Zmiany w projekcie ustawy o Agencji Badań Medycznych

EG/PAP
opublikowano: 05-11-2018, 14:14

Modyfikacje dotyczące wynagrodzeń kadry kierowniczej oraz kompetencji, z których część nakładała się z zadaniami innych podmiotów – oto najważniejsze zmiany wniesione w projekcie ustawy o Agencji Badań Medycznych, którym Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się 8 listopada.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Na początku września podczas IX Forum Ochrony Zdrowia dr Radosław Sierpiński, doradca ministra zdrowia i pełnomocnik ds. utworzenia Agencji, zapowiadał start działalności Agencji Badań Medycznych na początek 2019 roku. Obecnie projekt ustawy przeszedł przez konsultacje, podczas których pojawiły się wątpliwości dotyczące wysokości wynagrodzeń kadry kierowniczej ABM oraz zakresu jej kompetencji.

iStock

"Intencją pierwotnych stawek była gwarancja możliwości zatrudnienia najlepszych fachowców, nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Proponowane pensje miałyby być też gwarancją odporności szefostwa Agencji na wszelkie naciski” – wyjaśniał w połowie października w minister zdrowia Łukasz Szumowski deklarując korektę stawek.

Nową wysokość wynagrodzeń będzie regulowała tzw. ustawa kominowa. Dr Radosław Sierpiński wskazał również inne zmiany, które zostały wprowadzone po etapie konsultacji. Modyfikacja dotyczyła kwestii kompetencji ABM, których część – choćby te związane ze stypendiami naukowymi i wymianą akademicką – pokrywała się z zadaniami istniejących już instytucji.

Poprawiony projekt rozbudowano też, m.in. o zagadnienia dotyczące przetwarzania danych, dostępu do danych oraz budowania rejestrów. Korekta była konieczna także ze względu na spójność zmienionych przepisów z dyrektywami unijnymi, na co zwracały uwagę MZ pozostałe resorty. W nowej wersji regulacji wprost wpisano, że cały odpis z Narodowego Funduszu Zdrowia będzie kierowany na niekomercyjne badania kliniczne, a koszty administrowania będą pokrywane z dotacji budżetowej. 

"Na pewno nie będziemy zabierali pieniędzy na świadczenia po to, by finansować funkcjonowanie Agencji. W związku z powyższym pieniądze z NFZ wrócą do pacjentów poprzez świadczenia w badaniach klinicznych wraz z wartością dodaną pod postacią analiz i opracowań naukowych" – podkreślił dr Radosław Sierpiński.

Na przychody ABM będą się składały dotacja celowa i podmiotowa, odpis w kwocie stanowiącej 0,3 proc. przychodów NFZ, środki finansowe na badania naukowe, o których mowa w Narodowym Programie Zdrowia oraz fundusze unijne i pochodzące z międzynarodowych programów badawczych.

Głównym celem powołania Agencji Badań Medycznych ma być zorganizowane i instytucjonalne wspieranie polskiej nauki oraz wzrost liczby prowadzonych badań niekomercyjnych. Tworzenie programów badawczych, opiniowanie wniosków i zlecanie badań naukowych, popularyzowanie i promowanie wyników pracy naukowców, działalność analityczna, wspieranie współpracy świata nauki i biznesu (w tym tego międzynarodowego) – to tylko niektóre z przewidzianych dla ABM zadań.

"Mamy duże zainteresowanie ze strony instytucji zagranicznych podjęciem współpracy z Agencją Badań Medycznych. One potrzebują dużego partnera. Chcielibyśmy aby Agencja powstała i zaczęła funkcjonować od przyszłego roku, bo to ogromna korzyść dla Polski. Pacjenci oczywiście zyskają, bo będą mogli uczestniczyć w badaniach nad najnowszymi terapiami, lekami i urządzeniami medycznymi. Polska może stać się krajem, gdzie nowoczesne terapie będą trafiały jako pierwsze" – powiedział Łukasz Szumowski.

Organami ABM będą kilkunastoosobowa rada i prezes powoływany na sześcioletnią kadencję przez ministra zdrowia. W skład rady wejdzie od 12 do 15 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra zdrowia. Prawo do ich zgłaszania zyskają wybrani ministrowie (właściwi do spraw nauki, gospodarki, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych), Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, dyrektorzy instytutów badawczych nadzorowanych przez szefa resortu zdrowia, prezes NFZ, prezes AOTMiT, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Kadencja rady potrwa 6 lat. Agencja docelowo ma zatrudniać 100 osób. Średnie wynagrodzenie pracowników ABM będzie wynosiło 9,7 tys. zł brutto (bez dodatków stażowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego). 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: EG/PAP

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.