Czas na Krajową Sieć Kardiologiczną

Emilia Grzela
opublikowano: 23-04-2021, 14:52
aktualizacja: 23-04-2021, 15:23

Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK) ma być jednym z elementów zapowiadanego przez ministra Adama Niedzielskiego planu odbudowy zdrowia Polaków. Program pilotażowy wystartuje pod koniec kwietnia lub na początku maja, obejmując na początek województwo mazowieckie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

„Rozpoczynamy etap wejścia w program Krajowej Sieci Kardiologicznej. Najpierw będzie to pilotaż w województwie mazowieckim” — poinformował premier Mateusz Morawiecki 11 lutego podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, prof. Tomaszem Hryniewieckim i prof. Łukaszem Szumowskim w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie.

Pilotaż będzie realizowany na Mazowszu przez 25 miesięcy. Po czterech miesiącach od startu ma zostać rozszerzony o dwa kolejne województwa. Jego koszt oszacowano na 35,6 mln zł.

Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej: wzorem udanego programu KOS-zawał

Zdaniem premiera Morawieckiego, istnieje konieczność wdrożenia — finalnie na terenie całego kraju — systemu rozwiązań, odpowiadającego w sposób kompleksowy na potrzeby pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Tym bardziej, że choroby te, obok nowotworów, stanowią główną przyczynę zgonów Polaków. Premier przypomniał, że podobna idea stała za utworzeniem Krajowej Sieci Onkologicznej, która ma objąć całą Polskę od stycznia 2022 r.

„Korzystamy z pewnego pilotażu, czyli koordynowanej opieki specjalistycznej, zwanej KOS-zawał. To system opieki, który ma pomóc pacjentom w leczeniu pooperacyjnym i utrzymaniu zdrowia. Ten program się powiódł. W wyniku jego wprowadzenia liczba zgonów spadła o 33 proc. Program KOS-zawał pokazuje, jak ważne jest leczenie od samego początku — od diagnostyki, konsultacji, poprzez skierowanie do właściwego ośrodka, terapię, zajęcie się pacjentem i monitoring po okresie ambulatoryjnym czy po operacji. Dziś rozpoczynamy ważny etap wejścia w program Krajowej Sieci Kardiologicznej — pilotaż w województwie mazowieckim, przeznaczony do diagnozowania i leczenia kilku podstawowych schorzeń w obszarze medycyny sercowo-naczyniowej” — powiedział premier Morawiecki.

Dodał, że w Narodowym Instytucie Kardiologii powstanie rada, której zadaniem będzie monitorowanie realizacji pilotażu oraz tworzenie Krajowej Sieci Kardiologicznej. „Bardzo liczę na współpracę ze wszystkimi ośrodkami w kraju. (…) Chcemy, aby cały polski system opieki zdrowotnej właściwie odpowiadał na potrzeby osób z chorobami sercowo-naczyniowymi: od kierowania, poprzez konsultację i koordynację. Z tego powodu Krajowa Sieć Kardiologiczna będzie uwzględniała podmioty z trzech różnych poziomów referencyjności” — wskazał szef rządu.

Według informacji premiera, skorygowane zostaną wyceny świadczeń z obszaru diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej i ośrodków z wyższych poziomów referencyjności.

Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej wystartuje pod koniec kwietnia, obejmując na początek województwo mazowieckie.
iStock

Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej: element większej całości

Minister Adam Niedzielski wskazał, że pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej jest jednym z elementów planu odbudowy zdrowia Polaków. Przypomniał, że konsekwencją zakażeń wirusem SARS-CoV-2 jest narastanie pandemii COVID-19 oraz zgonów z powodu tej choroby, ale też „zaległości” zdrowotnych w innych dziedzinach medycyny.

„Plan ma odnosić się do wszystkich tych dziedzin. Tydzień temu zaprezentowaliśmy przekucie rozwiązania pilotażowego na systemowe w całym kraju w onkologii, dziś wykonujemy ruch w zakresie chorób kardiologicznych. Dotychczas wiele zmian w kardiologii dotyczyło wybranych jednostek chorobowych, Krajowa Sieć Kardiologiczna ma być elementem spinającym” — wyjaśnił minister Niedzielski.

„Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej ma być jasno wytyczoną ścieżką dla pacjenta. Ponadto pilotaż ten jest także elementem większej całości, nad którą pracujemy, czyli Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia — powiedział prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii. — Będzie on programem opieki nad pacjentami ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, a więc nie tylko z chorobami serca, ale też np. naczyń obwodowych czy mózgowych. Program przedstawi szczegółowe założenia na najbliższe 10 lat z uwzględnieniem zarówno nowoczesnych technik zabiegowych, jak również zasad profilaktyki i prewencji. Tego ostatniego elementu brakuje nam szczególnie”.

Prof. Łukasz Szumowski zwrócił uwagę, że w poszczególnych dziedzinach medycyny liczba realizowanych świadczeń spadła nawet o 2-3 proc. „Musimy wykorzystać wszystkie siły i środki, aby to nadrobić. (…) Pacjenci muszą trafiać do specjalistów szybciej i z trafnymi diagnozami, aby mogli być sprawniej objęci wysokospecjalistycznymi procedurami i opieką koordynowaną, co tak świetnie sprawdziło się w programie KOS-zawał, szczególnie na niższych poziomach referencyjności” — podkreślił prof. Szumowski.

Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej: wykorzystanie istniejących kadr i infrastruktury

Zapowiedź ministra zdrowia wzbudziła spore emocje w środowisku kardiologów. Eksperci spotkali się z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską 7 kwietnia na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia, aby podyskutować o szczegółach pilotażu. Jak poinformował przedstawiciel resortu, trwający łącznie 25 miesięcy pilotaż został podzielony na trzy etapy. Pierwszy etap (nie dłuższy niż 4 miesiące) zakończy się podpisaniem umów z Narodowym Funduszem Zdrowia przez ośrodki wchodzące w skład KSK; drugi etap, trwający 18 miesięcy, to właściwa realizacja pilotażu, a trzeci to trwająca 3 miesiące ewaluacja jego wyników.

Kardiologia
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
×
Kardiologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

„Pilotaż sieci kardiologicznej jest skierowany do świadczeniobiorców z następującymi rozpoznaniami: nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne, niewydolność serca, nadkomorowe lub komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia oraz zastawkowe wady serca. Wybór takich właśnie rozpoznań wynika z konieczności opracowania standardów diagnostycznych i terapeutycznych dla pacjentów, których leczenie jest problematyczne” — powiedział Waldemar Kraska, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że obecny system rozliczania ryczałtowego utrudnia szybkie interwencje terapeutyczne.

Podstawowymi celami sieci kardiologicznej ma być przyspieszenie diagnostyki i leczenia, ale też maksymalne wykorzystanie zasobów infrastrukturalnych i kadrowych ośrodków kardiologicznych. „W skład sieci, poza ośrodkami koordynującymi, wejdą ośrodki współpracujące z I i II poziomu referencyjności. (…) Na terenie województwa mazowieckiego ośrodkiem koordynującym będzie Narodowy Instytut Kardiologii” — oznajmił wiceminister Kraska.

Do zadań Instytutu, poza koordynacją opieki, będzie należało:

  • opracowanie standardów diagnostyczno-terapeutycznych dla schorzeń objętych pilotażem;
  • wskazanie świadczeniodawców realizujących opiekę kardiologiczną dla danego pacjenta;
  • prowadzenie diagnostyki i leczenia;
  • wdrożenie i prowadzenie zespołu koordynatorów leczenia kardiologicznego;
  • prowadzenie infolinii kardiologicznej.

Podmioty zaliczone do II poziomu referencyjności zapewnią pacjentom opiekę w ramach oddziałów kardiologicznych i poradni przyszpitalnych. Będą one odpowiedzialne za ustalenie planu leczenia (lub modyfikację dotychczasowej terapii), realizację diagnostyki i leczenia oraz wyznaczenie koordynatora leczenia kardiologicznego.

Na poziomie I świadczenia w ramach pilotażu będą realizowane w warunkach ambulatoryjnych. Podstawą sieci mają być placówki POZ, które skierują pacjenta do dalszej diagnostyki. Jak podkreślił wiceminister Kraska, zadaniem ośrodków z tej kategorii jest zapewnienie świadczeniobiorcom objętym programem pilotażowym diagnostyki w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia w przypadkach wynikających z wytycznych wojewódzkiego ośrodka koordynującego.

Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej: skrócenie drogi od diagnozy 
do wdrożenia terapii

Jak wskazał prof. Tomasz Hryniewiecki, choroby układu sercowo-naczyniowego przodują w statystykach zapadalności i śmiertelności, wyprzedzając nawet nowotwory. Krajowa Sieć Kardiologiczna ma być odpowiedzią na to zdrowotne wyzwanie. Profesor zwrócił również uwagę, że cztery wymienione przez ministra Kraskę rozpoznania nie oznaczają pojedynczych schorzeń, ale grupy chorób. Dodał, że ostatnie lata charakteryzował ogromny rozwój kardiologii interwencyjnej i wzrost liczby pracowni hemodynamicznych. Problemem natomiast pozostaje opieka nad pacjentem po okresie leczenia interwencyjnego, co w jakimś stopniu rozwiązuje program KOS-zawał.

„Rosnącym problemem jest niewydolność serca, pojawiająca się jako powikłanie w przebiegu wielu schorzeń, co częściowo wiąże się ze skuteczniejszym leczeniem stanów ostrych. Ponadto zjawisko to jest konsekwencją starzenia się społeczeństwa. Rosnącą grupę pacjentów stanowią chorzy z wadami zastawkowymi, szczególnie ze zwężeniem zastawki aortalnej. (…) Z niekorzystnymi trendami demograficznymi ma też związek wzrastająca liczba chorych z zaburzeniami rytmu i przewodzenia. (…) Znaczące, choć niedoceniane przez lata, jest skuteczne leczenie szeroko rozumianego nadciśnienia tętniczego. W tej grupie szczególną uwagę należy zwrócić na chorych z nadciśnieniem tętniczym wtórny, dla których mamy propozycję efektywnego leczenia przyczynowego” — wyjaśnił prof. Hryniewiecki.

Kardiolog dodał, że wybrane do pilotażu populacje pacjentów w znacznej mierze się przenikają. Jak podkreślił, dziś największym wyzwaniem jest nie tyle zapewnienie wysokiego poziomu leczenia — to już jest dostępne — ale skrócenie drogi od diagnozy do wdrożenia terapii. Wielu chorych kardiologicznych trafia do lekarzy zbyt późno. Oferta pilotażu ma w znaczący sposób uwzględniać perspektywę lekarzy POZ i poradni oraz oddziałów kardiologicznych działających poza dużymi ośrodkami klinicznymi.

Choroby układu sercowo-naczyniowego: wczesna diagnostyka 
to inwestycja

Starzenie się społeczeństwa wpływa na epidemiologię chorób układu sercowo-naczyniowego, choć warto zauważyć, że to w grupie wiekowej 40-65 lat notuje się z ich powodu najwyższą nadumieralność. „To konsekwencja tego, że w większym stopniu koncentrujemy się na leczeniu powikłań i stanów ostrych, a w mniejszym na wczesnej diagnostyce i szybko włączanej terapii, które zmniejszają ryzyko ciężkich powikłań” — powiedział prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman. Zaznaczył, że szybkie wdrażanie leczenia jest podejściem o wiele bardziej opłacalnym kosztowo.

Jedną z wątpliwości, przywoływanych przez specjalistów, m.in. przez prof. Jarosława Kaźmierczaka, konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii, były ograniczenia związane z ryczałtowym systemem rozliczania. Wymusza on na ośrodkach kardiologicznych limity wykonywanych świadczeń. W tym kontekście pilotaż KSK przynosi korzystne rozwiązanie, ponieważ zakłada bezlimitowy dostęp do świadczeń, także do procedur wykorzystywanych dotychczas na ograniczoną skalę, jak np. naprawa zastawki mitralnej „brzeg-do-brzegu”.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.