Kogo obejmą bezpłatne szczepienia przeciw grypie w sezonie 2021/2022 [rozporządzenie MZ]

MS/Dziennik Ustaw
opublikowano: 30-08-2021, 15:48

1 września wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Ustawodawca wskazuje w nim, kto otrzyma bezpłatne szczepienia na grypę.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw w piątek, 27 sierpnia, z datą wejścia w życie 1 września.

Rozporządzenie MZ w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej wskazuje na szczepienia jako sposób uniknięcia choroby.
FOT. Pixabay

Darmowe szczepienie przeciw grypie. Kto je otrzyma?

Jak czytamy w rozporządzeniu, Ustawodawca wprowadza metodę zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, opartą na wykonywaniu szczepień ochronnych przeciwko tej chorobie. Wskazuje również na grupy uprawnione do bezpłatnego szczepienia.

Według rozporządzenia MZ bezpłatne szczepienia obejmą:

 1. osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
 2. osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 3. osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
 4. nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
 5. studentów i doktorantów uczestniczących, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
 6. osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 7. osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 8. pacjentów: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej;
 9. osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 10. osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 11. funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
 12. rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego;
 13. osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Gdzie będą mogły być wykonywane szczepienia przeciw grypie

Zgodnie z rozporządzeniem szczepienia są wykonywane w:

 • gabinetach diagnostyczno-zabiegowych
 • punktach szczepień
 • miejscu pobytu osoby podlegającej szczepieniu, której stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do miejsc, o których mowa w pkt 1 i 2.

PRZECZYTAJ TAKŻE: NRA: kilka prostych zmian da farmaceutom szansę na wykonywanie szczepień przeciw grypie. Są uwagi do ustawy

Szczepionki przeciw grypie: zmiany w dystrybucji. Są obawy o dostępność dla pacjenta

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.