Centrum e-Zdrowia opublikowało strategię na lata 2023-2027. Chce wzmocnić rolę pacjentów w tworzeniu nowych usług

MK/Centrum e-Zdrowia
opublikowano: 27-01-2023, 10:35

Potrzeby pacjentów oraz ich satysfakcja z dostarczanych usług e-zdrowia mają być cyklicznie badane, a wyniki badań posłużą jako wskazówki do rozwoju, poprawy i budowy kolejnych usług - to jedno z założeń właśnie opublikowanej “Strategii Centrum e-Zdrowia na lata 2023-2027”.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Głównym filarem nowej strategii jest włączenie wszystkich interesariuszy do procesu projektowania i rozwoju e-usług.
Głównym filarem nowej strategii jest włączenie wszystkich interesariuszy do procesu projektowania i rozwoju e-usług.
Fot. AOTMiT/Twitter

Centrum e-Zdrowia, opierając się m.in. o cele wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia, opracowało strategię rozwoju. Obejmuje ona najbliższe 5 lat, czyli okres 2023-2027. Jak czytamy w dokumencie, najistotniejszym celem, jaki stawia sobie CeZ, jest zapewnienie pacjentom i innym uczestnikom systemu ochrony zdrowia wysokiej jakości e-usług.

„Ostatnie lata to szybki i intensywny rozwój e-usług w sektorze ochrony zdrowia, za którego informatyzację odpowiada Centrum e-Zdrowia. Tak szybki rozwój był możliwy m.in. dzięki ogromnemu potencjałowi, jaki ma nasza instytucja i jej pracownicy. Nie chcemy tego potencjału zaprzepaścić. A wręcz odwrotnie – za cel postawiliśmy sobie jego rozwijanie, a przyjęta strategia definiuje kierunki tego rozwoju oraz pozwala na uporządkowanie naszych działań” – wyjaśnia Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia (CeZ).

Wizja rozwoju CeZ

“CeZ chce dostarczać rozwiązania wykorzystujące najnowszy stos technologiczny oraz – tam gdzie dotychczasowe narzędzia są niewystarczające – elementy sztucznej inteligencji” - czytamy w opublikowanej strategii. Jak informuje CeZ, potrzeby pacjentów i innych interesariuszy oraz ich satysfakcja z dostarczanych usług mają być cyklicznie badane, a wyniki badań posłużą jako wskazówki do rozwoju, poprawy i budowy kolejnych usług e-zdrowia. Duży nacisk postawiono na bezpieczeństwo, zarówno systemów dostarczanych przez CeZ, jak i systemów usługodawców.

Jak podano w dokumencie, rozwój ekosystemu e-zdrowia powinien być wspierany poprzez odpowiednio modelowaną współpracę wszystkich interesariuszy. Planowane jest zwiększenie udziału pacjentów, organizacji zrzeszających pacjentów oraz środowiska medycznego i farmaceutycznego na każdym etapie realizacji nowych e-usług.

Jakie są główne cele CeZ?

W opublikowanej strategii wymieniono szczegółowe cele CeZ na lata 2023-2027. Podzielono je na kilka grup:

 • Perspektywa interesariuszy
 1. Wzmocnienie współpracy w oparciu o dialog z interesariuszami
 2. Wdrażanie nowych e-usług w obszarze ochrony zdrowia.
 3. Wsparcie procesu podejmowania decyzji w oparciu o dane e-zdrowia.
 4. Centrum kompetencji e-zdrowia.
 • Perspektywa procesów wewnętrznych
 1. Zwiększenie dojrzałości procesowej, projektowej i portfolio.
 2. Transformacja cyfrowa procesów wewnętrznych.
 3. Dialog wewnętrzny.
 • Perspektywa rozwoju
 1. Wzmocnienie obszaru cyberbezpieczeństwa.
 2. Budowa spójnej architektury e-zdrowia.
 3. Zwiększenie poziomu jakości świadczenia usług.
 4. Standaryzacja usług e-zdrowia.
 • Perspektywa zasobów
 1. Rozwój oraz dywersyfikacja kluczowych kompetencji.
 2. Wzrost atrakcyjności CeZ jako pracodawcy.

CeZ chce zaangażować pacjentów w tworzenie nowych e-usług

CeZ chce wzmocnić rolę pacjentów w rozwoju usług e-zdrowia, bezpośrednio włączając ich w ten proces. Zostanie utworzony system stałej ankietyzacji, w ramach którego będą zbierane opinie pacjentów na temat udostępnionych e-usług oraz informacje o zgłaszanych potrzebach. Badania ankietowe będą realizowane za pośrednictwem IKP oraz mojeIKP. Wdrożone zostaną również stałe badania satysfakcji pacjentów z usług świadczonych przez CeZ. Na bieżąco będą zbierane i analizowane opinie i zgłoszenia pacjentów oraz organizacji pacjenckich, które posłużą jako podstawa do tworzenia i optymalizacji e-usług.

Uruchomiony zostanie proces zgłaszania nowego pomysłu, poprzez wypełnienie specjalnego formularza. Pomysły będą analizowane i oceniane. W przedsięwzięcie zaangażowane będzie również Ministerstwo Zdrowia, które będzie decydować o realizacji inicjatyw zgłaszanych przez pacjentów. Będzie to działanie ciągłe, które przybliży CeZ do pożądanego celu – projektowania rozwiązań dla pacjentów w kooperacji z nimi.

Budowa nowych systemów

Zdecydowana większość e-usług, które zostaną udostępnione, będzie powiązana z realizacją nowych systemów, które będą usprawniać kolejne, nowe pod kątem cyfryzacji, obszary systemu ochrony zdrowia. Co ważne, usługi realizowane dla pacjentów będą udostępniane za pośrednictwem IKP oraz mojeIKP. Wśród tych systemów można wymienić:

 • System e-Krew, który będzie centralnym systemem gospodarowania zasobami krwi i jej składnikami w celu wsparcia publicznej służby krwi oraz nadzoru nad krwiodawstwem i krwiolecznictwem.
 • System e-Transplant z zastosowaniem innowacyjnych algorytmów usprawni przebieg procesów związanych z medycyną transplantacyjną komórek, tkanek i narządów w skali całego kraju, a także rozwój przeszczepień krzyżowych i łańcuchowych.
 • System dla chorób rzadkich, który umożliwi monitorowanie zachorowalności i leczenia chorób rzadkich wraz z uwidocznieniem pacjenta z chorobą rzadką w systemie ochrony zdrowia przy pomocy Paszportu Pacjenta z Chorobą Rzadką oraz Polskiego Rejestru Chorób Rzadkich.

Zaprojektowana strategia ma pomóc instytucji w wykorzystaniu jej mocnych stron, pracy nad słabymi stronami oraz optymalizacji działań. W efekcie ma się to przełożyć na tworzenie e-usług odpowiadających potrzebom wszystkich interesariuszy: pacjentów, podmiotów leczniczych i farmaceutycznych, dostawców oprogramowania medycznego oraz organów administracji publicznej.

Jedną z pierwszych inicjatyw odzwierciedlających nowe podejście było zainicjowanie 25 stycznia 2023 r. cyklu spotkań konsultacyjnych z użytkownikami systemów informatycznych wykorzystywanych w ochronie zdrowia – UserKon. Ich celem jest wymiana doświadczeń i pomysłów na rozwój, tak by realnie odpowiadały potrzebom użytkowników. Spotkania mają charakter otwarty i kierowane są do wszystkich polskich lekarzy i lekarzy dentystów.

ZOBACZ TAKŻE: Będą zmiany w systemach informatycznych. Pojawią się ułatwienia dla medyków

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.