NRL: MZ nadal nie realizuje postulatów rezydentów

opublikowano: 02-07-2018, 09:23

Samorząd zawodowy lekarzy po raz kolejny zgłasza sprzeciw wobec trybu procedowania zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zdaniem prezesa NRL - Andrzeja Matyi - rozwiązania przyjęte w ostatnim projekcie dokumentu nie realizują w pełni uzgodnień zawartych w porozumieniu z 8 lutego tego roku.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W liście do środowiska lekarskiego Andrzej Matyja podkreślił, że Naczelna Rada Lekarska pilnie śledzi losy projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych. Niestety zdaniem prezesa samorządu lekarzy tryb procedowania ustawy, która ma być realizacją porozumienia, jakie Łukasz Szumowski zawarł z Porozumieniem Rezydentów OZZL, odbiega od standardów i pomija ważnych na etapie konsultacji głos środowiska lekarzy. 

iStock

"Po raz kolejny wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec przyjętego trybu prowadzenia prac nad projektami ustaw, tak ważnych dla całego środowiska lekarskiego i pacjentów oraz ponownie apeluję do ministra zdrowia o uwzględnienie głosu lekarzy w pracach legislacyjnych"- podkreślił Andrzej Matyja w liście skierowanym do lekarzy i lekarzy dentystów.

Jednocześnie przypomniał treść stanowiska, jakie NRL przyjęła w sprawie ostatniego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Samorząd zwraca w nim uwagę, że w art. 131c ust. 3 projektowane zapisy są zgodne z ustaleniami z dnia 8 lutego 2018 r. tylko w zakresie, w jakim przewidują, że na finansowanie ochrony zdrowia ma być przeznaczany odpowiedni procent PKB (przewidując stopniowy wzrost do 6 proc. w roku 2024), natomiast w sposób niezgodny z porozumieniem z dnia 8 lutego 2018 r. przewiduje się, że do środków przeznaczanych w ramach odsetka PKB na ochronę zdrowia wliczane będą również- odpisy dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz koszty ujęte w planie finansowym Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Zdaniem środowiska niezgodny z porozumieniem z dnia 8 lutego 2018 r. jest również projektowany art. 16j ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (którego dotyczy art. 2 pkt 2 projektu ustawy), w którym resort przewiduje możliwość uzyskania dodatkowego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego (o 600 złotych lub – w przypadku specjalizacji w priorytetowej dziedzinie medycyny – o 700 złotych) przez lekarzy rezydentów, którzy zobowiążą się do wykonywania zawodu na terenie Polski przez dwa z pięciu kolejnych lat po uzyskaniu potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

"W art. 5 porozumienia z dnia 8 lutego 2018 r. nie było mowy o tym, że chodzi o przepracowanie tych dwóch lat w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń finansowanych ze środków publicznych, tymczasem projekt ustawy wprowadza taki dodatkowy wymóg"- czytamy w stanowisku.

W ocenie samorządu resort zdrowia powinien również doprecyzować zapis mówiący o tym, by osoby wykonujące zawód lekarza oraz lekarza dentysty były chronione analogicznie do funkcjonariuszy publicznych - zgodnie z postulatem przyjętym podczas XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Sprzeciw lekarzy budzi nadal zapis art. 4 projektu ustawy, który dotyczy prawa do podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy specjalistów do kwoty 6.750 złotych. "(...) Niezasadnie przyjęto, że prawo do zwiększonego do kwoty 6.750 zł wynagrodzenia zasadniczego ma przysługiwać tylko przez okres od 2018-2020 r. Tego rodzaju ograniczenie czasowe do roku 2020 nie wynika z treści zawartego porozumienia z Ministrem Zdrowia. Ponadto, art. 4 ust. 3 pkt 1 projektu ustawy niezasadnie przyznaje prawo do wynagrodzenia zasadniczego w tej wysokości tylko lekarzom zatrudnionym w warunkach całodobowej lub całodziennej opieki zdrowotnej"- oceniła NRL.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Marta Markiewicz

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.