Agencja Badań Medycznych tworzy Polską Sieć Badań Klinicznych

MJM
opublikowano: 04-03-2021, 12:53

Po rozstrzygnięciu pierwszego konkursu na dofinansowanie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych działania ABM przyspieszają w kierunku dalszego rozwoju sieci polskich ośrodków. Już na początku 2021 r. ruszył drugi konkurs na wsparcie kolejnych centrów. Jednocześnie ABM buduje nową polską markę pod nazwą Polska Sieć Badań Klinicznych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W związku z tym, że w Polsce nie wykorzystuje się w pełni istniejącego potencjału w obszarze badań klinicznych, czego potwierdzeniem jest m.in. mała liczba niekomercyjnych badań klinicznych (w 2019 r. do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych wpisano 603 badania kliniczne, w tym 15 badań sponsorów niekomercyjnych), Agencja Badań Medycznych podjęła szereg kroków wspierających likwidację barier w rozwoju badań klinicznych - informowała ABM w komunikacie z 2019 r.

Jednym z tych kroków jest projekt stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), funkcjonujących w modelu usług wspólnych zapewniających kompleksowe i systemowe wsparcie realizacji badań zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych. W maju 2020 r. Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs, w ramach którego wybierze projekty przewidujące utworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wyniosła 100 mln złotych.

CZYTAJ TEŻ: ABM wybrała 10 podmiotów, które stworzą Centra Wsparcia Badań Klinicznych

Kontynuacją działań w zakresie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych jest ogłoszony w lutym 2021 r. drugi konkurs na wsparcie kolejnych centrów.

Teraz ABM buduje “nową polską markę” pod nazwą Polska Sieć Badań Klinicznych. Agencja dotychczas przekazała na ten cel 150 mln zł. Celem utworzenia Polskiej Sieci Badań Klinicznych jest “wdrożenie jednolitych systemowych rozwiązań jakościowych i procesowych w podmiotach realizujących badania kliniczne w Polsce” - czytamy w komunikacie prasowym.

Agencja Badań Medycznych tworzy Polską Sieć Badań Klinicznych
ABM

Polska Sieć Badań Klinicznych - kto do niej przystąpi?

Do Polskiej Sieci Badań Klinicznych w pierwszej kolejności przystąpi 10 beneficjentów konkursu ABM/3/2020 na utworzenie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Wśród nich są:

  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Wojskowy Instytut Medyczny,
  • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach,
  • Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
  • Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka",
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
  • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reichert.

W drugim etapie członkami Sieci zostaną beneficjenci drugiego konkursu ABM/2021/4.

Polska Sieć Badań Klinicznych - celem łączenia ośrodków w sieć jest wdrożenie wspólnego standardu jakości

Utworzenie krajowej sieci ośrodków badań klinicznych jest inicjatywą wzorowaną na modelach zachodnioeuropejskich. Sieciowanie ośrodków ma przynieść wymierne korzyści dla wszystkich uczestników procesu, czyli szpitali, badaczy i przede wszystkim pacjentów.

Jak informuje ABM, głównym celem łączenia ośrodków w sieć jest wdrożenie wspólnego standardu jakości i ujednolicenie procesów operacyjnych związanych z prowadzeniem badań komercyjnych i niekomercyjnych. Wspólne procesy i wspólne modele zarządzania informacją o badaniu klinicznym mają przyciągnąć do sieci zagranicznych sponsorów i zachęcić ich do realizowania badań przede wszystkim w publicznych ośrodkach.

Korzyści mają odnosić również ośrodki akademickie, uzyskując dostęp do know how i doświadczeń innych ośrodków, wspólnego rozwiązywania problemów oraz poprawy współpracy krajowej między ośrodkami będącymi w sieci. Sieć ma zapewnić proces skutecznej rekrutacji w skali kraju i usprawnić etap feasibility badań klinicznych. Sieć ma wspierać również kształcenie kadry dedykowanej do badań klinicznych.

Ujednolicenie zasad realizacji badań, skrócenie czasu kontraktowania, ujednolicenie wyceny czy rozliczeń w długotrwałej perspektywie ma przyczynić się do optymalizacji kosztów w zakresie refundacji oraz polityki lekowej w systemie ochrony zdrowia.

Rola ABM w tworzeniu Sieci Badań Klinicznych

Agencja Badań Medycznych będzie pełniła funkcję mentorską w tworzeniu Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Opracuje i udostępni platformę IT, która będzie głównym narzędziem komunikacyjnym i informacyjnym sieci. Ponadto będzie inicjować i prowadzić działalność edukacyjną, przygotowywać jednolite wzory dokumentów oraz wspomagać promocję ośrodków. W długotrwałej perspektywie Agencja planuje utworzenie rocznego programu adaptacyjnego, który umożliwi certyfikację ośrodków.

ABM zaznaczyła w komunikacie, że inicjatywa utworzenia Polskiej Sieci Badań Klinicznych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku badań klinicznych w Polsce. Uruchomienie Sieci pozwoli na wzrost liczby realizowanych w ośrodkach badań, a tym samym przyczyni się do większego dostępu pacjentów do innowacyjnych terapii.

Polska Sieć Badań Klinicznych uruchomiona

12 marca 2021 r. poinformowano, że prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński podpisał porozumienie w sprawie utworzenia pierwszej Polskiej Sieci Badań Klinicznych (PSBK).

Prezes Radosław Sierpiński inaugurując podpisanie porozumienia o utworzeniu sieci, zapowiadał:

“Jednym z celów utworzenia Polskiej Sieci Badań Klinicznych jest zbudowanie relacji pomiędzy ośrodkami, która umożliwi wymianę doświadczeń i wiedzy, efektywne prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych oraz wzrost ich liczby w poszczególnych ośrodkach. Chcemy, aby PSBK stała się rozpoznawalną na arenie międzynarodowej marką kojarzoną z doskonałością w badaniach klinicznych. Sieć pomoże nam poprawić dostępność leczenia Pacjentów najbardziej innowacyjnymi lekami na świecie, ale również znacząco wpłynie na rozwój polskiej biotechnologii”.

Podobnego zdania jest prof. dr hab. Piotr Ponikowski, Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który podkreśla, że “Ogólnopolska sieć badań klinicznych to nie tylko krok we właściwym kierunku, to krok niezbędny dla dalszego rozwoju polskiej nauki. Jesteśmy we Wrocławiu gotowi do prowadzenia badań klinicznych na dużą skalę – możliwość współpracy z wieloma, co kluczowe ustandaryzowanymi ośrodkami w całym kraju znacząco zwiększa nasze możliwości działania”.

“Dla mnie jako Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, ale przede wszystkim jako lekarza z doświadczeniem klinicznym, to wielkie wyróżnienie otrzymać zaproszenia do sieci, w której upatruję ogromny potencjał prowadzonych wspólnie badań klinicznych, wdrożenie jednolitych systemowych rozwiązań jakościowych i procesowych w podmiotach realizujących badania kliniczne w Polsce. Intensyfikacja i rozszerzenie badań w ramach sieci oraz wymiana doświadczeń miedzy ośrodkami pozwolą szybko i skutecznie leczyć pacjentów, wdrażając nowe terapie, szczególnie u chorych przewlekle, dla których obecnie poszukujemy nowych metod leczenia” – podkreślił z kolei dr n. med. Marek Tombarkiewicz, podczas ceremonii podpisania porozumienia.

Źródło: Agencja Badań Medycznych

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.