Pilotaż programu leczenia otyłości olbrzymiej KOS-BAR - opublikowano projekt rozporządzenia

EG
opublikowano: 25-05-2021, 10:23
aktualizacja: 25-05-2021, 10:37

Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia populację pacjentów z otyłością olbrzymią należy oszacować na około 300 tysięcy osób. Jak informują autorzy projektu, proponowany model koordynowanej i kompleksowej opieki nad pacjentami z otyłością olbrzymią zakłada prowadzenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego w ośrodkach mających doświadczenie w chirurgii bariatrycznej i metabolicznej przez wielodyscyplinarny zespół.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Do pilotażu KOS-BAR wytypowano 15 ośrodków koordynujących, które posiadają doświadczenie w realizacji procedur medycznych z zakresu chirurgii bariatrycznej a także wykonały w 2019 r. co najmniej 130 zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości.

iStock
iStock

Kto zakwalifikuje się do KOS-BAR?

Zakwalifikowani do programu pacjenci muszą spełnić pewne kryteria kliniczne, jakimi są: wskaźnik masy ciała (BMI) ≥ 40 kg/m2 lub wskaźnik masy ciała (BMI) 35 – 40 kg/m2 u chorych, u których chirurgiczna redukcja masy ciała może przynieść potencjalną poprawę w zakresie chorób wywołanych otyłością. Wśród przeciwwskazań do objęcia opieką w ramach KOS-BAR uwzględniono m.in. choroby nowotworowe, nieuleczalne schorzenia prowadzące do wyniszczenia organizmu, zespół Cushinga, ciążę i źle kontrolowane zaburzenia psychiczne. Pierwsza konsultacja powinna odbyć się nie później niż 30 dni od włączenia pacjenta do programu.

Etapy opieki nad pacjentem

Autorzy podkreślają, że podstawowym celem programu jest zapewnienie choremu długoterminowej i kompleksowej opieki. Leczenie zostało podzielone na kilka etapów:

– poradę kwalifikującą do KOS-BAR,

– opiekę przedoperacyjną – obejmującą 3-6 miesięczny okres przygotowania pacjenta do zabiegu przez wielospecjalistyczny zespół, w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych lub diabetologii, anestezjologii, rehabilitacji medycznej oraz inni specjaliści: fizjoterapeuta, psycholog, dietetyk, pielęgniarka, asystent medyczny)

– opracowanie planu indywidualnego planu leczenia, który będzie zawierał: diagnostykę i optymalizację leczenia zaawansowanych chorób spowodowanych otyłością, specjalistyczne konsultacje, przygotowanie dietetyczne, wsparcie psychologiczne, modyfikację aktywności fizycznej, monitoring utraty masy ciała

– kwalifikacja do operacji bariatrycznej,

– przynajmniej 5 wizyt u lekarza koordynującego leczenie bariatryczne lub u innych osób wchodzących w skład zespołu,

– leczenie zabiegowe (m.in. z wykorzystaniem metody rękawowej resekcji żołądka)

– trwające 12 miesięcy monitorowanie stanu pacjenta po zabiegu (obejmujące m.in. ocenę stanu zdrowia i odżywienia, badania kontrolne, opiekę psychologa, edukację, monitorowanie potencjalnych powikłań, rehabilitację).

Pierwsza wizyta kontrolna powinna, zgdonie z założeniami projektu, odbyć się minimum 30 dni od przeprowadzonego zabiegu, a na kolejnych etapach opieki nie rzadziej niż co trzy miesiące.

Jakie warunki musi spełnić ośrodek koordynujący?

Do pilotażu KOS-BAR wybranych zostało 15 ośrodków korrdynujących. Autorom projektu zależy na tym, aby były to placówki, których personel posiada już doświadczenie w realizacji świadczeń z obszaru opieki bariatrycznej. Co musi charakteryzowac świadczeniodawcę zakwalifikowanego do programu?

– posiada oddział szpitalny o profilu chirurgia ogólna wraz z poradnią chirurgiczną przyszpitalną;

– zapewnia dostęp do poradni radiologicznej i endoskopowej,

– zapewnia wielospecjalistyczny zespół terapeutyczny z doświadczeniem w leczeniu otyłości i chirurgii bariatrycznej,

– zapewnia odpowiedni sprzęt i infrastrukturę,

– zapewnia wykonywanie badań laboratoryjnych,

– w ramach opieki przed – i pooperacyjnej zapewnia dostęp do konsultacji specjalistycznych w szczególności z zakresu: gastroenterologii, endokrynologii, kardiologii, chorób płuc, psychiatrii oraz zapewnia wsparcie psychologiczne, szkolenia z zakresu żywienia dietetycznego i rehabilitację,

– zapewnia dostęp do badania polisomnograficznego,

– posiada doświadczenie w realizacji procedur medycznych z zakresu chirurgii bariatrycznej – wykonał w 2019 r. co najmniej 130 zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości wykonywanych min. dwoma różnymi technikami

– zapewnia organizację programu KOS-BAR w trakcie trwania programu pilotażowego przez koordynatora programu KOS-BAR zatrudnionego w wymiarze równoważnika co najmniej 3/4 etatu oraz przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej z doświadczeniem w chirurgii bariatrycznej w wymiarze co najmniej równoważnika 1/4 etatu,

– jest obowiązany stosować algorytmy kliniczne określone w protokole kompleksowej opieki okołooperacyjnej ERABS.

Koszt pilotażu KOS-BAR ma planowo wynieść 70 811 554 mln. zł. Środki finansowe mają pochodzić z tzw. opłaty cukrowej. Pilotaż potrwa dwa lata, ma objąć prawie 3 tysiące chorych.

PRZECZYTAJ TAKŻE: “Oblicza Medycyny”. Operacja bariatryczna - kto może skorzystać z zabiegowego leczenia otyłości?

Źródło: RCL

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.