Poprawki do ustawy o medycynie laboratoryjnej: pracownicy służby krwi zachowają prawo do wykonywania zawodu

EG/PAP
opublikowano: 06-10-2022, 16:34

Trwają prace legislacyjne nad ustawą o medycynie laboratoryjnej. W Senacie zgłoszono do niej poprawkę zgodnie, z którą prawo do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego zachowają osoby pracujące w publicznej służbie krwi.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W ustawie o medycynie laboratoryjnej określono zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów.
W ustawie o medycynie laboratoryjnej określono zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów.
  • Ustawa o medycynie laboratoryjnej wraca do senackiej Komisji Zdrowia.
  • Senatorowie zaproponowali poprawkę dotyczącą zachowania prawa do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, który pracuje np. w publicznej służbie krwi.
  • Senat opowiedział się za wprowadzeniem poprawek do ustawy o medycynie laboratoryjnej. Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za.

Uprawnienia diagnostów zatrudnionych w publicznej służbie krwi

Jedna ze zmian wprowadza w ustawie zapis, że wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego ma na celu ochronę zdrowia pacjenta oraz ochronę zdrowia publicznego i polega na wykonywaniu czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium oraz zakładzie patomorfologii i jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.

Kolejne przyjęte poprawki wykreślają zmiany dodane do ustawy przez klub Prawo i Sprawiedliwość podczas drugiego czytania w Sejmie. Mówią one m.in. o tym, że utworzenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna, wymagać będzie uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki i ministra właściwego do spraw zdrowia.

Również likwidacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna, wymagać będzie uprzedniej zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki i ministra właściwego ds. zdrowia. Kolejna wykreślona przez komisję senacką poprawka zakłada, że gdy podmiotem tworzącym dla przynajmniej jednego z łączących się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest uczelnia medyczna, na połączenie będzie wymagana uprzednia zgoda ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki i ministra właściwego ds. zdrowia.

Wykreślenie tych artykułów zalecało również Biuro Legislacyjne Senatu, wskazując, że nie są one powiązane tematycznie z ustawą. Tym samym wprowadzenie takich poprawek przez klub PiS podczas drugiego czytania jest niezgodne z art. 118 i art. 119 Konstytucji RP oraz niejednokrotnymi analizami Trybunału Konstytucyjnego.

Przyjęto również poprawki związane z dodaniem definicji terminu "informacja diagnostyczna" oraz zasad informacji diagnostycznej, a także z definicją diagnosty laboratoryjnego.

Ustawa o medycynie laboratoryjnej - co reguluje?

W ustawie określono zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów. W uzasadnieniu projektu wskazano, że główne założenia i cele obowiązującej ustawy o diagnostyce laboratoryjnej w nowym akcie nie zmieniły się, jednak z uwagi na postęp wiedzy w dziedzinie medycyny laboratoryjnej, konieczne stało się opracowanie nowej regulacji.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

W myśl ustawy osobami uprawnionymi do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratoriom będzie diagnosta laboratoryjny; lekarz mający prawo wykonywania zawodu i specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej; lekarz mający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii; lekarz z tytułem specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub tytułem specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Diagności laboratoryjni będą mieli możliwość wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej. Ta forma udzielania świadczeń zdrowotnych jest przystosowana do prowadzenia działalności leczniczej osobiście i, zależnie od jej zakresu, nie wymaga spełniania wszystkich wymagań organizacyjnych stawianych podmiotom leczniczym.

Minister zdrowia będzie mógł – na wniosek osoby z dorobkiem naukowym lub zawodowym, na podstawie opinii ekspertów, uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego.

Wnioski o uznanie dorobku naukowego i zawodowego osoby zainteresowane będą mogły składać do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Diagności laboratoryjni, których dorobek naukowy lub zawodowy uzna minister zdrowia, będą mogli od razu przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku z tego egzaminu, otrzymają tytuł specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Diagnosta laboratoryjny będzie miał obowiązek doskonalenia zawodowego przez samokształcenie i udziału w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, warsztatów i ćwiczeń, a także za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.

W ustawie przewidziano, że specjalizacja jest dofinansowywana przez ministra zdrowia w ramach środków budżetu państwa, których jest dysponentem, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla diagnostów laboratoryjnych, którzy mogą corocznie rozpocząć specjalizację dofinansowywaną z tych środków.

Zgodnie z ustawą wprowadzone zostanie do sześciu dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego, który diagnosta laboratoryjny będzie mógł wykorzystać na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego.

Ustawy wprowadza wymagania kwalifikacyjne dla kierownika laboratorium i m.in. przepisy umożliwiające wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego i grupowa praktyka diagnostów laboratoryjnych. Doprecyzowuje także przepisy w zakresie sprawowania przez Krajową Radę nadzoru nad wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego i zasady przeprowadzania wizytacji w laboratoriach.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.