ZPiP: KPO nie poprawi sytuacji polskiego sektora farmaceutycznego, branża potrzebuje realnego wsparcia

MS/ZPiP
opublikowano: 01-10-2021, 08:52

Proponowany model wsparcia sektora farmaceutycznego w ramach Krajowego Planu Odbudowy przewiduje stosunkowo niewielką alokację środków w tę branże. Dodatkowo mają one być kierowane wyłącznie w formie pożyczek, co nie przysłuży się farmacji - informuje ZPiP i apeluje o przyznanie branży bezzwrotnych dotacji.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przypomina, że aktywnie uczestniczył w konsultacjach dotyczących Krajowego Planu Odbudowy, w ramach których zwracał uwagę nie tylko na szereg postawionych w nim trafnych diagnoz, lecz również na pewne braki w zakresie proponowanych rozwiązań.

Niestety, jak informuje ZPiP, część wad, na które wskazano, pozostała w projekcie ustawy wdrożeniowej.

I właśnie w kontekście tych wad ZPiP zwraca uwagę na przewidziany w niej model wsparcia dla przemysłu farmaceutycznego.

ZPiP apeluje, aby w ramach KPO udzielić branży farmaceutycznej bezzwrotnych dotacji.
FOT. Pixabay

Dwie drogi wsparcia: albo dotacja, albo pożyczka

ZPiP przypomina, że środki z KPO mogą trafiać do beneficjentów zasadniczo w dwóch postaciach: pomocy zwrotnej (pożyczki) lub bezzwrotnej (dotacje).

“Zgodnie z przedstawionym projektem ustawy wdrożeniowej, jedynie wskazane wprost i z góry wybrane inwestycje będą kwalifikowały się do wsparcia bezzwrotnego. Niestety, w katalogu tym nie wyszczególniono inwestycji w rozwój potencjału sektora farmaceutycznego, dla którego przewidziane zostało wsparcie wyłącznie w formie pożyczek” - podkreślono w piśmie.

Dodano: “Już na etapie opiniowania samego KPO zwracaliśmy uwagę na fakt, że inwestycje w rozwój potencjału sektora farmaceutycznego i wyrobów medycznych będą miały w znacznej mierze charakter inwestycji w badania i rozwój, a tego rodzaju przedsięwzięcia finansowane były w Polsce wyłącznie przez dotacje bezzwrotne, jako projekty obarczone znacznym ryzykiem”.

Pożyczka? Nie tędy droga

W opinii ZPiP proponowana formuła jest więc swojego rodzaju odejściem od funkcjonującej dotychczas reguły.

Zdaniem Związku, jest to o tyle dyskusyjne, że dotyczy przemysłu farmaceutycznego, na znaczenie którego zwracano uwagę w debacie publicznej wielokrotnie – zarówno w kontekście bezpieczeństwa lekowego, jak i np. generowania innowacji.

Niestety - jak podkreślają autorzy pisma - proponowany model wsparcia sektora w ramach KPO przewiduje po pierwsze stosunkowo niewielką alokację środków (znacznie mniejszą niż w niektórych państwach), a po drugie – przeznaczanie ich wyłącznie w formie pożyczek, co nie odpowiada dotychczasowym doświadczeniom z projektami badawczo-rozwojowymi.

Należy oddać głos przedsiębiorcom

Zdaniem ZPiP fakt ten budzi tym większe obawy, że projekt ustawy wdrożeniowej nie został poddany konsultacjom, w trakcie których partnerzy społeczni mogliby oficjalnie przedłożyć swoje stanowiska do projektu.

W tej sytuacji ZPiP zdecydował się wskazać, że zasadne byłoby uwzględnienie – w toku prac legislacyjnych dotyczących omawianego projektu – uwag zgłaszanych przez zainteresowane organizacje i przedsiębiorstwa działające w sektorach objętych wsparciem wynikającym z KPO.

Polska branża farmaceutyczne potrzebuje realnego wsparcia

Ponadto Związek zwraca uwagę na konieczność realnego wsparcia krajowego sektora farmaceutycznego.

“Producenci leków wskazują, że są gotowi rozbudowywać potencjał produkcyjny – ze strony państwa potrzebny jest jednak sygnał o zamiarze realnego wsparcia tej działalności. Środki przyznawane w formie zwrotnej nie stanowią w tym kontekście wystarczającego rozwiązania” - podkreślają.

Wyjaśniają też, że w kontekście konkurencji z podmiotami azjatyckimi sprzedającymi leki po znacznie niższych cenach, zasadne jest wzmocnienie pozycji rodzimych producentów.

“Mając na uwadze powyższe, wskazujemy na potrzebę zapewnienia możliwości bezzwrotnego wsparcia inwestycji w zakresie rozwoju potencjału sektora farmaceutycznego i wyrobów medycznych ze środków wydatkowanych w ramach realizacji KPO (przynajmniej w pewnym zakresie)" - apelują autorzy pisma.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Multiwinner korzystny w centralnych zakupach leków? Rej: potrzebujemy więcej niż jednego dostawcy

Eksperci: spada udział krajowych leków w polskim rynku

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.