Koroner w Polsce. NRL: mogą pojawić się spory kompetencyjne

MJM
opublikowano: 22-10-2021, 15:31

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, na aprobatę zasługuje wprowadzenie do porządku prawnego instytucji koronera. Zwraca jednak uwagę, że obecne zapisy prawne mogą prowadzić do sporów kompetencyjnych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Zdaniem NRL na aprobatę zasługuje wprowadzenie do porządku prawnego instytucji koronera.
iStock

Naczelna Rada Lekarska wydała stanowisko w sprawie projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz projektu ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z zapisami ww. dokumentów, “pozytywnie ocenia zamiar systemowego uregulowania w jednym akcie prawnym problematyki objętej szeroko rozumianym prawem pośmiertnym” - czytamy w oświadczeniu.

Koroner: NRL za wprowadzeniem do porządku prawnego tej instytucji

Zdaniem NRL na aprobatę zasługuje w szczególności podjęcie próby uporządkowania zagadnień związanych ze stwierdzaniem i dokumentowaniem zgonów oraz wprowadzenie do porządku prawnego instytucji koronera.

NRL pozytywnie ocenia też zamiar zastąpienia papierowej karty zgonu jej elektronicznym odpowiednikiem i przetwarzania przez uprawnione podmioty danych z kart zgonu, wystawionych i wprowadzonych do systemu „P1”, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

“Pojawiają się jednak obawy, czy szczegółowe rozwiązania techniczne w tym zakresie zostały właściwie zaprojektowane i przygotowane” - zastrzeżono w oświadczeniu.

Dodano, że ponadto niektóre przepisy projektowanej ustawy budzą zastrzeżenia i wątpliwości. Dlatego też Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło uwagi szczegółowe do przepisów zawartych w Dziale II projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Koroner w Polsce. NRL: mogą się pojawić spory kompetencyjne

NRL wskazała m.in., że srt. 7 ust. 2 projektowanej ustawy, określający podmioty uprawnione do stwierdzania zgonu, w większości przypadków pozwoli na ustalenie i wezwanie właściwej osoby. Jednak projektowane brzmienie tego przepisu może też prowadzić do sporów kompetencyjnych.

“Mogą bowiem zaistnieć sytuacje, gdy na podstawie art. 7 ust. 2 projektowanej ustawy uprawnionych będzie dwóch lekarzy np. zadeklarowany przez zmarłego lekarz POZ i lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiocie innym niż podmiot leczniczy, w którym zgon ma być stwierdzony” - zawróciła uwagę NRL.

W jej ocenie niewystarczający wydaje się przy tym przepis art. 7 ust. 2 pkt 6 projektu ustawy określający właściwość koronera. Jak wskazała Rada, ma on bowiem stwierdzać zgon wyłącznie w przypadkach innych niż wskazane w pkt 1 - 4 oraz gdy osoby wskazane w pkt 1 - 4 mają wątpliwości co do określenia przyczyny zgonu. W ocenie NRL należałoby więc dodać przepis, który rozstrzygałby zasady ustalania osoby właściwej do stwierdzenia zgonu w tego rodzaju sytuacjach kolizyjnych.

“Proponujemy zobowiązanie koronera do podjęcia czynności również w każdym przypadku zaistnienia sporu o właściwość pomiędzy podmiotami uprawnionymi do dokonania tej czynności” - wskazano.

Ponadto przepis ten w pkt 1 wymaga wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym.

“Proponujemy nadanie art. 7 ust. 2 pkt 1 następującego brzmienia: „1) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy wskazanego przez osobę, której zgon ma być stwierdzony, w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1050), w przypadku, w którym zgłoszenie znalezienia zwłok nastąpiło w miejscu i czasie udzielania świadczeń przez tego świadczeniodawcę określonych w umowie o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka” - czytamy w oświadczeniu.

Wszystkie uwagi NRL do ww. projektów ustaw dostępne są stronie NIL.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.