Niedzielski: do oceny jakości w opiece zdrowotnej wprowadzamy perspektywę pacjenta

Jacek Wykowski , Marcin Książkowski
opublikowano: 22-07-2021, 13:10
aktualizacja: 22-07-2021, 14:10

Głównym elementem rozliczeniowym, jeśli chodzi o działanie systemu opieki zdrowotnej, będzie jakość świadczonych usług. Jednak definiujemy ją zupełnie na nowo, włączając do niej poczucie komfortu pacjenta - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W czwartek (22 lipca) w Dolnośląskim Centrum Onkologii odbył się briefing, podczas którego minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił założenia projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Na zdj. minister zdrowia Adam Niedzielski podczas briefingu w Dolnośląskim Centrum Onkologii, 22 lipca 2021 r.

– Ustawa ma dla mnie fundamentalne znaczenie, ponieważ oznacza zmianę filozofii w ramach działania systemu opieki zdrowotnej - powiedział minister Niedzielski. - Głównym elementem rozliczeniowym, jeśli chodzi o działanie systemu opieki zdrowotnej, będzie jakość świadczonych usług. Tę jakość definiujemy zupełnie na nowo. Nie traktujemy jej tylko wyłącznie w kategoriach klinicznych - myśląc o standardowych parametrach jak liczba rehospitalizacji po zabiegu, czas trwania rekonwalescencji, tę jakość będziemy definiowali znacznie szerzej - wskazał Niedzielski.

Jak podkreślił szef resortu zdrowia, projekt ustawy wprowadza dwa dodatkowe elementy - najważniejszym jest perspektywa pacjenta.

– W jakości będziemy również oceniali wskaźniki, które mówią o komforcie pacjenta, o jego traktowaniu, o tym, jak z jego punktu widzenia oceniana jest usługa medyczna - wskazał minister.

Co to oznacza w praktyce? - Wszystkie aspekty, które dotyczą informowania pacjenta, traktowania go podczas pobytu w placówce, nawet takie elementy jak catering - będą włączone do rozumienia jakości - powiedział Niedzielski.

Oprócz parametrów definiowanych z perspektywy pacjenta pojawią się te dotyczące oceny zarządzania w danym podmiocie leczniczym.

– Czyli jakość przestaje być jednowymiarowym pojęciem - staje się pojęciem, które ma zaakcentować punkt widzenia pacjenta, to jak on ocenia działanie danego podmiotu, jakie są jego odczucia i doświadczenia po pobycie w szpitalu - podkreślił minister.

Jakość będzie doceniana także finansowo

Niedzielski wyjaśnił, że wszystkie jednostki i podmioty lecznicze, które będą świadczyły usługi zgodnie z oczekiwaniami formułowanymi przez pacjentów, będą otrzymywały gratyfikację finansową, będą premiowane za jakość. Ma to być metoda promowania podmiotów, które rzeczywiście spełniają oczekiwania pacjenckie.

– Ta ustawa to nie tylko kwestia jakości, ale to również kwestia bezpieczeństwa pacjenta – zaznaczył Niedzielski.

– W ustawie, którą proponujemy, wprowadzamy rozwiązanie “no fault”, czyli system, w którym dbamy o bezpieczeństwo pacjenta poprzez rejestrowanie zdarzeń niepożądanych – będzie wprowadzony obowiązek prowadzenia takiego rejestru – dodał.

Szczególną rolę w tym systemie będzie miał NFZ, który będzie analizował to, co jest wpisywane w rejestrach i raportował to, co się dzieje w poszczególnych podmiotach – to również może stanowić podstawę do różnicowania płatności.

Uproszczony tryb dochodzenia odszkodowania za błędy lekarskie

– Chcemy wprowadzić również uproszczony tryb dochodzenia odszkodowania w przypadku błędów lekarskich czy zdarzeń niepożądanych, które dotyczą pacjenta – poinformował minister.

Powołany zostanie fundusz kompensacyjny, który umożliwi dochodzenie rekompensaty w uproszczony sposób. Oznacza to, że droga sądowa nie będzie jedynym sposobem dochodzenia roszczeń czy rekompensaty.

– Ten fragment projektu został przygotowany razem z rzecznikiem praw pacjenta, ministrem Chmielowcem, który wzorując się na rozwiązaniach stosowanych w Europie, przygotował koncepcję, w której fundusz kompensacyjny będzie ulokowany przy rzeczniku praw pacjenta. Jest to bardzo ważne, bo to będzie instytucja działająca w logice i w duchu obrony praw pacjenta. Mam nadzieję, że to ułatwi pacjentom ubieganie się o swoje prawa - powiedział Niedzielski.

Ważna rola rejestrów

Kolejny ważny aspekt ustawy, na który wskazał szef resortu zdrowia, to obszar rejestrów - “nie tylko rejestrów działań niepożądanych, ale dotyczących generalnie całej chorobowości, które są dedykowane poszczególnym obszarom”. - Wszystkie informacje gromadzone w takich rejestrach będą zbierane m.in. przez NFZ i będą podstawą płatności i ewentualnego korygowania nakładów finansowych na poszczególne jednostki - zapowiedział Niedzielski.

NFZ przejmie też elementy związane z akredytacją i autoryzacją szpitali.

– System ma być podbudową pod zwiększenie nakładów na system opieki zdrowotnej w najbliższym czasie. Zwiększanie nakładów musi się odbywać w atmosferze dobrze zdefiniowanego celu. Tym celem jest uzyskanie jak najlepszych z punktów widzenia pacjenta efektów i temu tak naprawdę jest dedykowana ustawa o jakości - podsumował minister zdrowia.

Ustawa o jakości: jaka będzie rola NFZ?

- Projektowana ustawa zakłada, że to płatnik narodowy będzie gwarantował odpowiednią jakość udzielanych świadczeń. To w NFZ będzie odbywała się akredytacja, czyli będziemy kwalifikowali podmioty do udzielania świadczeń właśnie po to, by pacjent mógł oczekiwać, że NFZ finansuje świadczenia na najwyższym poziomie. Na pewno będą to podmioty, które spełniają wymogi rozporządzeń koszykowych, ale także będziemy promowali te, które oferują coś więcej pacjentom poza podstawowym bezpieczeństwem – powiedział uczestniczący również w briefingu Filip Nowak, p.o. prezesa NFZ. - Dlaczego NFZ? Myślę, że to jest oczywiste. Jakość i bezpieczeństwo pacjentów, udzielanych świadczeń, są już od wielu lat wpisane w strategię funkcjonowania Funduszu – dodał.

Nowak wyjaśnił, że „pewne mechanizmy promujące najlepszych” są stosowane w NFZ już od dłuższego czasu. Zauważył, że Dolnośląskie Centrum Onkologii swoją działalnością dowodzi, iż warto płacić za tak wysoką jakość świadczeń. - I to się już odbywa. Właśnie m.in. w onkologii - podsumował.

NFZ zaprasza do współpracy

- My nie będziemy tego robić sami. Zapraszamy do współpracy oczywiście ekspertów, ale także organizacje pacjenckie, realizatorów świadczeń, którzy podpowiedzą nam, jakie elementy są najistotniejsze dla komfortu i bezpieczeństwa pacjenta. Uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, zresztą Narodowy Fundusz Zdrowia, nieskromnie powiem, pokazał, że potrafi działać szybko i sprawnie, choćby przy okazji pandemii – mówił Nowak.

Poinformował, że NFZ będzie także odpowiedzialny za rejestr zdarzeń niepożądanych. - Oczywiście on będzie niejawny. Ale to cenna informacja, która pozwoli nam skategoryzować szpitale i ocenić ich funkcjonowanie na co dzień – zaznaczył.

Szef NFZ podsumował, że „ z dużą nadzieją patrzy na ten projekt”. – To jest dokument, na który chyba wszyscy pacjenci czekali od bardzo dawna. Przyszedł czas na to, aby wdrożyć rozwiązania propacjenckie – skonstatował.

Ustawa o jakości w ochronie zdrowia: co już wiadomo

Jak dowiadujemy się z opisu projektu ustawy opublikowanym w wykazie prac legislacyjnych RM, rekomendowanym rozwiązaniem ma być wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości.

Przedmiotem uregulowania będzie wprowadzenie rozwiązań w zakresie:

1) autoryzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą (szpitale);

2) wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa;

3) udzielania przez Narodowy Fundusz Zdrowia akredytacji w ochronie zdrowia;

4) systemu świadczeń kompensacyjnych będącego systemem pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych (w ramach nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

5) wzmocnienie nadzoru nad prowadzeniem rejestrów medycznych oraz dookreślenie zasad ich tworzenia i finansowania (w ramach nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia).

Cele to m.in.: poprawa skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę wskaźników jakości, stałe udoskonalanie praktyki klinicznej przez prowadzenie rejestrów medycznych czy poprawa bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta przez rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.