PPOZ: opieka koordynowana to powrót do skompromitowanych rozwiązań

KM/PPOZ
opublikowano: 15-06-2022, 17:30

Scalanie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w duże wielofunkcyjne zespoły to przywracanie peerelowskich rozwiązań, skompromitowanych w systemie publicznej ochrony zdrowia - uważa PPOZ. Zdaniem Porozumienia, jedynym „uzdrawiającym” system rozwiązaniem jest opracowanie strategii kompleksowych, a nie punktowych zmian w systemie ochrony zdrowia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Na zdj. dr Bożena Janicka, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
Na zdj. dr Bożena Janicka, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
FOT. Archiwum

W styczniu 2022 r. resort zdrowia opublikował ostateczną wersję przyjętego przez rząd dokumentu “Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”. Przedstawiony plan działania w ochronie zdrowia, będący kontynuacją „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”, jest wymagany przez Komisję Europejską jako warunek wydatkowania środków europejskich.

Jednym z założeń dokumentu jest wprowadzenie opieki koordynowanej i deinstytucjonalizacja usług.

PPOZ: “Zdrowa przyszłość” nie dostrzega pozytywnych zmian w POZ w ostatnich latach

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) poinformowało w komunikacie przesłanym do mediów 15 czerwca, że podczas Walnego Zjazdu, który odbył się w Koninie 12 czerwca, delegaci przyjęli wspólne stanowisko w sprawie wprowadzenia do systemu ochrony zdrowia opieki koordynowanej. Stanowisko to zostanie przesłane do ministra zdrowia.

– Podtytuł dokumentu [“Zdrowa przyszłość”] sugeruje, że przyczyni się to do rozwoju systemu. Tymczasem nie wiadomo, na czym ten rozwój ma polegać, jakie mają być jego kierunki i jakie cele zdrowotne mają zostać osiągnięte. O tym dokument milczy. Urzędnicy ministerialni, autorzy projektu, wspólnie z krajowym konsultantem w dziedzinie medycyny rodzinnej twierdzą jedynie eufemistycznie, że opieka koordynowana to sposób na „lepsze zaopiekowanie pacjenta”. Co to znaczy? – pyta Bożena Janicka, prezes PPOZ, podkreślając jednocześnie, że „Zdrowa Przyszłość” w żaden sposób nie dostrzega pozytywnych wartości w zmianach, które dokonały się w podstawowej opiece zdrowotnej w ciągu ostatnich 20 lat.

– Źródeł niewydolności obecnego systemu ochrony zdrowia upatruje się jedynie w rozdrobnieniu organizacyjnym podmiotów udzielających świadczeń i zerwaniu między nimi więzi funkcjonalnych. Panaceum na te słabości ma być wymuszone mechanizmami prawnymi i finansowymi scalanie ich w duże, wielofunkcyjne zespoły do złudzenia przypominającymi peerelowskie zespoły opieki zdrowotnej. Dla tych, którzy nie będą mogli do nich przystąpić, miejsca w systemie publicznej ochrony zdrowia ma nie być – komentuje prezes.

Brak zgody na reformy punktowe, niekonsultowane ze środowiskiem

– Takie podejście zawsze jest zgubne w skutkach! Nie dość, że nie rozwiązuje istniejących problemów, to dodatkowo generuje nowe. Dlatego PPOZ apeluje do decydentów, aby porzucili kierunek proponowanych zmian w organizacji i finansowaniu podstawowej opieki zdrowotnej. Aby nie odwracali kierunku reform. Aby nie przywracali skompromitowanych, rodem z PRL rozwiązań. Jedynym „uzdrawiającym” system rozwiązaniem jest opracowanie strategii kompleksowych, a nie punktowych zmian w systemie ochrony zdrowia. Poza tym, aby reforma miała realną szansę powodzenia, musi być przeprowadzona w porozumieniu ze środowiskiem medycznym. Wymuszanie na nim urzędniczymi nakazami zmian sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych, a na pacjentach zasad korzystania z nich będzie przeciwskuteczne – uzasadniają w swoim stanowisku lekarze PPOZ.

O opiece koordynowanej w “Zdrowej przyszłości”

“Opieka koordynowana to koncepcja świadczeń zdrowotnych związanych przede wszystkim z diagnozowaniem, leczeniem, opieką, rehabilitacją i promocją zdrowia w wymiarze nakładów, realizacji i organizacji świadczeń oraz zarządzania. Koordynowana opieka zdrowotna prowadzi do poprawy dostępności, jakości oraz efektywności opieki, a także poziomu satysfakcji pacjenta.

Z praktycznej perspektywy zintegrowany system realizacji świadczeń można określić mianem bliskich roboczych relacji między różnymi służbami i usługami, takimi jak: szpitale, sanepid, policja, straż pożarna, opieka domowa, zdrowie publiczne, pomoc społeczna i inne świadczenia związane ze zdrowiem. Koordynowana opieka zdrowotna jest skoncentrowana na potrzebach pacjenta, oznacza to większy nacisk na profilaktykę oraz opiekę ambulatoryjną, ale również większą elastyczność i lepsze wykorzystanie istniejących zasobów finansowych.

Wprowadzenie opieki koordynowanej rekomendowane jest przede wszystkim dla POZ, ale także problemów związanych z leczeniem osób starszych, chorych cierpiących na choroby przewlekłe czy kobiet w ciąży. Fundamentem tego systemu jest integracja wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie leczenia pacjentów z danym schorzeniem oraz wypracowanie podstaw i norm organizacyjnych, które usprawnią i przyspieszą proces leczenia.

Zatem punktem wyjściowym do wprowadzenia koordynowanej opieki jest identyfikacja braków i wad systemu opieki zdrowotnej, a także problemów związanych ze współpracą z innymi obszarami, w tym opieką zdrowotną i pomocą społeczną.

Tymczasem jednym z głównych problemów polskiego systemu opieki zdrowotnej jest jego dyskoordynacja, będąca skutkiem rozproszenia świadczeniodawców, braku współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami systemu oraz z innymi działami gospodarczymi, np. opieką zdrowotną, a także braku koordynacji między poszczególnymi etapami opieki nad pacjentem”.

Fragment dokumentu “Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030”.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Przełomowe zmiany w POZ: efekty już jesienią?

Jakie zmiany przyniesie rok 2022 w podstawowej opiece zdrowotnej - wywiad z prof. Agnieszką Mastalerz-Migas

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.