Prezydent nowelizuje ustawę o Funduszu Medycznym. Wiemy, czego dotyczą zmiany

AS
opublikowano: 11-10-2022, 12:12

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym umożliwia ministrowi zdrowia m.in. zakup szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych. Na zmianach w ustawie mają też zyskać pacjenci chorujący na choroby rzadkie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Prezydent RP Andrzej Duda
Prezydent RP Andrzej Duda
Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP
  • Do Sejmu trafił prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym.
  • Minister zdrowia będzie mógł kupować szczepionki do realizacji szczepień zalecanych, a nie jak dotąd, wyłącznie obowiązkowych.
  • Zmiany dotyczą również finansowania diagnostyki w chorobach rzadkich.
  • Nowela zakłada też podwyższenie limitów wydatków na technologie lekowe, również w ramach ratunkowego dostępu.

Obecnie przepisy pozwalają na zakup szczepionek wyłącznie na potrzeby szczepień obowiązkowych. Zakup szczepionek będzie mógł być sfinansowany z budżetu państwa lub ze środków Funduszu Medycznego. Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiany te pozwolą na kierunkowe docelowe działania ministra zdrowia w zakresie dofinansowania profilaktyki w obszarze nieobjętym obowiązkiem szczepień, w zależności od potrzeb i sytuacji epidemicznej z uwzględnieniem wieku i grupy docelowej, dla której ochrona indywidualna stanowi wpływ na zdrowie publiczne państwa.

Diagnostyka i leczenie chorób rzadkich i chorób onkologicznych

Nowelizacja przewiduje też dodanie nowej kategorii świadczeń finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – świadczeń gwarantowanych związanych z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego (zwłaszcza wielkoskalowych badań genomowych i innych badań genetycznych u dzieci i młodzieży realizowanych w szczególności w związku z leczeniem chorób onkologicznych i chorób rzadkich).

Objęcie tych świadczeń finansowaniem ze środków Funduszu Medycznego stanowi realizację rekomendacji Rady Funduszu Medycznego i ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia szerokiego dostępu do nowych technologii diagnostycznych o udowodnionej efektywności klinicznej. Minister zdrowia zlecił już Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowanie rekomendacji dla tych świadczeń, wraz z określeniem poziomu finansowania.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

Projekt przewiduje, że środki na pokrycie kosztów ww. świadczeń będą przekazywane w formie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego w zakresie zawierania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a następnie rozliczane w sposób analogiczny do obecnie stosowanego mechanizmu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Dostęp do technologii lekowych - wyższe limity

Nowela zakłada również podwyższenie limitu wydatków na technologie lekowe z 5% do 10%, a w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych z 3% do 4%. Ta zmiana jest podyktowana obejmowaniem kolejnych leków refundacją z listy rekomendowanej przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, co powoduje rezerwę niemal całej kwoty przeznaczonej na refundację leków.

W projekcie zaproponowano także zmiany mające na celu objęcie finansowaniem w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego inwestycji mających na celu rozwój innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. W rezultacie finansowaniem objęte zostaną istniejące wyroby medyczne oraz sprzęt medyczny wraz z oprogramowaniem, wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne oraz pozwalające na usprawnienie procesu diagnostyki i leczenia pacjenta. W celu finansowania tych zadań minister zdrowia będzie przeprowadzał postępowanie konkursowe, zmierzające do wyboru wniosków, które zostaną objęte finansowaniem.

Innowacyjne technologie lekowe finansowane przez 4 lata

Wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności powinien obejmować swoją treścią okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy i powinien być przekazywany ministrowi zdrowia nie później niż do 15 marca roku następnego. Najistotniejsza zmiana w zakresie ww. ustawy dotyczy możliwości finansowania innowacyjnej technologii lekowej przez okres dwóch kolejnych lat, czyli łącznie 4 lata, w przypadku, w którym dotychczasowe dane kliniczne zebrane z procesów leczenia uniemożliwiały prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydanie opinii dotyczącej skuteczności leczenia tym lekiem.

W noweli doprecyzowano możliwość publikacji przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji raportów z oceny efektywności objętych refundacją technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności oraz jakości leczenia na podstawie elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych.

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Sejmu.

Źródło: sejm.gov.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE: Druga rocznica Funduszu Medycznego. Czy spełnił swoje zadanie?

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.