Michał Dworczyk pełnomocnikiem rządu ds. Narodowego Programu Szczepień przeciw SARS-CoV-2

Katarzyna Lechowicz-Dyl/PAP/MJM
opublikowano: 11-12-2020, 13:37

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zostanie pełnomocnikiem rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika opublikowano 10 grudnia 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Został umieszczony na etapie komisji prawniczej.

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
KPRM

Pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień przeciw SARS-CoV-2: zadania

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że ustanowienie pełnomocnika wynika z potrzeby zapewnienia koordynacji działań związanych z narodowym programem szczepień ochronnych przeciwko SARS-CoV-2.

Do zadań pełnomocnika należeć będzie:

  • analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie szczepień ochronnych,
  • przygotowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących wdrożenia programu szczepień,
  • koordynacja planowania strategicznego oraz wdrażania Narodowego Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
  • przygotowywanie propozycji nowych rozwiązań i inicjatyw w zakresie programu szczepień przeciwko przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień przeciw SARS-CoV-2 będzie współpracował z organami administracji rządowej

Pełnomocnik ma wykonywać zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania mu pomocy, w szczególności przez udostępnianie informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań. W projekcie zapisano, że pełnomocnik może, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego.

Pełnomocnik w myśl projektu może, w porozumieniu z ministrem zdrowia, za zgodą premiera, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

W zakresie powierzonych mu zadań, pełnomocnik może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze.

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową pełnomocnika zapewni Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

W projekcie zapisano, że wydatki związane z działalnością pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.