która będzie prowadzić nadzór właścicielski nad szpitalami, oraz wprowadza podział szpitali na 4 kategorie w zależności od ich sytuacji finansowej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Nowe regulacje maja oddłużyć jednostki szpitalne i też wdrożyć mechanizmy restrukturyzacyjne, które będzie monitorować ARS.
iStock

Projekt ten przedstawił 30 grudnia minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak zapewniał, nowe przepisy na długie lata zapewnią sprawne funkcjonowanie systemu szpitalnictwa. Reforma ma poprawić kondycję finansową placówek i zarządzanie szpitalami. Obszerny - liczący z uzasadnieniem ponad 150 stron - projekt trafił w czwartek do konsultacji społecznych.

Zadania Agencji Rozwoju Szpitali

Jednym z głównych założeń proponowanej reformy jest powołanie Agencji Rozwoju Szpitali (ARS), która ma prowadzić nadzór właścicielski nad szpitalami. Zgodnie z projektem, agencja ta będzie odpowiedzialna za inicjowanie, wspieranie i monitorowanie procesów naprawczych w szpitalach oraz zapewnienie rozwoju szpitalnictwa. Na jej czele będzie stał prezes powoływany przez ministra na sześcioletnią kadencję.

Do zadań agencji należeć też będzie organizowanie i koordynowanie wspólnych zakupów, wsparcie finansowe, merytoryczne oraz eksperckie. Agencja będzie również wspomagać inwestycje w szpitalach poprzez koordynację działań i skierowanie na ten cel dodatkowych środków m.in. z budżetu państwa, funduszy unijnych czy funduszy celowych zarządzanych przez ministra zdrowia.

Jak zapowiadał minister Niedzielski, działanie Agencji Rozwoju Szpitali stworzy mechanizm, który ma zabezpieczyć oddłużone szpitale przed ponownym generowaniem długów - będzie ona nie tylko nadzorowała opracowanie i wdrażanie programów naprawczych w szpitalach, ale w razie potrzeby przejmie też zarząd w danej placówce.

Jak czytamy w projekcie, działanie ARS będzie polegało na:

 1. ocenie i kategoryzacji podmiotów szpitalnych;
 2. inicjowaniu, wspieraniu i monitorowaniu procesów rozwojowych i postępowań naprawczo-rozwojowych podmiotów szpitalnych;
 3. dostosowaniu działalności podmiotów szpitalnych do regionalnych potrzeb zdrowotnych;
 4. nadzorze nad procesami rozwojowymi i postępowaniami naprawczo-rozwojowymi podmiotów szpitalnych;
 5. rozwoju podmiotów szpitalnych przez: a) udzielenie pożyczki, b) bezzwrotne wsparcie finansowe, c) wsparcie merytoryczne, d) doradztwo eksperckie;
 6. organizowaniu i koordynowaniu wspólnych zakupów dla podmiotów szpitalnych;
 7. wdrażaniu i nadzorowaniu zarządzania procesowego w podmiotach szpitalnych przez rozwijanie modeli zarządzania procesowego;
 8. monitorowaniu funkcjonowania podmiotów szpitalnych i ich sytuacji finansowej.

Podział szpitali na 4 kategorie, w zależności od ich kondycji finansowej

Zgodnie z projektem, Agencja Rozwoju Szpitali co trzy lata będzie przeprowadzała obowiązkową ocenę wszystkich placówek. W jej rezultacie szpitalom zostanie przyznana jedna z czterech kategorii (A, B, C, D), od której będzie zależeć, jakie procesy rozwojowe i naprawcze zajdą w danym szpitalu. Kategorie będą przyznawane na podstawie wskaźników: rentowności, płynności finansowej oraz poziomu zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych, czyli takich, dla których termin płatności upłynął. Oceny te mają być dokonywane głównie na podstawie sprawozdań finansowych szpitali.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.
 • kategoria A – podmiot szpitalny w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, który tworzy plan rozwojowy podmiotu szpitalnego kategorii A;
 • kategoria B – podmiot szpitalny wymagający wdrożenia działań optymalizacyjnych, który tworzy plan rozwojowy podmiotu szpitalnego kategorii B albo w stosunku do którego prezes ARS wszczyna postępowanie naprawczo-rozwojowe, na jego wniosek;
 • kategoria C – podmiot szpitalny wymagający wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych, w stosunku do którego prezes ARS wszczyna postępowanie naprawczo-rozwojowe;
 • kategoria D – podmiot szpitalny wymagający pilnego wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych, w stosunku do którego prezes ARS wszczyna postępowanie naprawczo-rozwojowe oraz uzyskuje uprawnienie do powoływania i odwoływania kierownika tego podmiotu. Do tej kategorii zostaną zaliczone szpitale, w których wskaźnik zobowiązań do przychodów ogółem będzie przekraczał 15 proc. lub zostaną łącznie spełnione trzy inne szczegółowo określone warunki.

Restrukturyzacja zadłużenia szpitali

Projekt zmienia też rozwiązania związane z restrukturyzacją zadłużenia szpitali. Zgodnie ze zmianami podmiot szpitalny będzie mógł dokonać restrukturyzacji zadłużenia w ramach nowoprojektowanego postępowania o zatwierdzenie układu.

W dokumencie określono również zasady odchodzenia od finansowania ryczałtowego.

Nowe wymogi dla kierujących szpitalami

Spore zmiany obejmą też kierujących szpitalami. W projekcie określono, jakie wymogi musi spełnić osoba ubiegająca się o takie stanowisko.

Kierownikiem podmiotu szpitalnego będzie mogła być wyłącznie osoba wpisana na listę menedżerów, którą będzie prowadził prezes ARS. Określono przy tym wymagania niezbędne do trafienia na tę listę, do których zaliczono: doświadczenie na stanowisku kierowniczym, wyższe wykształcenie, zdany egzamin państwowy organizowany przez ministra zdrowia albo ukończone studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia.

Państwowy egzamin będzie sprawdzał:

 1. wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania podmiotem szpitalnym;
 2. znajomość aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 3. doświadczenia dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika szpitala.

Cały dokument dostępny jest TUTAJ >>.

Uwagi do projektu można będzie zgłaszać do końca stycznia 2022 r. Proponowane przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Autorzy zmian wskazali też, że projekt ustawy jest elementem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z terminem wejścia w życie w I kwartale 2022 r.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Minister zdrowia nie wyklucza ani twardego lockdownu, ani obowiązkowych szczepień dla wszystkich

Niedzielski 30 grudnia: mamy ponad 14 tys. zakażeń i ponad 700 zgonów

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.