Znaczące efekty terapii skojarzonej w zaawansowanym raku nerki

Oprac. Monika Rachtan. Materiał powstał we współpracy z Ipsen Polska
opublikowano: 13-07-2022, 15:20

Terapia skojarzona oparta na leku immunokompetentnym oraz inhibitorze kinazy tyrozynowej o aktywności antyangiogennej to standard postępowania w I linii leczenia chorych na zaawansowanego raka nerki. Doniesienia z badań, prezentowane podczas tegorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, potwierdziły skuteczność kombinacji kabozantynibu i niwolumabu w terapii chorych na ten nowotwór. W Polsce to połączenie lekowe nie jest jeszcze refundowane w tym wskazaniu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Dzięki zastosowaniu skojarzonego leczenia z wykorzystaniem kabozantynibu i niwolumabu możliwe było uzyskanie dużo wyższego odsetka całkowitych remisji zaawansowanego raka nerki.
Dzięki zastosowaniu skojarzonego leczenia z wykorzystaniem kabozantynibu i niwolumabu możliwe było uzyskanie dużo wyższego odsetka całkowitych remisji zaawansowanego raka nerki.
Fot. iStock

Zagadnieniem skutecznego leczenia pacjentów z zaawansowanymi nowotworami zajmują się naukowcy z całego świata. Każdego roku podczas kongresu American Society of Clinical Oncology (ASCO), są omawiane wyniki badań przeprowadzonych w minionym roku. Tegoroczne spotkanie odbyło się 3-7 czerwca w Chicago, a jego tematem był „Rozwój sprawiedliwej opieki nad chorymi na raka z wykorzystaniem innowacji” (Advancing Equitable Cancer Care Through Innovation).

Podczas ASCO 2022 szeroko omawiano nowoczesne metody leczenia wielu chorób nowotworowych, w tym raka płuca, raka gruczołu krokowego czy raka piersi. Pojawiło się także kilka istotnych informacji dotyczących skuteczności terapii chorych na zaawansowanego raka nerki. W Polsce, dzięki zmianom w programie lekowym B.10, leczenie tych pacjentów coraz bardziej zbliża się do standardów światowych, jednak nie wszystkie terapie są dostępne w tym programie.

ASCO wskazuje trendy terapii

– Kongres ASCO jest jednym z najważniejszych spotkań naukowych dotyczących onkologii. Po wydarzeniu tej rangi spodziewamy się, że będą tu prezentowane doniesienia mające potencjalnie wpływ na zmianę naszego postrzegania problemu terapii systemowej nowotworów. Ewentualnie zostaną tu przedstawione dane, które w istotny sposób odmienią naszą codzienną praktykę, będąc swego rodzaju miarą postępu w leczeniu nowotworów - ocenił dr hab. n. med. Jakub Żołnierek, członek ZG Polskiej Grupy Raka Nerki, uczestnik ASCO 2022.

Jak zaznaczył, w ostatnich latach dużo się zmieniło w terapii systemowej tego nowotworu i są dowody na istotny postęp w leczeniu chorych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych leków i nowemu podejściu terapeutycznemu.

W tym kontekście warte uwagi - według dr. hab. n. med. Jakuba Żołnierka - jest jedno z doniesień prezentowanych podczas ASCO.

– Oparto je na dodatkowej analizie eksploratywnej danych pochodzących z badania Check Mate 9ER, będącego próbą III fazy, w której porównano skuteczność leczenia skojarzonego kabozantynibem i niwolumabem ze skutecznością terapii sunitynibem - wskazał onkolog.

Znaczenie głębokości 
odpowiedzi na leczenie

– Analiza dotyczyła oceny wpływu głębokości odpowiedzi na terapię ze strony nowotworu - zaznaczył dr hab. n. med. Jakub Żołnierek - na ostateczne wyniki kliniczne leczenia systemowego. Badano powiązanie głębokości odpowiedzi - redukcji masy guza indukowanej przez leczenie - z czasem wolnym od progresji choroby czy ostatecznie czasem całkowitego przeżycia.

Jak podkreśla ekspert:

– W analizie stwierdzono istotny związek pomiędzy głębokością odpowiedzi na leczenie a rokowaniem chorych. Pacjenci, u których uzyskano całkowite remisje choroby, mają szansę na utrzymanie tej odpowiedzi przez znacząco dłuższy czas. Chorzy ci żyją znacząco dłużej niż ci, u których tej odpowiedzi nie stwierdzono. Ponadto zaobserwowano, iż pacjenci, u których wyindukowano częściową odpowiedź na leczenie, mają również dużo korzystniejsze rokowanie.

Wspomniana odpowiedź na leczenie, przekładająca się również na czas wolny od progresji choroby nowotworowej, jest dłuższa.

– Warte podkreślenia jest także to, że dzięki zastosowaniu skojarzonego leczenia z wykorzystaniem kabozantynibu i niwolumabu możliwe było uzyskanie wyższego odsetka obiektywnych odpowiedzi na leczenie oraz dużo wyższego odsetka całkowitych remisji choroby. W praktyce widzimy zatem dużo wyższą skuteczność i znamiennie lepsze wyniki leczenia, w odniesieniu do całkowitego czasu przeżycia i czasu do progresji choroby nowotworowej, gdy u chorego zastosowano połączenie niwolumabu i kabozantynibu - konkluduje dr hab. n. med. Jakub Żołnierek.

Dowiedzione korzyści 
dla pacjentów

Majowa lista refundacyjna ewidentnie poprawiła możliwości leczenia chorych na zaawansowanego raka nerki w programie lekowym B.10. Istotnym problemem w praktyce klinicznej pozostaje jednak dostęp do terapii skojarzonej, której dotyczyły doniesienia prezentowane podczas czerwcowego spotkania ASCO w Chicago.

Onkologia
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
×
Onkologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

– Współcześnie uważa się, że leczenie skojarzone z wykorzystaniem immunoterapii oraz leków ukierunkowanych molekularnie, głównie o aktywności antyangiogennej, jest postępowaniem z wyboru w I linii leczenia systemowego rozsianego raka nerki. Na podstawie szeregu wyników badań klinicznych III fazy, z losowym doborem próby, udokumentowano, że tego typu strategia terapeutyczna oferuje najwyższe korzyści kliniczne pacjentom. Jedną z takich kombinacji: immunoterapii oraz inhibitora kinazy tyrozynowej o aktywności antyangiogennej jest właśnie połączenie kabozantynibu i niwolumabu. Zostało ono pozytywnie zweryfikowane co do efektywności, skuteczności oraz toksyczności w prospektywnym badaniu III fazy Check Mate 9ER - przypomina dr hab. n. med. Jakub Żołnierek.

Wyniki wspomnianej wcześniej analizy, prezentowanej podczas tegorocznego spotkania ASCO, „utwierdzają nas w przekonaniu, dostarczając odpowiednich dowodów, że kombinacja kabozantynibu z niwolumabem jest niezwykle wartościową metodą leczenia” - dodaje.

Postępowanie 
pierwszego wyboru

Onkolog wskazuje, że „terapie skojarzone są obecnie traktowane jako opcje leczenia z wyboru“. - Zatem podejmując decyzje terapeutyczne, powinniśmy rozważać ich zastosowanie w I linii leczenia u chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym. Zmiany wprowadzone w maju do programu lekowego B.10 rzeczywiście ułatwiły nam, onkologom klinicznym, stosowanie skutecznych terapii w tym nowotworze. stanowiąc istotny krok naprzód w refundacji nowoczesnych terapii lekowych - mówi specjalista.

Zaznacza jednak, że w majowych zmianach w programie lekowym B.10 „zabrakło refundacji terapii skojarzonych z wykorzystaniem immunoterapii i inhibitorów kinazy tyrozynowej o aktywności antyangiogennej“. - Mamy nadzieję, że w niedługiej przyszłości dostęp do omawianej metody leczenia również będzie możliwy w naszym kraju w opcji refundowanej - komentuje onkologi kliniczny.

Szerszy dostęp do leków

W kwestii postępowania w zaawan­sowanym raku nerki najważniejsze zmiany w programie lekowym B.10 dotyczą poszerzenia wskazań do stosowania kabozantynibu oraz objęcia refundacją skojarzenia niwo­lumabu z ipilimumabem w pierwszej linii leczenia. Po majowych zmianach, kaboznatynib może być stosowany w monoterapii w pierwszej, drugiej oraz trzeciej linii leczenia. Oprócz kabozantynibu, refundacją w trzeciej linii leczenia zostały objęte każe niwolumab i ewerolimus.

– To bardzo istotne z punktu widzenia praktyki klinicznej, ponieważ dotychczas program lekowy przewidywał jedynie leczenie w dwóch liniach. Zatem pacjenci, u których doszło do nawrotu choroby, po zastosowaniu II linii leczenia systemowego nie mieli szansy na skuteczną opcję terapeutyczną, pomimo że ich stan ogólny pozwalał na kontynuację terapii - wyjaśnia dr hab. n. med. Jakub Żołnierek. Obecnie program lekowy pozwala na kontynuację leczenia systemowego, co - zdaniem klinicysty - znacząco poprawia sytuację pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Rak nerki najczęściej wykrywany jest przypadkowo podczas badania USG

Rak nerki na wczesnym etapie rozwoju zwykle nie daje objawów. Eksperci apelują o regularne badania

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.