Zróżnicowanie stawki ubezpieczenia wypadkowego

Sławomir Molęda
opublikowano: 05-02-2003, 00:00

Nie obowiązuje już dotychczasowa, jednakowa dla wszystkich składka ubezpieczenia wypadkowego, wynosząca dotąd 1,62 proc. podstawy wymiaru. Od 1 stycznia 2003 r. wysokość składki będzie zróżnicowana: od 0,97 do 3,86 proc., w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Dla działalności w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej składka wynosi 1,47 proc.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Stawka ubezpieczeniowa będzie teraz zróżnicowana, a ponadto ruchoma, bo ustalana tylko na jeden rok składkowy. Pierwszy rok składkowy obejmuje składki należne za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 marca 2004 r. Stopa procentowa składki zależeć będzie w pierwszej kolejności od liczby ubezpieczonych, zgłaszanych przez płatnika składek do ubezpieczenia wypadkowego. Jeżeli będzie ich nie więcej niż 9 - wyniesie 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej według kategorii ryzyka. Obecnie daje to 1,93 proc. Dla płatnika składek, zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, stawkę do 31 marca 2006 r. ustala się w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której płatnik należy. Ponieważ dla działalności w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej składka wynosi 1,47 proc., oznacza to, że lekarze lub mniejsze ZOZ-y, zatrudniające do 9 osób, opłacać będą składkę wyższą niż duże zakłady.
Ilu zatrudnionych, ilu ubezpieczonych
Liczbę ubezpieczonych dla dotychczasowych płatników ustala się w wyniku podzielenia sumy ubezpieczonych w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego przez liczbę miesięcy, w których płatnik był zgłoszony w ZUS-ie co najmniej 1 dzień. Dla nowego płatnika liczba ubezpieczonych to liczba osób podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik został zgłoszony. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę osób, które:
o nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, np. zleceniobiorców wykonujących pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności przez płatnika;
o cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego bądź zostały powołane do odbywania zasadniczej służby wojskowej.
Kategorie ryzyka
Płatnicy zgłaszający co najmniej 10 ubezpieczonych powinni ustalić grupę działalności, do której należą według PKD ujętego w rejestrze REGON na 31 grudnia poprzedniego roku bądź na dzień, od którego zgłoszeni zostali jako nowy płatnik składek. Kategorie ryzyka dla grupy działalności określone zostały w załącznikach do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. nr 200, poz. 1692, zm. nr 203, poz. 1720).

Podstawa prawna:
o ustawa z 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673).


Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.