MZ: do Polski trafi prawie 5 mln dawek szczepionek przeciw grypie. Wcześniej mówiono o 4 mln

 • Marzena Sygut
opublikowano: 16-09-2021, 11:29

Ponad 2 mln dawek szczepionek przeciw grypie z blisko pięciomilionowej puli, która trafi do Polski w sezonie 2021/22, otrzyma rynek apteczny. Nauczyciele, seniorzy, personel medyczny czy pensjonariusze DPS-ów otrzymają szczepienie bezpłatnie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Jak informuje wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, w tym roku resort zdrowia, mając na uwadze zwiększone zainteresowanie szczepionkami przeciwko grypie w 2020 r., przeprowadził negocjacje z koncernami farmaceutycznymi, mające na celu zakup dodatkowej puli szczepionek poza system refundacji.

Polska zamówiła w sezonie grypowym 2021/2022 blisko 5 mln szczepionek przeciw grypie.
FOT. iStock

– Łącznie w sezonie 2021/2022 na polski rynek powinno trafić prawie 5 mln dawek szczepionek - podkreśla wiceminister Miłkowski.

Dostawy szczepionek przeciw grypie do połowy grudnia 2021

Jak wcześniej informowało Ministerstwo Zdrowia, dostawy szczepionek przeciwko grypie do Polski mają się odbyć w 12 transzach.

Od września do grudnia 2021 roku na rynek otwarty trafi ponad 2 mln dawek, z czego dostawa 1,2 mln dawek nastąpi jeszcze we wrześniu.

- Kolejne dostawy rozplanowane są do połowy grudnia. Szczyt zachorowań na grypę przypada na styczeń-marzec, a nabycie odporności po podaniu szczepionki następuje w okresie 2-3 tygodni od podania produktu i utrzymuje się 6-12 miesięcy. Zatem szczepienia w okresie planowanych dostaw są jak najbardziej wskazane - zaznacza wiceminister Miłkowski.

Rezerwa strategiczna dla grup uprawnionych do refundacji

Ministerstwo Zdrowia zleciło również utworzenia rezerwy strategicznej szczepionek przeciw grypie dla grup wskazanych w rozporządzeniu w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej.

Grupy objęte bezpłatnym szczepieniem przeciwko grypie

Przypomnijmy, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, obowiązującym od 1 września, w sezonie 2021/2022 do bezpłatnych szczepień przeciw grypie uprawnieni są:

 1. osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie
 2. osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym
 3. osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium
 4. nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
 5. studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów
 6. osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego
 7. osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy
 8. pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej
 9. osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy
 10. osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat
 11. funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze
 12. Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
 13. osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Pula szczepionek przeciw grypie dla grup uprawnionych do bezpłatnych szczepień już we wrześniu

Pierwsze dostawy szczepionek przeciwko grypie przeznaczone dla grup uprawnionych mają być dostarczone do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do końca września. Proces wyszczepiania ruszy z początkiem października.

- Chcemy zaznaczyć, żeby osoby, które będą miały możliwość zaszczepienia się bezpłatnie szczepionkami zabezpieczonymi w ramach tej akcji, nie kupowały szczepionek w aptekach lub nie szczepiły się w POZ, ponieważ dla nich została zarezerwowana dodatkowa pula produktu – wskazuje wiceminister zdrowia.

Pięć szczepionek przeciw grypie z pozwoleniem WHO

Zgodnie z obowiązującym prawem, do obrotu mogą być wprowadzane produkty posiadające ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, a w przypadku szczepionek przeciw grypie konieczne jest również uzyskanie corocznej aktualizacji składu jakościowego w szczepionkach zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), obecnie takie pozwolenia otrzymały poniższe szczepionki:

 • Influvac Tetra firmy Mylan IRE Healthcare Ltd.
 • Influvac firmy Mylan Healthcare sp. z o.o
 • Vaxigrip Tetra firmy Sanofi Pasteur
 • Fluarix Tetra firmy GlaxoSmithKline Biologicals S.A
 • Fluenz Tetra firmy AstraZeneca AB.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Kogo obejmą bezpłatne szczepienia przeciw grypie w sezonie 2021/2022 [rozporządzenie MZ]

NFZ zapłaci niewiele ponad 17 zł za szczepienie przeciwko grypie

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.