Które szpitale otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe w ramach wyrównania do 16 proc.?

KM/PAP
opublikowano: 04-10-2022, 18:30
aktualizacja: 05-10-2022, 15:12

Narodowy Fundusz Zdrowia opracował mechanizm finansowy dla szpitali, które nie osiągnęły 16-proc. wzrostu wartości kontraktów. Oddziały wojewódzkie Funduszu poinformowały, które szpitale mające problem ze zbilansowaniem budżetu otrzymają dodatkowe wsparcie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Na Mazowszu 25 szpitali może liczyć na wsparcie finansowe z łącznej puli 36,5 mln zł, jaką dysponuje na ten cel wojewódzki oddział NFZ.
Na Mazowszu 25 szpitali może liczyć na wsparcie finansowe z łącznej puli 36,5 mln zł, jaką dysponuje na ten cel wojewódzki oddział NFZ.
Fot. Jacek Wykowski
  • Dla szpitali podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, u których wzrost wartości kontraktów netto, po ostatnim dodatkowym zasileniu podwyżkowym, nie przekroczył 16 proc. Narodowy Fundusz Zdrowia, na polecenie ministra zdrowia, przygotował specjalny mechanizm finansowy. Dzięki niemu szpitale te otrzymają dodatkowe środki, które pozwolą na osiągnięcie progu 16-procentowego wzrostu wartości umów z Funduszem na drugie półrocze 2022 roku.
  • Dodatkowe wsparcie z NFZ to element szerokiego pakietu działań, który obejmuje również zmiany wycen w kluczowych, szczególnie dla szpitali powiatowych, obszarach, czyli internie, SOR i izbach przyjęć oraz w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Na realizację tzw. mechanizmu restrukturyzacyjnego NFZ przeznaczy 524 mln zł: blisko 210 mln zł jeszcze w tym roku i 314,5 mln zł w 2023 r.
  • Dodatkowe wsparcie szpitale będą otrzymywały przez 10 miesięcy, do czerwca 2023 r. Pieniądze pojawią się na początku października, w rozliczeniu za wrzesień 2022 r. Jednocześnie te szpitale, w ciągu trzech miesięcy od zmiany warunków finansowania, przygotują plan działania wskazujący główne kierunki, pozwalające wpływać na zrównoważenie ich kosztów i przychodów, aby mogły bilansować się w przyszłości.
  • NFZ podkreśla, że plan działania szpitali zostanie opracowany w porozumieniu z organami założycielskimi i jego wojewódzkimi oddziałami, aby zapobiec pogarszaniu się finansów szpitali. Przygotowany plan powinien uwzględniać analizę ekonomiczną, organizacyjną i kadrową szpitala.

We wtorek, 4 października, oddziały wojewódzkie NFZ informowały, które szpitale nie osiągnęły 16-proc. wzrostu i w związku z tym otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe.

Dolnośląskie

Dyrektor dolnośląskiego oddziału NFZ Łukasz Sendecki na wtorkowej konferencji prasowej przypomniał, że 1 lipca 2022 roku Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył kontrakty dla 43 dolnośląskich szpitali na okres od lipca do grudnia o kwotę 370 mln zł. - To zwiększenie było wynikiem wejścia w życie 1 lipca nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, jak i zmian w wycenie części świadczeń oraz procedur medycznych – powiedział.

Kwota 370 mln zł miała – jak mówił – przełożyć się na wzrost kontraktów szpitali o 16 proc. Sendecki zwrócił jednak uwagę, że szpitale nie są jednorodne i charakteryzują się różną strukturą realizacji świadczeń, ale też różnym poziomem finansowania regulacji płacowych względem personelu medycznego. W związku z tym - jak wskazał - część szpitali osiągnęła wzrost kontraktów poniżej 16 proc.

– Tutaj pojawiło się zagrożenie polegające na braku zapewnienia przez część jednostek ciągłości udzielanych świadczeń, dostępu do tych świadczeń, a także - co ważne również dla pacjentów – kompleksowości i jakości tych świadczeń. Wychodząc naprzeciw temu zagrożeniu minister zdrowia podjął decyzję o tym, żeby zlecić Narodowemu Funduszowi Zdrowia opracowanie mechanizmu finansowego, który pozwoliłby na wyrównanie w określonej perspektywie czasowej wartości zwiększenia tym szpitalom, które nie osiągnęły 16-proc. wzrostu, właśnie do poziomu tych 16 proc. – wyjaśnił.

Dodał, że zakres czasowy tego mechanizmu został ustalony na okres 10 miesięcy począwszy od września. - Czyli powinien być odczuwalny przy wystawieniu faktury w październiku za świadczenia zrealizowane we wrześniu – dodał.

Dyrektor dolnośląskiego oddziału NFZ poinformował, że szpitali, które podlegają temu mechanizmowi na Dolnym Śląsku jest 13 z 43. - NFZ w najbliższym czasie zwróci się do tych podmiotów o przygotowanie analiz finansowych, które będą miały na celu identyfikację ewentualnych obszarów zagrożenia funkcjonowania tych jednostek, czy to w obszarze organizacyjnym, kadrowym, czy finansowym, a następnie przy pomocy organów założycielskich tych jednostek oraz naszym opracujemy strategię działania dla tych jednostek po to, żeby zrównoważyć koszty i przychody, czyli poprawić efektywność finansową dla tych świadczeniodawców – tłumaczył.

Sendecki wskazał też, że zmiana 16 proc. nie jest jedyną, jaka zaistniała w tym roku. -Kilkakrotnie zwiększaliśmy już wartość ryczałtu podstawowego zabezpieczenia świadczeń. Ostatni raz w sierpniu tego roku. Od października zwiększamy wyceny na internie, izbie przyjęć, na SOR-ach, w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W dalszej, niedalekiej perspektywie planowane są zmiany wycen świadczeń neonatologicznych i pediatrycznych – wyliczał.

16-proc. wzrostu nie osiągnęły m.in. szpitale w Bogatyni i Bolesławcu. - Wzrost finansowania zostanie w pewnej części przeznaczony do zabezpieczenia wynagrodzeń pracowników dotychczas nieobjętych wzrostem wynagrodzenia, czyli pracowników na umowach cywilnoprawnych (...) Jako zespół sporządziliśmy plan naprawczy, który zakłada m.in. modelowanie opieki zdrowotnej poprzez obszary, które dotychczas nie były realizowane na terenie miasta i gminy Bogatynia, czyli opiekę długoterminową, opiekę senioralną - mówił dyrektor szpitala w Bogatyni Paweł Juszyński.

Dyrektor szpitala w Bolesławcu Kamil Barczyk przekazał, że w przypadku placówki przez niego kierowanej finansowanie wzrośnie o 800 tys. zł w ciągu miesiąca. - Jest więc to pokaźny wzrost finansowania świadczeń zdrowotnych, które będzie przeznaczone na realizację wzrostu wynagrodzeń minimalnych, jak również na pokrycie wzrostu materiałów, które dyktuje nam rynek, jak i na dalszy rozwój naszej działalności szpitalnej, dalsze inwestycje – powiedział.

Lubelskie

Na realizację mechanizmu restrukturyzacyjnego przygotowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia lubelski oddział NFZ przeznaczy 30 mln zł, z czego ponad 12 mln zł jeszcze w tym roku i ponad 18 mln zł do czerwca 2023 r.

– Mamy 14 takich szpitali w województwie. 21 podmiotów osiągnęło wskaźnik wzrostu kontraktu 16 proc. i powyżej – uzupełniła dyrektor lubelskiego oddziału NFZ Magdalena Czarkowska.

Dyrektor szpitala powiatowego w Janowie Lubelskim Renata Ciupak poinformowała, że placówka ma otrzymać w sumie około 2,8 mln zł dodatkowego wsparcia.

– Na ten rok jest to 1,1 mln zł. Przeznaczymy je przede wszystkim na wynagrodzenia, bo tutaj odczuwamy ogromny deficyt, a bez lekarzy, bez pielęgniarek, bez położnych nie byłoby leczenia – dodała Ciupak.

Szpital wojewódzki w Chełmie może liczyć na dodatkowe blisko 3,8 mln zł, czyli 380 tys. miesięcznie. - Jest to kwota, która znacznie pozwoli nam zrównoważyć budżet. Oczywiście musimy poszukiwać dalszych działań (…) natomiast faktycznie jest to połowa kwoty, której potrzebujemy. Środki te wejdą do ogólnego budżetu i przeznaczone będą głównie na wynagrodzenia, leki dla pacjentów i inne świadczenia, które związane są wprost z leczeniem pacjenta – wyjaśniła dyrektor chełmskiego szpitala Kamila Ćwik.

Dyrektor lubelskiego NFZ zwróciła uwagę, że w zamian szpitale, które były do tej pory w najtrudniejszej sytuacji, mają przygotować główne kierunki działań, dzięki którym placówki będą bilansować się w przyszłości. - Ma to zapobiec pogarszaniu się kondycji finansowej szpitali i powinno uwzględniać analizę ekonomiczną, organizacyjną i kadrową szpitala – uzupełniła Czarkowska.

Przypomniała także, że od października wprowadzane są kolejne rozwiązania, jak np. wzrost wyceny grup świadczeń w internie.

– Wzrastają też wyceny w SOR-ach, w izbach przyjęć oraz w nocnej i świątecznej opiece medycznej. W sierpniu dla szpital I i II poziomu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego wzrosły wyceny w sieciowych zakresach o 2 proc. Są to działania, które mają pomóc tym szpitalom w osiągnięciu bilansu finansowego – przekazała Czarkowska.

Lubuskie

Do grudnia br. do lubuskich szpitali trafi dodatkowe ponad 200 mln zł. To efekt zmian dotyczących podwyższenia najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników podmiotów leczniczych, rozliczenia nadwykonań i wyższej wyceny niektórych świadczeń – poinformowała we wtorek rzeczniczka Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Joanna Branicka.

W wyniku rekomendowanych przez AOTMiT przeliczeń lubuskie szpitale za okres sześciu miesięcy otrzymają ponad 127 mln zł na wynagrodzenia, dodatkowo 8 mln zł więcej trafi na ryczałty dla lecznic, a na rozliczenie nadwykonań w I półroczu przeznaczono prawie 65 mln zł. W 2023 r. wzrost najniższych wynagrodzeń da dodatkowy strumień finansowania lubuskich szpitali w wysokości ponad 255 mln zł.

– W naszym województwie są dwa szpitale, które osiągnęły około 15-proc. poziom wzrostu. Te podmioty otrzymają jeszcze łącznie ponad 870 tys. zł. Dodatkowe wsparcie ułatwi szpitalom zachowanie płynności finansowej – wyjaśniła Branicka.

Mazowieckie

Jak poinformował PAP Zbigniew Terek, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w ramach wsparcia finansowego dla wybranych podmiotów medycznych do dyspozycji jest tam łącznie 36,5 mln zł - to środki na 10 miesięcy, począwszy od września tego roku do czerwca 2023 r.

– Środki te są różne w przypadku poszczególnych szpitali. Zależą od tego, jak była realna wartość wzrostu kontraktów w lipcu tego roku po zmianie wycen świadczeń dokonanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - powiedział PAP Terek, który we wtorek odwiedził szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) w Mławie.

Placówka ta - jak zapowiedział dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - otrzyma 3 mln 794 tys. zł, czyli miesięcznie ok. 379 tys. zł. - W ramach tego narzędzia finansowego z 82 szpitali sieciowych w woj. mazowieckim 25 może liczyć na tego typu wsparcie - dodał Terek.

Podkreślił jednocześnie, że okres 10 miesięcy, w którym szpitale będą zasilane środkami w ramach przygotowanego specjalnego mechanizmu finansowego, to czas, jaki placówki te będą miały na to, żeby dostosować swój profil funkcjonowania czy strukturę kosztów do tego, aby móc się bilansować z bieżących kontraktów realizowanych z NFZ.

– Aneksy do podmiotów powinny trafić w najbliższych dniach, aby ze sprawozdawaniem świadczeń za wrzesień, czyli do 10 października, można było już wystawić dodatkową fakturę w związku z tym wsparciem finansowym - zaznaczył dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Wyjaśnił zarazem, że środki będą wpływały do szpitali w równych transzach miesięcznych razem z zapłatą za pozostałe świadczenia.

Jak ocenił Terek, wdrażany mechanizm finansowy pozwoli na niezbędne zmiany w szpitalach, gwarantując przy tym, że udzielanie świadczeń medycznych nie zostanie w żaden sposób zakłócone ani przerwane.

– Mówimy tutaj o podstawowych ośrodkach medycznych w powiecie, jakim są szpitale. Wszystkim nam zależy, żeby ta opieka medyczna mogła funkcjonować tam w sposób nieprzerwany, dając poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom poszczególnych powiatów - oświadczył dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Dyrektor SPZOZ w Mławie Waldemar Rybak powiedział, że obowiązek wynikający z ustawy o kształtowaniu najniższych wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia, tamtejszy szpital spełnił z początkiem lipca tego roku. Wyliczył, że skutkiem wdrożenia regulacji był tam niedobór środków w wysokości 0,5 mln zł miesięcznie.

– Na 10 miesięcy otrzymamy 3 mln 794 tys. zł, czyli miesięcznie ok. 379 tys. zł. Nie są to środki na pokrycie całości niedoboru, bo miesięcznie będzie brakowało nam jeszcze ponad 120 tys. zł, ale jest to już znaczący postęp. Jeżeli jeszcze wzrosną wyceny niektórych świadczeń, w niektórych zakresach, to może uda się nam zbilansować nasz budżet - stwierdził Rybak.

Dyrektor SPZOZ w Mławie dodał, iż nie jest też wykluczona tam zmiana struktury wykonywanych świadczeń, jak choćby ich rozszerzenie np. w zakresie samodzielnej ortopedii.

Opolskie

Pełniąca obowiązki dyrektor oddziału NFZ w Opolu Beata Cyganiuk powiedziała, że wsparcie z ministerstwa otrzymają trzy placówki: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich i Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach. W tym roku dostaną one prawie 1,2 mln zł, a w przyszłym 1,7 mln zł.

Podlaskie

W Podlaskiem w sieci szpitali są 22 placówki. Dyrektor podlaskiego oddziału NFZ Maciej Olesiński powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Białymstoku, że dodatkowe środki powinna dostać – tak wynika ze wstępnych wyliczeń – zdecydowana większość z tych szpitali, ale konkretów jeszcze nie podał.

– Teraz ten dodatkowy mechanizm korygujący będzie przeznaczony tym podlaskim szpitalom, które nie osiągnęły 16-proc. wzrostu wartości umów, licząc na 30 września. Współczynnik ten będzie dotyczył większości podlaskich szpitali. Na razie przeprowadzamy nasze robocze wyliczenia, analizy – mówił Olesiński.

Przypomniał, że od października jest wzrost wycen świadczeń internistycznych, na SOR-ach, izbach przyjęć i w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

– Jeśli chodzi o ten rok, to szacujemy, że na Podlasiu nasze szpitale sieciowe otrzymają więcej o ok. 15,6 mln zł. Jednocześnie zakładamy, że od 1 stycznia do końca czerwca przyszłego roku pozytywny skutek finansowy dla podlaskich szpitali będzie wynosił ok. 39,1 mln zł, ale są to na razie nasze dane robocze, szacunkowe – mówił dyrektor podlaskiego NFZ.

– Wierzę w to, że (...) te pieniądze pozwolą na to, że dyrektorzy szpitali w większym zakresie mogli w taki sposób kształtować zarządzanie i finanse w swoich placówkach, by można było szczęśliwie realizować świadczenia zdrowotne na rzecz naszych mieszkańców, zbliżać się do bilansowania przychodów i kosztów i też mieć możliwości te koszty związane z funkcjonowaniem szpitali pokrywać – mówił Olesiński.

Na pewno dodatkowe pieniądze dostaną w Podlaskiem szpital miejski w Białymstoku i szpital w Bielsku Podlaskim.

Dyrektor szpitala w Bielsku Podlaskim Mirosław Reczko powiedział, że w szpitalach powiatowych, takich jak w Bielsku, zgłaszano wiele problemów np. z zapewnieniem personelowi, głównie pielęgniarkom podwyżek płac. Ocenił, że przyjęte regulacje powinny szpitalowi znacznie pomóc.

– Planowany rodzaj jakiejś niewielskiej restrukturyzacji, który będzie temu towarzyszył też jest rzeczą istotną – mówił Reczko. Dodał, że widać np. po pandemii, że pacjenci wymagają więcej rehabilitacji, dlatego zmiany, np. nowe oddziały – zmniejszanie czy zwiększanie liczby łóżek w zależności od zapotrzebowania – będą – jak to określił -sensowne.

Podkarpackie

Jak poinformował we wtorek na briefingu prasowym dyrektor podkarpackiego oddziału NFZ Robert Bugaj, na Podkarpaciu problem ze zbilansowaniem dotyczy 10 placówek.

Łącznie na realizację tego mechanizmu NFZ na Podkarpaciu przeznaczy 30,4 mln zł, z czego 12,2 mln na ten rok oraz 18,2 mln na przyszły.

– Dla szpitali “w sieci” przeprowadzono analizę, jaki był poziom wzrostu kontraktu pomiędzy czerwcem i wrześniem 2022. Jeśli wzrost wszystkich umów był niższy niż 16 proc., to dla szpitali została wyliczona indywidualna kwota, która będzie wypłacana przez okres 10 miesięcy, a pierwsza transza została już uruchomiona. Wypłaty te będą kontynuowane do końca czerwca przyszłego roku – zaznaczył Bugaj.

Obecna na briefingu dyrektor jednej z podkarpackich placówek, które otrzymają taką pomoc - Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Beata Trzop oceniła, że ten nowy mechanizm to dobra informacja.

– Biorąc pod uwagę aktualną sytuację musimy zmierzyć się z tym, co dzieje się również na rynku. Szpital będzie musiał oczywiście opracować nowelizację programu naprawczego – zwróciła uwagę.

Śląskie

– Dzięki decyzji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i prezesa NFZ Filipa Nowaka możemy do systemu włożyć kolejne blisko 22,5 mln zł w okresie od września do grudnia tego roku, na przyszły rok szacujemy, że od stycznia do czerwca wpompujemy kolejne ok. 55 mln zł – poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej w Katowicach dyrektor śląskiego NFZ Piotr Nowak.

Dodał, że w woj. śląskim dodatkowe pieniądze otrzymają 23 jednostki – są to szpitale powiatowe, marszałkowskie i zarządzane przez inne podmioty.

Pieniądze otrzyma m.in. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu. - Nasze środki w ramach kontraktu z NFZ będą powiększone o ok. 216 tys. miesięcznie, co daje nam kwotę ponad 800 tys. do końca roku. Środki te będą przeznaczone na funkcjonowanie szpitala – powiedział dyrektor placówki Wojciech Michalik.

Przyznał, że ta kwota nie zmieni znacząco sytuacji szpitala, którego roczny budżet wynosi 200 mln zł, a kwota zobowiązań wymagalnych wynosi ponad 20 mln zł. Pozwolą jednak – jak wskazał – spłacić m.in. niektóre zaległe zobowiązania.

Świętokrzyskie

Na pokrycie wynagrodzenia pracowników szpitali i skutków inflacji 14 świętokrzyskich szpitali otrzyma w sumie 28,2 mln zł.

Do końca grudnia tego roku na konto szpitali trafi około 11 mln zł, pozostałe środki placówki otrzymają do końca czerwca 2023 roku. Najwięcej, bo 7 mln zł trafi do szpitala powiatowego w Staszowie. 3,6 mln zł otrzyma szpital w Ostrowcu, a 3,5 mln zł szpital w Sandomierzu.

– To są dodatkowe pieniądze, na które jeszcze miesiąc temu tak naprawdę nie liczyliśmy. Mam też nadzieję, że pojawią się nowe pomysły NFZ, dotyczące zwiększenia wartości świadczeń na internie, noworodkach, ortopedii, na szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz w nocnej i świątecznej pomocy medycznej – powiedział podczas konferencji dyr. Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu Marek Kos. Dodał, że pozostałe brakujące w budżecie placówki pieniądze szpital musi wypracować sam.

– To oznacza, że musimy wykonać więcej świadczeń niż przewiduje to nasz kontrakt z NFZ, by potem otrzymać zapłatę za nadwykonania – zaznaczył Kos.

Wielkopolskie

W ramach mechanizmu restrukturyzacyjnego do 16 wielkopolskich szpitali trafi do końca tego roku ponad 11 mln zł.

Jak podkreśliła w środę, 5 października, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz, "od 1 lipca nastąpił wzrost wycen procedur medycznych, kolejne podwyżki dla szpitali zostały wprowadzone od sierpnia, pieniądze te miały pokryć wydatki związane m.in. z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń w ochronie zdrowia".

Dodała, że "różne są przyczyny tego, że dla jednych szpitali wzrosty te okazały się wystarczające, a inne potrzebowały dodatkowego wsparcia. To m.in. uwarunkowania historyczne, prowadzenie określonych oddziałów, czasami zaniedbania w przeprowadzaniu restrukturyzacji w przeszłości, rodzaje umów zawieranych z personelem czy poziom zatrudnienia".

Wielkopolskie szpitale również różnie planują rozwiązać swoje problemy. Jak podano, podczas spotkania, które odbyło się w środę w siedzibie wielkopolskiego oddziału NFZ, troje dyrektorów podzieliło się planami wdrożenia zmian, które mają pozwolić im na poprawę sytuacji finansowej w ciągu najbliższych 10 miesięcy.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kępnie Beata Andrzejewska zwróciła uwagę, że "ten mechanizm pozwolił nam pokryć koszty wzrostu wynagrodzeń w naszym szpitalu".

– Dla nas kwota w ramach tego mechanizmu jest bardzo dobra, to prawie 200 tys. miesięcznie, co w pełni pozwoli na realizację ustawy podwyżkowej – zaznaczyła Andrzejewska.

Dyrektor Szpitala w Słupcy Maciej Sobkowski zaznaczył, że szpital w Słupcy w ramach mechanizmu restrukturyzacyjnego także otrzyma około 200 tys. zł miesięcznie. Jak wskazał, "ta kwota zdecydowanie poprawi naszą sytuację, biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie coraz trudniej zarządzać podmiotami leczniczym".

Z kolei dyrektor Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy Sławomir Wysocki podkreślił, że "zanim minister podjął decyzję o nowych rozwiązaniach, dyrektor WOW NFZ rozpoczęła rozmowy merytoryczne, jak rozwiązać powstały problem".

– Myślę, że wypracowany wtedy kierunek był bardzo dobry. Z jednej strony mieliśmy na uwadze korzyści dla pacjentów, a więc dostęp do procedur medycznych, a z drugiej nowe finansowanie – powiedział.

Kolejne wielkopolskie szpitale, do których trafią dodatkowe pieniądze w ramach mechanizmu restrukturyzacyjnego to szpitale w Czarnkowie, Trzciance, Turku, Grodzisku Wielkopolskim, Gnieźnie, Gostyniu, Kościanie, Wolsztynie, Lesznie, Krotoszynie, Kole, Wągrowcu i w Kaliszu.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w Senacie. Chaos kontra “pewne problemy”, które MZ rozwiązuje

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.