Znaczenie funkcji 3D Auto RV przy ilościowej ocenie prawej komory

Materiał partnera. Autorzy: Anke Sedlmeier, starszy kierownik ds. produktu, TOMTEC; David Prater, MS, naukowiec kliniczny, Philips
opublikowano: 16-12-2019, 13:40

W echokardiografii 2D wykorzystuje się kilka pomiarów funkcji prawej komory (RV) – na przykład takich jak frakcja skracania powierzchni (FAC), amplituda ruchu skurczowego pierścienia zastawki trójdzielnej (TAPSE) i wskaźnik sprawności mięśnia sercowego prawej komory (RIMP). Ograniczenia pomiarów 2D w kontekście oceny RV są dobrze znane. Skrót perspektywiczny i założenia geometryczne sprawiają, że obraz 2D nie nadaje się zbyt dobrze do oceny ilościowej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Znaczenie funkcji RV jest często niedoceniane ze względu na ogromną uwagę poświęconą ocenie lewych jam serca, nieznajomość technik ultradźwiękowych, które można wykorzystać do obrazowania prawej części serca, a także złożoność kształtu i anatomii RV.

Rycina 1: W porównaniu z lewą komorą (po lewej) kształt prawej komory (po prawej) jest znacznie bardziej złożony.

Ograniczenia te można przezwyciężyć, stosując technologię 3D. Dzięki coraz większej dostępności technik 3D, takich jak obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (RM) i echokardiografia 3D, ocena kształtu i zmian czynnościowych w prawej komorze staje się coraz łatwiejsza. Metody trójwymiarowe oferują wyjątkową dokładność i powtarzalność w ocenie kształtu i funkcji RV.

Choć technika RM charakteryzuje się bardzo niską zmiennością pomiędzy badaniami wykonywanymi przez te same osoby, jak też przez różne osoby, to jednak jest ona kosztowna, nie jest powszechnie dostępna i nie może być stosowana u niektórych pacjentów, takich jak osoby z wszczepionymi implantami metalowymi, klaustrofobią, a także z zaburzeniami rytmu serca.

Echokardiografia trójwymiarowa jest dostępna i została szczegółowo oceniona w porównaniu ze złotym standardem, którym są badania RM. Najnowsze wytyczne zalecają wykonywanie pomiarów RV w echokardiografii 3D, gdy wiedza na temat objętości RV może mieć znaczenie kliniczne.

Firma TOMTEC ma duże doświadczenie w dziedzinie pomiarów 3D RV. Aplikacja 4D RVFUNCTION stanowi część portfolio firmy TOMTEC od 2006 roku. Opracowana na jej podstawie funkcja 3D Auto RV usprawnia przebieg badania i wykorzystuje sztuczną inteligencję opartą na maszynowym uczeniu się, dzięki czemu znajduje zastosowanie w rutynowych badaniach klinicznych. Łatwa dostępność tej techniki, jak też zautomatyzowany przebieg badania w aplikacji, przyspieszają procedurę pomiarów parametrów RV.

Ocena ilościowa prawej komory w badaniu echo 3D

Aplikacja 3D Auto RV łączy w sobie duże doświadczenie firmy TOMTEC w tworzeniu oprogramowania do analizy RV z opracowaną przez firmę Philips sztuczną inteligencją opartą na maszynowym uczeniu się, podobną do HeartModel A.I. . Autosegmentacja umożliwia wstępne wyrównanie obrazu i pozycjonowanie konturu. Operacje te znacznie redukują, a w wielu przypadkach eliminują konieczność ręcznej regulacji obrazu niezbędnej do przeprowadzenia analizy RV. Wynikiem tego jest zarówno krótszy czas analizy, jak i jej większa powtarzalność.

Autosegmentacja RV

Technologia autosegmentacji opiera się na modelu odkształcalnym, który obejmuje detektor brzegowy i wiele modeli RV o różnych kształtach. Detektor brzegowy wykorzystuje informacje pochodzące zarówno z gradientów obrazu, jak i rozkładu wartości skali szarości obrazu. Modele kształtu obejmują średni kształt i odmiany kształtu, przy czym odmiany kształtu uwzględniają jego zmiany wynikające z różnic anatomicznych bądź procesów patologicznych. Proces autosegmentacji rozpoczyna się od wstępnego oszacowania brzegowego – na tej podstawie wybierany jest najlepiej dopasowany model kształtu. Ostateczna granica jest wynikiem równowagi pomiędzy granicą początkową a wybranym modelem kształtu. Zarówno wykrywanie granic, jak i modele kształtów wykorzystują sztuczną inteligencję i są trenowane przy użyciu dużej liczby obrazów klinicznych opisanych przez ekspertów w dziedzinie echokardiografii.

Funkcja 3D Auto RV zachowuje wszystkie funkcje oprogramowania TOMTEC 4D RVFUNCTION, w tym dostosowanie widoku (View Adjustment) i sprawdzenie konturu (Tracking Revision). Autosegmentacja wykonuje te dwa etapy automatycznie, ale użytkownik może także przeprowadzić je ręcznie. Funkcjonalność ta zapewnia szybkość i niezawodność działania automatycznego w połączeniu z elastycznością regulacji ręcznej.

Działanie funkcji 3D Auto RV

Aplikacja 3D Auto RV jest uruchamiana za pomocą przycisku na panelu dotykowym oznaczonego 3D Auto RV. Wykonywany jest proces autosegmentacji, a następnie użytkownik przechodzi do etapu ustalenia konturu (rycina 2). Jeśli użytkownik jest zadowolony z konturu, może przejść bezpośrednio do etapu analizy, w którym wyświetlana jest dynamiczny model 3D (Beutel) wraz z wykresem objętości i wynikami numerycznymi. Aby ułatwić nawigację, w etapach dostosowania widoku i ustalenia konturu z boku wyświetlana jest lista etapów procedury. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości analizy objętościowej wymagane jest minimum 10 objętości na sekundę.

Punktem wyjścia dla standardowej rejestracji TTE w trybie automatycznym jest etap procedury obejmujący ustalenie konturu. Ekran ten przedstawia model RV wraz z odpowiadającymi mu konturami 2D w całym cyklu pracy serca.

Rycina 2: Etap procedury obejmujący ustalenie konturu.

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie www.philips.pl/kardiologia

2019 Koninklijke Philips N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Philips zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych i/lub zaprzestania wytwarzania jakiegokolwiek produktu w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia bądź jakichkolwiek zobowiązań, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wynikające z korzystania z niniejszej publikacji. Poszczególne znaki handlowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub ich odpowiednich właścicieli.

Advertisement

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Materiał partnera. Autorzy: Anke Sedlmeier, starszy kierownik ds. produktu, TOMTEC; David Prater, MS, naukowiec kliniczny, Philips

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.