Zmniejszenie kolejek do lekarzy priorytetem

MZ/red
opublikowano: 13-03-2017, 15:32

Z raportu porównującego dane za I półrocze 2015 r. i I półrocze 2016 r. przygotowanego na podstawie informacji przekazanych przez NFZ wynika, że liczba osób oczekujących zmniejszyła się w większości rodzajów poradni specjalistycznych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Raport zawiera analizę list oczekujących z 2015 r. i 2016 r. (porównanie danych za grudzień 2015 i grudzień 2016).  Liczba osób oczekujących na udzielnie świadczenia zmniejszyła się w przypadku 35 proc. poradni i oddziałów, w tym:

• o ponad 15 tys. osób w poradni: stomatologicznej,

• o ponad 8 tys. osób w poradni położniczo-ginekologicznej,

• ok. 7 tys. oczekujących w poradni rehabilitacyjnej.

Kolejki zmniejszyły się też w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu onkologii oraz świadczeń udzielnych na podstawie karty DILO.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że  jednym z głównych celów ustawy o sieci szpitali jest zmniejszenie kolejek. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu koordynacji opieki zdrowotnej, dzięki czemu znikną listy oczekujących, które wynikają z odrębnego oczekiwania na każde świadczenie wchodzące w proces leczenia. Zmiany zakładają, że pacjent po leczeniu szpitalnym natychmiast otrzyma rehabilitację lub świadczenia lekarza specjalisty).

 

Zmiana finansowania szpitali

Dzięki wprowadzeniu finansowania szpitali i przychodni przyszpitalnych w ramach jednego ryczałtu świadczeniodawcy będą mogli bardziej elastycznie dostosowywać działalność do rzeczywistych potrzeb pacjentów.

Sieć szpitali zapobiega także rozdrabnianiu kontraktów. To oznacza, że  wielkość kontraktów pozwoli jednemu świadczeniodawcy udzielać dany rodzaj świadczeń w pełnym wymiarze czasowym (codziennie, a  nie jak obecnie np. tylko dwa razy w tygodniu po dwie – trzy godziny).

Zmiany są wdrażane stopniowo, w sposób gwarantujący pacjentom bezpieczeństwo zdrowotne, a lecznicom – niezakłócone funkcjonowanie.

Poniżej przedstawiamy rozwiązania, które bezpośrednio przełożą się na skrócenie kolejek.

 

Opieka kompleksowa (kardiologia, ortopedia)

Obecnie wprowadzamy świadczenia kompleksowej opieki dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego – minister zdrowia podpisał rozporządzenia w tej sprawie. 

Kompleksową opieką zostaną także otoczeni pacjenci po endoprotezoplastyce stawu biodrowego –  trwają prace nad projektem rozporządzenia.

Nowe rozwiązania poprawią jakość i efektywność leczenia. Dzięki  kompleksowej i skoordynowanej opiece pacjenci będą mieli zapewnione zabiegi, rehabilitację, a w razie potrzeb wizyty kontrolne. 

W przypadku obu tych rodzajów kompleksowej opieki wycena świadczeń powiększyła się o premię dla świadczeniodawców. Dla opieki kompleksowej taryfy będą mogły stanowić 120 proc. – 130 proc. dotychczasowego finansowania tych świadczeń.

Operacje zaćmy

Na wniosek ministra zdrowia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) zwiększył środki przeznaczone na operacje zaćmy w 2017 r. Oddziały wojewódzkie NFZ otrzymały łącznie ponad 57 mln zł. Dodatkowe środki pochodzą z funduszu zapasowego NFZ. Pozwolą one przyjąć ponad 24 tys. pacjentów więcej. 

 

3 modele opieki koordynowanej

Głównym założeniem jest optymalizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Bankiem Światowym realizuje projekt pn: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski.  Projekt ma na celu opracowanie trzech modeli opieki koordynowanej:

Model POZ – tzw. POZ+ – przewidujący poszerzenie dotychczasowych kompetencji lekarza POZ i umożliwienie szybkich konsultacji z innymi specjalistami opieki ambulatoryjnej w oparciu o fundusze przekazywane na ten cel świadczeniodawcy realizującemu POZ, przy jednoczesnym nałożeniu obowiązku na lekarzy POZ dbałości o efekty terapeutyczne oraz przebieg procesu leczenia i konsultacji pacjenta.

Model AOS (Koordynowanej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej – KAOZ) – daleko idąca integracja POZ i AOS w oparciu o sprecyzowane standardy medyczne i organizacyjne określające sposób postępowania z pacjentami chorymi przewlekle w różnym stadium zaawansowania choroby.

Model SZP (Kompleksowej Opieki Zdrowotnej – KOZ) – obejmujący zarówno opiekę ambulatoryjną jak i szpitalną oraz domową.

Obecnie najbardziej zaawansowane są prace nad pierwszym z tych modeli – modelem POZ+. Prace nad nim zostaną ostatecznie ukończone w I kwartale 2017 r. Przewidywany termin zakończenia prac nad pozostałymi modelami to lipiec 2017.

 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: MZ/red

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.