Opaski telemedyczne dla pacjentów po COVID-19: rusza program pilotażowy

KM
opublikowano: 19-07-2021, 15:45

Resort zdrowia rozpoczyna pilotażowy program zastosowania opasek telemedycznych u pacjentów, którzy przebyli zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, wymagają dalszej opieki i diagnostyki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Chodzi o rozporządzenie ministra zdrowia z 19 lipca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, opublikowane w Rządowym Centrum Legislacji.

Pilotaż obejmie m.in. osoby, u których w wyniku przeprowadzonej diagnostyki obrazowej stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu SARS-CoV-2.
iStock

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, dołączonej do rozporządzenia, celem pilotażu jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych jako narzędzia pozwalającego na bieżące monitorowanie w sposób zdalny stanu zdrowia pacjenta, który ukończył 18. rok życia, przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wymaga dalszej opieki i diagnostyki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i spełnia łącznie następujące warunki:

  1. był hospitalizowany z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u którego w wyniku przeprowadzonej diagnostyki obrazowej stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu wirusowym;
  2. został poinformowany przez świadczeniodawcę o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym i wyraził zgodę na udział w programie pilotażowym.

Podmioty lecznicze będące realizatorami programu otrzymają opaski telemedyczne, które następnie udostępnią świadczeniobiorcom. W efekcie umożliwi to lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej bieżące monitorowanie parametrów życiowych pacjentów. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie zobowiązany w ramach pilotażu do bieżącego monitorowania stanu klinicznego pacjenta.

Program będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą:

  • etap organizacji (zakup opasek telemedycznych, akcja promocyjna dotyczącą ich wykorzystania, wdrożenie funkcjonalności platformy DOM umożliwiającej realizację pilotażu),
  • etap realizacji (gromadzenie danych służących do wyliczenia wskaźników realizacji programu, określonych w rozporządzeniu - należą do nich m.in. ocena satysfakcji świadczeniobiorców ze sprawowanej opieki oraz ocena wpływu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu opasek telemedycznych na organizację pracy jednostek POZ),
  • etap ewaluacji programu pilotażowego (który obejmie ocenę działań objętych programem pilotażowym).

Programem pilotażowym jest objętych nie mniej niż 1000 świadczeniobiorców. Realizatorzy programu zostają wyłonieni w drodze otwartego i ciągłego naboru przeprowadzanego przez ministra zdrowia. Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, do wyczerpania opasek telemedycznych przeznaczonych do wykorzystania w ramach pilotażu.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a jego projekt nie został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania “z uwagi na charakter i pilność regulacji związanej z koniecznością jak najszybszego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa”.

Źródło: RCL

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.