Znamy laureatów konkursu Złoty Skalpel 2018!

Redakcja
opublikowano: 10-10-2018, 14:40

W konkursie Złoty Skalpel 2018 pierwsze miejsce zajął zespół lekarzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, którzy pod kierownictwem dr. hab. n. med. Michała Zembali przeprowadzili pierwszą w Polsce implantację sztucznego serca.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Złoty Skalpel to prestiżowy plebiscyt organizowany przez redakcję „Pulsu Medycyny” od 10 lat. Wśród laureatów poprzednich edycji byli tak znani specjaliści, jak: prof. Mirosław Wielgoś, prof. Janusz Skalski, prof. Adam Torbicki, prof. Andrzej Górski, prof. Henryk Skarżyński, prof. Jerzy Sadowski, prof. Piotr Trzonkowski, prof. Artur Kwiatkowski. Konkurs promuje innowatorów, dzięki którym wzrasta jakość opieki medycznej w Polsce.

W tym roku w konkursowe szranki stanęły zespoły badawcze z całej Polski, które mogły pochwalić się m.in. wynalezieniem nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej, opracowaniem nowej strategii związanej z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia.

Zgłoszenia oceniało 12-osobowe jury, złożone z wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Każde zgłoszenie podlegało ocenie w oparciu o kryteria regulaminu:

  • wkład w rozwój opieki zdrowotnej w Polsce w trosce o dobro pacjenta,
  • możliwość usprawnienia pracy personelu medycznego,
  • szanse na upowszechnienie ocenianego rozwiązania,
  • aspekty ekonomiczne.

Po zsumowaniu wszystkich punktów przyznanych przez jurorów wyłoniono 10 laureatów konkursu. Zwycięzca otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych, ufundowaną przez partnera konkursu firmę Polpharma.

Laureaci Konkursu Złoty Skalpel 2018

MIEJSCE I

Pierwsza w Polsce implantacja sztucznego serca

Projekt zgłosili: Śląskie Centrum Chorób Serca. Operację wykonał zespół w składzie: dr hab. Michał Zembala, dr Remigiusz Antończyk, dr Małgorzata Jasińska, Marek Grochla, Jacek Waszak

4 lipca 2018 r. zespół Śląskiego Centrum Chorób Serca wykonał pierwszą w Polsce implantację całkowicie sztucznego serca u pacjenta cierpiącego z powodu krańcowej niewydolności krążenia, u którego inne formy terapii zawiodły lub były niewskazane. Implantacja sztucznego serca jest formą leczenia pomostowego dla osób oczekujących na transplantację, u których pogłębiająca się niewydolność krążenia zagraża życiu i jest nową szansą dla wielu chorych w Polsce.

MIEJSCE II

Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki

Projekt zgłosili: Fundacja Badań i Rozwoju Nauki wraz z zespołem, lider: dr hab. n. med. Michał Wszoła; Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego wraz z zespołem prof. Agnieszki Dobrzyń; Wydział Materiałoznawstwa Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. Wojciecha Święszkowskiego; Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierunkiem prof. Artura Kamińskiego; Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie; MediSpace Sp. z o.o.

Celem projektu jest zbudowanie funkcjonalnej, bionicznej trzustki  składającej się z macierzy, naczyń i wysp, a w przyszłości także z komórek produkujących insulinę. Bioniczna trzustka stanie się narządem, który umożliwi osobom z cukrzycą normalne funkcjonowanie, a także zastąpi konieczność przewlekłej insulinoterapii. Ale, co równie ważnie, ma ona zapobiec rozwojowi wtórnych powikłań.

Wdrożenie innowacyjnej i ultranowoczesnej metody wewnątrzmacicznej operacji płodów z rozszczepem kręgosłupa w środowisku dwutlenku węgla

Projekt zgłosili: prof. Mirosław Wielgoś, dr Przemysław Kosiński, dr Robert Brawura Biskupski Samaha, I Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dotychczas w Polsce rozszczep kręgosłupa u płodów był operowany klasyczną metodą, która jest bardziej obciążająca dla pacjentek i nienarodzonych dzieci oraz wiąże się z większym ryzykiem powikłań. Innowacyjna operacja metodą fetoskopową polega na nacięciu w jamie macicy trzech otworów, którymi zakłada się trokary do jamy owodni. Metoda ta nazywana jest w literaturze anglosaskiej „metodą dziurki od klucza”. Do jamy macicy podaje się dwutlenek węgla i jednocześnie odpompowuje płyn owodniowy. Dzięki temu uzyskuje się bardzo dobrą widoczność, możliwe jest także używanie elektrokoagulacji. Operacje są skomplikowane technicznie i bardzo precyzyjne, zwykle trwają ponad 4 godziny, ale dają bardzo dobre efekty.

MIEJSCE III

Wyprowadzenie i scharakteryzowanie nowej linii komórkowej niskoróżnicowanego raka surowiczego jajnika OVP A8 (nowy model do badań przedklinicznych)

Projekt zgłosili: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice, zespół pod kierunkiem prof. Katarzyny Lisowskiej

Niskozróżnicowany rak surowiczy jajnika jest najczęstszym typem histologicznym raka jajnika i ma najgorsze rokowania. Większość linii komórkowych, które są dostępne w publicznych repozytoriach, nie ma ściśle określonego pochodzenia histologicznego, co sprawia, że brakuje wiarygodnego modelu do badań nad tym typem nowotworu. Zespół pod kierunkiem prof. Katarzyny Lisowskiej wyprowadził taką linię. Linia OVP A8 jest przygotowywana do przekazania do europejskiej kolekcji kultur tkankowych. Będzie dostępna dla społeczności naukowej z całego świata. Jest to pierwsza przekazana przez polskich naukowców linia komórkowa służąca do badań nad rakiem jajnika.

MIEJSCE IV

Innowacyjny zabieg rekonstrukcji całej kości ramiennej u 8-miesięcznej dziewczynki

Projekt zgłosili: Zespół Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie pod kierunkiem prof. Anny Raciborskiej

W Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie odbyła się pierwsza na świecie operacja wszczepienia endoprotezy całej kości ramiennej u 8 – miesięcznego dziecka z nowotworem narządu ruchu. Do tego czasu nie stosowano tego typu rozwiązań u dzieci poniżej 2 roku życia. U dziecka wykonano zabieg usunięcia guza pierwotnego z wszczepieniem endoprotezy wydłużalnej mechanicznie. W chwili obecnej dziewczynka jest po zakończeniu leczenia, zdrowa, bez cech choroby nowotworowej.

Nowatorskie i unikatowe techniki endoskopowe w terapii pacjentów z łagodnymi i nowotworowymi schorzeniami przewodu pokarmowego

Projekt zgłosili: dr Sławomir Kozieł, dr Jan Pertkiewicz, Pracownia Endoskopowa Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Lekarze z Pracowni Endoskopii Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykonali pierwsze w Polsce zabiegi endoskopowej obliteracji żylaków żołądka z użyciem coili naczyniowych i kleju tkankowego pod kontrolą endosonografii. Dotychczas takie zabiegi przeprowadzono jedynie w kilku ośrodkach na świecie (Hiszpania, USA, Korea Płd.). W styczniu zespól wykonał kolejny nowatorski zabieg, którym było pierwsze w Polsce i Europie, endoskopowe odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego przy użyciu samorozprężalnej protezy Hot Axios, którą zespolono - rozłączone operacyjnie - odbytnicę i esicę. Natomiast od kwietnia br. w pracowni wykonuje się zabiegi endoskopowej, endoliminalnej ablacji nieoperacyjnych guzów wnęki wątroby falami radiowymi wysokiej częstotliwości.

Zacisk do zamykania uszka lewego przedsionka

Projekt zgłosili: Zespół z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku w składzie: prof. Jan Rogowski i dr Maciej Brzeziński, przy współpracy z Politechniką Gdańską

Istnieje kilka zagranicznych urządzeń do zamykania uszka lewego przedsionka. Zabieg wykonuje się w celu zapobiegania udarom mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków, którzy nie mogą być leczeni innymi metodami. Projekt zespołu Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku to pierwsza polska konstrukcja tego typu. Do produkcji wykorzystano technologię wydruku 3D. Ze względu na łatwość produkcji oraz niskie koszty urządzenie ma ogromne szanse na upowszechnienie.

MIEJSCE V

Kompleksowe leczenie pacjentów z tetraplegią poprzez operacje transferów mięśniowych oraz następową rehabilitację

Projekt zgłosili: Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Ręki (dr Tobiasz Szajerka wraz z fizjoterapeutą dr. Marcinem Syrko), szpital w Trzebnicy we współpracy naukowej z budapesztańskim Instytutem Ortopedycznym

Trzebnicki program Tetrahand ma na celu przywrócenie samodzielności chorym po urazie szyjnego odcinka rdzenia kręgowego. Badania psychologów wykazały, że to właśnie utrata władzy w rękach stanowi największe źródło cierpienia dla pacjentów z porażeniem czterokończynowym. Dr Tobiasz Szajerka wraz z zespołem chirurgów pod kierownictwem prof. Jerzego Jabłeckiego przeprowadził udany zabieg odtworzenia funkcji prostowania łokcia u chorego cierpiącego na pourazowe porażenie czterokończynowe. W okresie pooperacyjnym pacjent został poddany leczeniu usprawniającemu. Od tamtej pory w trzebnickim szpitalu zoperowano czterech chorych z dobrymi rezultatami, a następne zabiegi zaplanowano do grudnia 2018 roku.

MIEJSCE VI

Sposób wykrywania obniżonej podatności na przeciwnowotworową chemioterapię adjuwantową cytostatykiem z grupy oksazofosforyn i antybiotykiem z grupy antracyklin u pacjentów z inwazyjnym przewodowym rakiem gruczołu piersiowego

Projekt zgłosili: Zakład Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: mgr Mateusz Olbromski, dr Agnieszka Gomułkiewicz, prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów, prof. dr hab. Piotr Dzięgiel; Zakład Patomorfologii Nowotworów Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie: lek. med. Aleksandra Ambicka, prof. dr hab. Janusz Ryś; dr Bartosz Puła, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie; Acumen Research Laboratories, Singapur

Rak gruczołu piersiowego jest nowotworem, który mimo postępów w rozpoznawaniu i leczeniu, nadal stanowi główną przyczynę zgonów wśród kobiet. Mimo, iż mechanizm działania cytostatyków stosowanych w standardowym leczeniu tego typu nowotworu został dokładnie scharakteryzowany, wciąż poszukuje się czynników predykcyjnych oraz metod zmniejszenia ryzyka powikłań po chemioterapii. Wyróżniony projekt stanowi ważne przedsięwzięcie przybliżające do osiągnięcia tego ważnego celu.

MIEJSCE VII

Pregnabit - telemedyczne KTG do badania dobrostanu płodu, w dowolnym miejscu i czasie

Projekt zgłosili: Nestmedic S.A.

W odpowiedzi na potrzebę zwiększenia dostępu do monitorowania dobrostanu płodu opracowano pierwsze na świecie mobilne urządzenie KTG, które zapewnia możliwość przeprowadzania badania samodzielnie przez ciężarną kobietę, w dowolnym miejscu i czasie. Urządzenie jest zintegrowane z platformą telemedyczną, za pośrednictwem której zapisy KTG trafiają do wykwalifikowanego personelu medycznego w Medycznym Centrum Telemonitoringu, który ocenia je 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i reaguje natychmiastowo w przypadku stwierdzenia zagrożenia.

Zastosowanie elektronicznej manometrii opłucnowej w wysokoobjętościowej toracentezie, kwalifikacji do pleurodezy i poznawaniu procesów patofizjologicznych zachodzących w jamie opłucnowej

Projekt zgłosili: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, projekt pod kierunkiem prof. Rafała Krenke

Jednym z powszechnych schorzeń, z jakimi w swojej w praktyce spotykają się lekarze, jest obecność płynu w jamie opłucnowej. Toracenteza jest dobrze znaną i w doświadczonych rękach bezpieczną procedurą, niemniej jednak ewakuacja dużej ilości płynu może prowadzić do znaczącego spadku ciśnienia opłucnowego. Taka sytuacja może skutkować zagrażającymi życiu konsekwencjami. Tymczasem monitorowanie ciśnienia opłucnowego przy użyciu elektronicznego manometru pozwala na jednorazową ewakuację nawet dużej ilości płynu z jamy opłucnowej i zakończenie procedury w razie wystąpienia gwałtownego spadku ciśnienia opłucnowego. Należy jednocześnie nadmienić, iż tylko nieliczne ośrodki na świecie zajmują się manometrią opłucnową, a są to: Baltimore (USA), Charleston (USA), Rochester (USA), Madryt (Hiszpania), Herston Brisbane (Australia), Amsterdam (Holandia), Taipei (Taiwan) i oraz naukowcy w Warszawie.

MIEJSCE VIII

Opracowanie strategii diagnostyczno-terapeutycznej HPV-zależnych nowotworów w oparciu o uwarunkowania genetyczne w celu optymalizacji leczenia (projekt TANGO 2)

Projekt zgłosili: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice, Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, dr n. med. Agnieszka Mazurek – kierownik projektu, dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski – główny wykonawca

Dla chorych na raka gardła środkowego zależnego od HPV badanie DNA wirusa we krwi (cHPV) może stanowić skuteczne narzędzie diagnostyczne aktywnego procesu nowotworowego. Marker ten może być zastosowany dla różnicowania między przetrwałym po leczeniu guzem nowotworowym, a zmienionymi na skutek radioterapii/chemioradioterapii prawidłowymi tkankami chorego. Stosowane powszechnie metody obrazowania mają ograniczoną wartość diagnostyczną w krótkim okresie po zakończeniu radioterapii lub chemioradioterapii, nie pokazują bowiem aktywnej choroby nowotworowej. Priorytetowym celem projektu TANGO 2 jest zaproponowanie nowej strategii diagnostycznej opartej na wykrywaniu HPV w cfDNA we krwi chorych na raka gardła środkowego zależnego od HPV. Wcześniejsze rozpoznanie niepowodzenia leczenia w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia szansy na skuteczniejszą operację ratującą. Zakładanym efektem proponowanego projektu będzie wdrożenie do praktyki klinicznej procedury diagnostycznej, która umożliwi lepszy dobór istniejących metod terapeutycznych.

MIEJSCE IX

Uruchomienie Centrum Radiochirurgii Nowotworów w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice Centrum

Projekt zgłosili: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice, dyrektor: prof. Krzysztof Składowski

Centrum Radiochirurgii Nowotworów zostało uruchomione w gliwickim oddziale Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie 14 czerwca 2018 roku. Jest wyposażone w kompletowaną na przestrzeni ostatnich kliku lat unikatową aparaturę medyczną, służącą zarówno do diagnostyki, jak i leczenia chorych z guzami pierwotnymi, przerzutowymi i nawrotowymi (po wcześniejszym leczeniu). Warto dodać, że Centrum Onkologii w Gliwicach jest jedyną placówką w Polsce i jedną z nielicznych w Europie, w której od kilku lat z powodzeniem stosuje się radiochirurgię – najbardziej dynamicznie rozwijającą się na świecie metodę radioterapii nowotworów złośliwych, polegającą na jednorazowym lub kilkukrotnym, bardzo precyzyjnym napromienieniu guza wysoką dawką promieniowania fotonowego, która powoduje niemal natychmiastową ablację komórek nowotworowych.

MIEJSCE X

Neuromonitoring nerwów krtaniowych w chirurgii tarczycy

Projekt zgłosili: prof. Marcin Barczyński, Klinika Chirurgii Endokrynologicznej, III Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie oraz dr n med. Beata Wojtczak, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej UM we Wrocławiu

Polska Grupa Badawcza ds. Neuromonitoringu została powołana do życia w 2010 r. w celu walidacji metody śródoperacyjnego neuromonitoringu nerwów krtaniowych w chirurgii tarczycy i upowszechniania tej nowej techniki. W okresie od 2010 do 2018 roku wzrosła liczba operacji tarczycy ze śródoperacyjnym neuromonitoringiem nerwów krtaniowych z około 1 proc. do 20 proc., co w istotny sposób wpłynęło na poprawę jakości świadczeń medycznych i poprawę jakości życia pacjentów operowanych z powodu różnych schorzeń tarczycy, w tym raka tarczycy. Aktywność polskich naukowców została zauważona i doceniona na arenie międzynarodowej, co zaowocowało czynnym udziałem członków polskiej Grupy w roli ekspertów przy opracowaniu standardów i rekomendacji zastosowania tej techniki w chirurgii tarczycy, które doczekały się publikacji w prestiżowych periodykach medycznych i które obecnie są akceptowane na całym świecie.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Redakcja

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.