Koronawirus: wytyczne postępowania dla lekarzy POZ

KM
opublikowano: 20-07-2020, 14:58

W związku z epidemią nowego koronawirusa GIS przygotował wytyczne dla placówek POZ i NŚOZ, dotyczące postępowania z pacjentami. Zgodnie z wytycznymi podstawową formą udzielania świadczeń przez lekarzy ma być teleporada.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Pierwszy komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 pochodzi z marca 2020 r. W lipcu 2020 r. GIS wydał nowe wytyczne, które zostały przekazane Naczelnej Izbie Lekarskiej. 

iStock

Koronawirus SARS-CoV-2: Schemat postępowania dla lekarzy POZ 

W wytycznych z marca 2020 r. podkreślono, że należy szeroko informować pacjentów o konieczności kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwości wizyty w przychodni. Każdego pacjenta rejestracja powinna poinformować o możliwości uzyskania teleporady. Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja powinna przeprowadzić ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 powinien telefonicznie przełożyć poradę w AOS na inny termin.

Nie zawsze objawy w powiązaniu z kontaktem w okresie ostatnich 14 dni świadczą o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, ale każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka >38 st. C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi - czyli jeśli w okresie ostatnich 14 dni:

powinien trafić do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.

Każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza, najpierw należy udzielić teleporady. Tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza. Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Wytyczne postępowania z pacjentami, którzy w ostatnich 14 dniach przebywali w kraju z transmisją koronawirusa lub mieli kontakt z osobą zakażoną

Wytyczne dotyczące postępowania z pacjentami spełniającymi kryteria epidemiologiczne podzielono na trzy części w zależności od tego, czy i jakie objawy zgłasza pacjent.

KRYTERIUM A: pacjent bez objawów chorobowych

KRYTERIUM B: pacjent z objawami chorobowymi (katar, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe)

KRYTERIUM C: pacjent z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka >38 st. C z kaszlem i/lub dusznością)

Poinformuj powiatowego inspektora sanitarnego o każdym przypadku i przekaż mu dane kontaktowe pacjenta.

Koronawirus SARS-CoV-2: nowe wytyczne dla lekarzy POZ z lipca 2020 r.

W lipcu 2020 r. GIS wydał nowe wytyczne, w których zaznaczono, że jeśli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, udzielając świadczenia leczniczego (głównie w formie teleporady), stwierdzi podejrzenie zachorowania na COVID-19 lub zakażenia SARS-CoV-2, ma obowiązek zapewnić możliwość transportu sanitarnego do podmiotu leczniczego uprawnionego i zobowiązanego do zlecania diagnostyki w kierunku COVID-19, czyli szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałami zakaźnym lub obserwacyjno-zakaźnym, albo szpitala prowadzącego izbę przyjęć lub SOR.

Jednocześnie podkreślono, że każdy z tych podmiotów ma obowiązek zapewnić taką diagnostykę.

Dodano także, że lekarze pracujący w ww. podmiotach są grupą wskazaną jako właściwa do oceny ryzyka narażenia pacjenta na COVID-19 oraz jego stanu klinicznego.

W wytycznych z lipca 2020 r. GIS wyjaśnia, że lekarz z chwilą powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zobowiązany jest zgłosić ten fakt właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, przesyłając do PPIS prawidłowo wypełniony druk zgłoszenia, zgodny z wzorem, tj. Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej (ZLK-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu.

Lekarz powinien dokonać zgłoszenia COVID-19 niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej.

"Ponadto, podejmowane są prace mające na celu aktywne włączenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do zadań związanych z COVID-19" - dodano.

Źródło: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla POZ i NiŚOZ

NIL

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.