MZ tworzy Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19. Jakie dane będzie zawierał?

opublikowano: 08-04-2020, 17:32

W Dzienniku Ustaw 8 kwietnia opublikowano rozporządzenie ws. Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19. W rejestrze znajdą się m.in. informacje o wykonanych badaniach, zastosowanym leczeniu i hospitalizacji pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Zgodnie z rozporządzeniem, podmiotem prowadzącym rejestr jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Rejestr tworzy się na 12 miesięcy.

Dane będą przekazywane do rejestru za pomocą systemu teleinformatycznego przez szpitale i laboratoria wykonujące diagnostykę zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Jakie dane będzie zawierał Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19

W rejestrze przetwarza się dane osobowe chorego obejmujące: imię, nazwisko, płeć, PESEL (lub serię i numer paszportu), datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania lub do korespondencji (w tym adres poczty elektronicznej) oraz numer telefonu kontaktowego.

W rejestrze będą przetwarzane także jednostkowe dane medyczne obejmujące:

1) stan zdrowia usługobiorcy w chwili postawienia diagnozy:

a) datę i godzinę pobrania próbki dotyczącej diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2,

b) datę zlecenia lub datę skierowania na diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2,

c) datę i wynik diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2,

d) stan kliniczny w momencie przyjęcia do szpitala lub izolatorium: temperatura ciała, ciśnienie tętnicze krwi, częstotliwość rytmu serca, częstotliwość oddechów, saturacja przy oddychaniu powietrzem atmosferycznym, objawy nasilonej duszności, zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), sepsa, wstrząs septyczny, skala AVPU, Modified Early Warning Score,

e) choroby współistniejące: przewlekłe schorzenie w zakresie układu sercowo-naczyniowego (inne niż nadciśnienie tętnicze), przewlekłe schorzenie w zakresie układu oddechowego, przewlekła choroba nerek, choroba wątroby, zapalenie płuc, ARDS, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, choroba wymagająca przewlekłej sterydoterapii lub leczenia immunosupresyjnego, przebyty udar mózgu lub TIA, choroba nowotworowa, astma, POChP, cukrzyca, migotanie przedsionków (napadowe lub utrwalone), niewydolność serca, inne choroby przewlekłe,

f) leki przyjmowane przed przyjęciem do szpitala lub izolatorium (sartany (antagoniści receptora angiotensyny II), inhibitory konwertazy angiotensyny, aspiryna, niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ), glikokortykosteroidy, statyny, beta-adrenolityki, leki przeciwzakrzepowe, antagoniści wapnia (blokery kanałów wapniowych), diuretyki, spironolakton lub eplerenon, inne),

g) informacje o stosowanych używkach przez usługobiorcę w okresie ostatnich 30 dni przed przyjęciem do szpitala lub izolatorium (alkohol, palenie tytoniu, e-papierosy, narkotyki, inne),

h) objawy podczas przyjęcia pacjenta do szpitala lub izolatorium: gorączka, kaszel, duszności, dreszcze, drgawki, ból gardła, katar, biegunka, nudności, ogólne osłabienie, ból głowy, ból mięśni, ból klatki piersiowej, ból brzucha, ból stawów, zapalenie spojówek, wydzielina w gardle, zmiany osłuchowe, demencja, śpiączka, zaburzenia smaku, zaburzenia węchu, zaburzenia snu,

i) stan kliniczny usługobiorcy w momencie przyjęcia na oddział intensywnej terapii lub inny oddział wyznaczony do opieki nad ciężko chorymi pacjentami z COVID-19 (pierwszy dostępny pomiar): wynik w skali Sequential Organ Failure Assessment, saturacja, wskaźnik oksygenacji (PaO2/FiO2), ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w krwi tętniczej, temperatura ciała, ciśnienie tętnicze krwi, częstotliwość rytmu serca, częstotliwość oddechów, saturacja, objawy nasilonej duszności, zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, sepsa, wstrząs septyczny;

2) wywiad epidemiologiczny:

a) styczność z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

b) informację, czy styczność, o której mowa w lit. a, dotyczyła osoby wykonującej zawód medyczny,

c) datę wystąpienia pierwszych objawów COVID-19,

d) pracę przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, a w przypadku odpowiedzi pozytywnej – wykonywany zawód;

3) informację na temat wykonanych w ramach diagnostyki COVID-19 badań obrazowych:

a) zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej,

b) tomografia komputerowa klatki piersiowej,

c) badanie ultrasonograficzne płuc;

4) monitorowanie stanu zdrowia usługobiorcy:

a) miejsce pobytu usługobiorcy: izolatorium, oddział intensywnej terapii, oddział niebędący oddziałem intensywnej terapii,

b) datę i godzinę uruchomienia oraz zakończenia inwazyjnej wentylacji mechanicznej,

c) datę i godzinę uruchomienia oraz zakończenia pozaustrojowej oksygenacji krwi (ECMO),

d) informację o powikłaniach mających miejsce w trakcie hospitalizacji lub pobytu w izolatorium,

e) stan kliniczny: temperatura ciała, ciśnienie tętnicze krwi, częstotliwość rytmu serca, częstotliwość oddechów, saturacja przy oddychaniu powietrzem atmosferycznym, wydalanie moczu, objawy nasilonej duszności, zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), sepsa, wstrząs septyczny, skala AVPU, Modified Early Warning Score zgodnie z Zaleceniami postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych;

5) zastosowane leczenie: tlenoterapia bierna, wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa, nieinwazyjna wentylacja mechaniczna, inwazyjna wentylacja mechaniczna, stosowanie ciśnienia końcowo-wydechowego ≥15 cm słupa wody, leki zwiotczające mięśnie szkieletowe, wentylacja w pozycji odwróconej na brzuchu, tracheostomia, stosowanie tlenku azotu, manewry rekrutacyjne, pozaustrojowa oksygenacja krwi (ECMO), leki obkurczające naczynia krwionośne, terapia nerkozastępcza, antybiotykoterapia, remdesivir, chlorochina lub hydroksychlorochina, lopinavir-ritonavir, tocilizumab, glikokortykosteroidy, inne leki przeciwwirusowe;

6) datę przyjęcia i dokonania wypisu od usługodawcy;

7) miejsce, z którego usługobiorca został przyjęty;

8) datę przyjęcia i datę wypisu z oddziału intensywnej terapii lub innego oddziału wyznaczonego do opieki nad ciężko chorymi pacjentami z COVID-19;

9) liczbę dni hospitalizacji lub pobytu w izolatorium;

10) liczbę dni pobytu na oddziale intensywnej terapii lub innym oddziale wyznaczonym do opieki nad ciężko chorymi pacjentami z COVID-19, liczbę dni wolnych od wentylacji mechanicznej do 28. dnia od momentu przyjęcia na oddział intensywnej terapii lub inny oddział wyznaczony do opieki nad ciężko chorymi pacjentami z COVID-19;

11) miejsce, do którego usługobiorca został przekazany;

12) wyniki leczenia: stan zdrowia pacjenta przy wypisie z oddziału intensywnej terapii lub innego oddziału wyznaczonego do opieki nad ciężko chorymi pacjentami z COVID-19;

13) datę i godzinę oraz bezpośrednią, wtórną i wyjściowe (pierwotne) przyczyny zgonu;

14) informację dotyczącą przeprowadzenia sekcji zwłok;

15) informację dotyczącą istotnych okoliczności zgonu.

Do rejestru zostaną przekazane również dane pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, którym udzielano świadczeń opieki zdrowotnej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że rejestr ma pomóc w zwiększeniu kontroli potencjalnych ognisk zakażenia. Celem rejestru jest także długoterminowa obserwacja chorych po wypisie ze szpitala lub izolatorium. Ponadto zgromadzone dane będą wykorzystane m.in. do porównania efektów terapeutycznych.

Rozporządzenie wejdzie w życie 9 kwietnia 2020 r.

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.