Dr hab. Adam Maciejczyk: uporządkowanie organizacji opieki onkologicznej to duże wyzwanie

Notowała Monika Majewska
opublikowano: 27-12-2021, 08:15

Pandemia trwa już drugi rok i nadal wywiera negatywny wpływ na dostępność do opieki onkologicznej w Polsce. Pozytywne jest to, że organizacja pracy szpitali onkologicznych w obecnej fazie pandemii znacząco się poprawiła - mówi dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, kierownik Kliniki Radioterapii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Na zdj. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk.
Archiwum

Mamy doświadczenie w procedurach przeciwpandemicznych i dostęp do szczepień przeciw COVID-19, które zakończyły poważne problemy związane z zakażeniami personelu. Obecnie jednak kolejna, już czwarta fala wzrostu zakażeń powoduje duży wzrost liczby pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 wymagających hospitalizacji. Sytuacja ta narzuca konieczność ponownej reorganizacji pracy w szpitalach wielospecjalistycznych, które muszą stale zwiększać dyspozycyjność swoich oddziałów na potrzeby zakażonych pacjentów.

W efekcie pacjent onkologiczny ma utrudniony dostęp do diagnostyki i leczenia. Pacjenci z podejrzeniem nowotworu coraz częściej mają do dyspozycji jedynie szpitale onkologiczne, co powoduje duży wzrost liczby nowych pacjentów tam leczonych, a co się z tym wiąże, wydłużanie się kolejek. Najgorsza sytuacja występuje w zakresie diagnostyki raka płuca - w tej grupie chorych odnotowaliśmy wzrost liczby pacjentów z IV stopniem zaawansowania. Jeśli nadal będzie trwała tak trudna sytuacja, to wkrótce będziemy obserwować zwiększenie liczby zgonów pacjentów onkologicznych.

Wyczekiwany projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej

W 2021 r. do konsultacji trafił projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że potrzeba wprowadzenia zmian w zakresie organizacji opieki onkologicznej jest od lat oczekiwana przez całe nasze środowisko. Czas pandemii tylko dodatkowo uwidocznił te potrzeby. Bardzo ważne jest, aby wprowadzić jak najszybciej zmiany o charakterze systemowym, które realnie będą przekładać się na poprawę organizacji opieki onkologicznej w Polsce.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na potrzebę zwiększenia wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach oraz obniżenia umieralności, w tym również poprzez zwiększenie efektywności leczenia. Nowe rozwiązania organizacyjne mają przyczynić się do ograniczania negatywnych zjawisk w polskiej onkologii, takich jak: fragmentacja opieki, rozproszenie świadczeń i ośrodków onkologicznych, które dotychczas wpływały bardzo negatywnie na jakość leczenia onkologicznego, a co za tym idzie, na szanse pacjentów na efektywną opiekę.

Projekt ustawy wprowadza szereg nowych regulacji, których sprawne i umiejętne wdrożenie może umożliwić realizację powyższych celów i założeń. Proponowane zmiany prawne ustanawiają ramy funkcjonowania sieci onkologicznej, a więc pewnego trwałego mechanizmu działania świadczeniodawców. Planowana struktura sieci, zwłaszcza wyodrębnienie trzech poziomów ośrodków specjalistycznych, a także ustrukturyzowane zasady kooperacji pomiędzy wszystkimi jednostkami zajmującymi się dotąd diagnostyką i leczeniem onkologicznym, mogą przełożyć się na powstanie systemu, który zapewniać będzie dostęp do wyższej jakości ustandaryzowanych świadczeń zdrowotnych oraz niwelować występujące obecnie różnice związane z jakością postępowania z pacjentem w różnych ośrodkach w różnych częściach kraju.

Zapisy przedstawione w projekcie ustawy są jednak stosunkowo ogólne i część kluczowych elementów została powierzona do uregulowania na poziomie aktów wykonawczych do projektu ustawy. Przykładem mogą być kryteria kwalifikacji do sieci onkologicznej. Dlatego też w praktyce równie istotnym, jeśli nawet nie istotniejszym elementem warunkującym skuteczność Krajowej Sieci Onkologicznej, będą regulacje zawarte w rozporządzeniach ministra zdrowia, a także zarządzeniach prezesa NFZ, czy innych, dalszych aktach prawnych. Przygotowanie wszystkich rozporządzeń na pewno zajmie jeszcze trochę czasu, dlatego uważam, że termin wprowadzenia ustawy będzie przesunięty, mam nadzieję jednak, że jedynie o kilka miesięcy.

Współdziałanie środowiska onkologów z MZ

Projekt ustawy o KSO przewiduje utworzenie Krajowej Rady Onkologicznej, która będzie m.in. na bieżąco czuwała nad poprawnym działaniem sieci. Do jej zadań należeć ma m.in.: opiniowanie standardów i wytycznych postępowania diagnostyczno-leczniczego oraz organizacyjno-jakościowego w onkologii. Należy zrobić wszystko, żeby jak najlepiej przygotować system opieki onkologicznej do jak najbardziej efektywnego działania.

Onkologia
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
×
Onkologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Jednym z ważnych zadań jest usprawnienie komunikacji i wspólnych z MZ działań na rzecz poprawy zasadności inwestycji i uszczelnienie IOWISZ-a - wprowadzenie kryterium map potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii jako kluczowego kryterium dla wnioskowanych inwestycji. Kolejnym przykładem jest współdziałanie środowiska onkologów z MZ na rzecz komplementarnej do obowiązujących regulacji nowelizacji rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność z zakresu radioterapii. Krajowa Rada ds. Onkologii może pomóc MZ w procesie uporządkowania często wykluczających się regulacji opisujących organizację opieki onkologicznej w Polsce.

Uporządkowanie obowiązującego systemu, wprowadzenie KSO i konsekwentna realizacja zadań, których celem jest zapewnienie wszystkim pacjentom, bez względu na miejsce zamieszkania, dostępu do dobrej jakościowo opieki onkologicznej to duże wyzwanie dla naszego całego środowiska. Nie uda nam się tego zrobić bez transparentnego wyjaśniania wszystkich problemów, nie tylko dotyczących finansowania procedur czy też leków, ale również opisujących zasady współdziałania wszystkich uczestników tego systemu.

W trakcie realizacji pilotażu sieci onkologicznej w województwie dolnośląskim nasz szpital, Dolnośląskie Centrum Onkologii, został poddany niezależnemu audytowi w ramach europejskiego projektu iPAAC (The Innovative Partnership for Action Against Cancer), koordynowanego w Polsce przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Państwowy Instytut Badawczy. Audyt został przeprowadzony przez Niemieckie Towarzystwo Onkologiczne. Projekt iPAAC finansowany jest ze środków UE. Cały proces trwał trzy lata. Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej został pozytywnie oceniony przez audytorów iPAAC, ponieważ jest inicjatywą konwergentną do tzw. Sieci Kompleksowej Opieki Onkologicznej (CCCN – Comprehensive Cancer Care Network). Dla celów wyliczenia mierników iPAAC wykorzystano System Monitorowania Jakości stworzony dla celów Pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, a w opinii audytorów wprowadzona w nim automatyzacja pozyskiwania danych jest jedynym gwarantem rozwoju koncepcji sieci onkologicznej. Inne aspekty ocenione pozytywnie to:

  • nawiązanie formalnej współpracy i wyznaczenie strategii współpracy onkologów z lekarzami rodzinnymi/POZ,
  • wspólne schematy diagnostyczne i ich digitalizacja,
  • ustrukturyzowane opisy badań diagnostycznych (histopatologicznych i radiologicznych),
  • wystandaryzowane ankiety satysfakcji pacjentów, a także tworzenie ich przy współudziale organizacji pacjentów.

W wyniku audytu w 2021 r. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu otrzymało Certyfikat Ogólny – jako Kompleksowe Centrum Onkologii oraz dwa Certyfikaty Szczegółowe - dla Centrum Leczenia Raka Jelita Grubego i Trzustki.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.