Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne rozstrzygnięty [LISTA projektów]

KM/ABM
opublikowano: 14-06-2022, 15:21

Jest już lista projektów, które otrzymały pozytywną rekomendację zespołu oceniającego wnioski w I rundzie konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne. Do wykorzystania jest 100 mln zł.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Głównym celem Konkursu jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w różnych obszarach medycyny z premiowaniem chorób onkologicznych, chorób wieku dziecięcego, chorób wieku podeszłego, chorób zakaźnych i ich powikłań, oraz chorób o podłożu immunologicznym.
FOT. iStock

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne - edycja 2022. Z 16 projektów skierowanych do oceny merytorycznej w I turze konkursu, rekomendację do dofinansowania otrzymało 8 projektów na łączną kwotę 98 090 559,82 zł.

Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne - lista projektów z dofinansowaniem ABM

Poniżej lista projektów, które pokonały konkurencję w I rundzie:

  1. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie - Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania naksytamabu u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga (BUTTERFLY) – dofinansowanie 14 447 952,90 zł
  2. Medical University of Gdańsk - A Randomized, Double-Blind, PlaceboControlled Multicenter Study of Levosimendan Therapy in low ejection fraction Takotsubo Syndrome (LevoTako Trial) – dofinansowanie 11 272 763,50 zł
  3. Uniwersytet Jagielloński - Wieloośrodkowe, kontrolowane, randomizowane badanie kliniczne porównujące skuteczność auto- i allogenicznych mezenchymalnych komórek stromalnych w gojeniu przetok odbytu powstałych w przebiegu choroby Leśniowskiego i Crohna - dofinansowanie 12 554 850,00 zł
  4. Warszawski Uniwersytet Medyczny - Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Budesonidu o przedłużonym okresie uwalniania u dzieci z pierwotną nefropatią IgA -wieloośrodkowe, interwencyjne badanie III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą” – dofinansowanie 12 152 836,00 zł
  5. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher - Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo etanerceptu w porównaniu z placebo w leczeniu pacjentów z zespołem SAPHO – dofinansowanie 12 192 647,68 zł
  6. Narodowy Instytut Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy - Jednoramienne badanie II fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu w połączeniu z agonistą LAG-3 eftilagimodem i radioterapią w leczeniu przedoperacyjnym chorych na mięsaki tkanek miękkich (EFTISARC-NEO) – dofinansowanie 7 214 791,28 zł
  7. Śląski Uniwersytet Medyczny - Interfant-21: International collaborative treatment protocol for infants under one year with KMT2A-rearranged acute lymphoblastic leukemia or mixed phenotype acute leukemia - dofinansowanie 9 617 561,70 zł
  8. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher - Wieloośrodkowe badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność leczenia skojarzonego nintedanibu z tocilizumabem w porównaniu ze standardowym leczeniem u chorych z twardziną układową i śródmiąższową chorobą płuc. Analiza z podejściem teranostycznym i oceną aktywności cytokin, markerów zapalenia i włóknienia płuc z wykorzystaniem tomografii komputerowej, pozytonowej tomografii emisyjnej, oraz badania metabolomu i transkryptomu u wybranych chorych. Badanie NINTOC- TU – dofinansowanie 18 637 156,76 zł.

W II rundzie konkursu, po zakończonej procedurze oceny formalnej, do oceny merytorycznej skierowano 22 projekty.

Źródło: ABM

ZOBACZ TAKŻE: Rośnie ogólnopolska sieć badań klinicznych. Kolejny ośrodek otwarto we Wrocławiu

150 mln zł z Agencji Badań Medycznych na innowacyjne produkty lecznicze. Kto może wziąć udział w konkursie?

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.