Leki hipotensyjne a zachorowania na COVID-19 - jakie są wytyczne towarzystw naukowych

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie
opublikowano: 27-03-2020, 12:24

Na początku marca, w okresie przesuwania się fali zachorowań na COVID-19 z Chin i innych krajów Azji na kontynent europejski, pojawiły się doniesienia, sugerujące możliwy związek pomiędzy nadciśnieniem tętniczym, mechanizmem wnikania koronawirusa SARS-CoV-2 oraz działaniem leków blokujących układ renina-angiotensyna (RAS).

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W czasie narastającej epidemii COVID-19 istotnym problemem stało się pojawienie, zwłaszcza w mediach społecznościowych, kolejnych informacji o potencjalnym niekorzystnym wpływie leków hipotensyjnych (szczególnie inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz sartanów) na ryzyko zachorowania i przebieg kliniczny infekcji COVID-19. Doniesienia te nie znajdowały potwierdzenia w wiarygodnych źródłach. 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Zobacz więcej

prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Szeroko rozpowszechniane informacje stały się powodem niekiedy nieuzasadnionego odstawiania dotychczas przyjmowanych leków hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron nie tylko przez chorych na nadciśnienie tętnicze, ale również przez lekarzy. Z tego też względu wybitny farmakolog kliniczny prof. Reinhold Kreutz, dyrektor Instytutu Farmakologii i Toksykologii Klinicznej na Uniwersytecie Charité w Berlinie, a jednocześnie prezydent Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) wraz z członkami Working Group on Pharmacology and Adherence dokonali szczegółowej analizy wszystkich dotychczasowych doniesień dotyczących tego zagadnienia.

Wytyczne terapeutyczne dla chorych z nadciśnieniem tętniczym nadal aktualne

W wyniku analizy Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego wydało 12 marca oświadczenie dotyczące nadciśnienia tętniczego, leków blokujących układ renina-angiotensyna i COVID-19. Podsumowuje ono obecny stan wiedzy i będzie na bieżąco aktualizowane, uwzględniając gromadzone dane i badania kliniczne. 

W tym tak bardzo ważnym dokumencie stwierdzono, że obecnie nie ma jednoznacznych danych naukowych świadczących o tym, że nadciśnienie tętnicze per se wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na COVID-19. Dlatego też u chorych na nadciśnienie tętnicze należy stosować te same środki ostrożności, co u innych osób z tej samej kategorii wiekowej i o takim samym profilu chorób współistniejących. 

Autorzy opracowania (m.in. autor niniejszego omówienia, sekretarz ESH Andrzej Januszewicz) bardzo mocno podkreślili, że u osób w stanie stabilnym chorujących na COVID-19 lub obciążonych ryzykiem zachorowania, leczenie z użyciem inhibitorów konwertazy angiotensyny lub blokerów receptora angiotensynowego należy prowadzić zgodnie z wytycznymi ESC i ESH z 2018 r. Zaznaczono jednocześnie, że obecnie dostępne dane dotyczące COVID-19 nie uzasadniają odmiennego stosowania leków blokujących RAS u pacjentów z tą chorobą.

Kardiologia
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
×
Kardiologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

U chorych na COVID-19 z ciężkimi objawami lub sepsą decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu terapii z użyciem leków hamujących RAS lub innych leków hipotensyjnych należy podejmować indywidualnie, uwzględniając obowiązujące wytyczne.

Eksperci podkreślają, że konieczne są dalsze analizy ciągle zwiększającej się liczby danych dotyczących wpływu nadciśnienia tętniczego i leków obniżających ciśnienie tętnicze, szczególnie blokujących RAS, na przebieg kliniczny COVID-19. Jednocześnie zaznaczono, że stanowisko ESH odzwierciedla dane naukowe dostępne w chwili publikacji i może wymagać uaktualnienia zgodnie z nowymi danymi.

Leczenie inhibitorami konwertazy i sartanami chorych z infekcją COVID-19 - zgodne stanowisko naukowców

Stanowisko ESH było pierwszym dokumentem, który na podstawie wiarygodnych informacji ustosunkował się do tego tak ważnego problemu. Należy odnotować, że od 12 do 18 marca do zagadnienia tego odniosło się w oficjalnych dokumentach 11 innych towarzystw, m.in. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) oraz Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ISH). Wszystkie zgodnie wyraziły pogląd zbieżny ze stanowiskiem ESH, aby u chorych z infekcją COVID-19 kontynuować leczenie inhibitorami konwertazy i sartanami. 

W ostatnich dniach ukazało się także kilka kolejnych, interesujących opracowań (m.in. Kustera i wsp., opublikowane na łamach „European Heart Journal”), przedstawiających punkt widzenia zgodny ze wspomnianymi powyżej dokumentami. 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dot. trybu i sposobu wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii lub elektrofizjologii serca w  zasie epidemii COVID-19

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.