Zmiany w programie pilotażowym KONS

KM
opublikowano: 29-08-2019, 11:27

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia wprowadzający zmiany w  programie pilotażowym kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca (KONS).

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Rozporządzenie, którego projekt przekazano do konsultacji publicznych 29 sierpnia, ma zastąpić rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie pilotażu KONS z 31 stycznia 2019 r.

Najważniejsze zmiany w programie pilotażowym KONS, omówione w uzasadnieniu projektu:

1. Zdefiniowano rolę asystenta opieki – którą mogą pełnić osoby z wykształceniem medycznym bądź absolwenci kierunku zdrowie publiczne. Asystenci opieki mają być odpowiedzialni za wsparcie edukacyjno-informacyjne oraz administracyjne, wykonywane na rzecz pacjentów objętych kompleksową opieką nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca (KONS).

2. Wyodrębniono dodatkowy okres w cyklu programu pilotażowego w postaci „etapu organizacji”, w czasie którego ośrodek koordynujący powinien przygotować sieć współpracujących placówek do działania i umożliwić realizację programu pilotażowego w pełni przygotowanym do tego świadczeniodawcom. Etap organizacji ma trwać do 3 miesięcy od rozpoczęcia programu.

3. Doprecyzowano brzmienie przepisu dotyczącego kwalifikacji do programu pilotażowego oraz wprowadzenie zgody pacjenta w sprawie wymiany danych pomiędzy realizatorami programu pilotażowego, a także Narodowym Funduszem Zdrowia a realizatorami w celu usprawnienia leczenia pacjentów z niewydolnością serca i uniknięcia powielania świadczeń.

Pacjenta kwalifikuje się do programu pilotażowego KONS, jeżeli spełnia łącznie następujące kryteria:

 • posiada rozpoznanie niewydolności serca w klasyfikacji New York Heart Association (NYHA) w skali od II do IV;
 • znajduje się pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ośrodku realizującym;
 • wyraził zgodę na udział w programie pilotażowym po uprzednim poinformowaniu go o zakresie świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących w programie pilotażowym;
 • wyraził zgodę na przekazywanie danych pomiędzy realizatorami programu pilotażowego oraz pomiędzy Funduszem a realizatorami programu pilotażowego.

Nie zmieniła się natomiast liczba osób, które może objąć pilotaż - do programu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 5000 pacjentów.

4. Usunięto klasyfikację poziomów referencyjności, uzasadniając to faktem, że obecnie podstawowe zabezpieczenie szpitalne jest wystarczające dla pacjentów KONS. 

W zakresie i rodzaju świadczeń wykonywanych w ramach pilotażu usunięto świadczenia wysokospecjalistyczne, które będą wykonywane na zasadach określonych według przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5. W celu zapewnienia koordynacji opieki nad pacjentami z NS, polegającej na zintegrowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i usprawnienia dostępu do diagnostyki i konsultacji lekarza specjalisty wprowadzono przepis w § 8 ust. 1 pkt 2: "świadczeniodawcy realizujący świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zapewniają stałą opiekę nad pacjentami KONS i współpracują w tym zakresie z innymi realizatorami programu pilotażowego, w szczególności mogą realizować świadczenia na rzecz pacjentów w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej określone w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia".

Chodzi o następujące świadczenia:

 • porada wstępna z poradą edukacyjną 
 • porada kompleksowa z poradą edukacyjną  
 • porada kontrolna z poradą edukacyjną 
 • konsultacja specjalistyczna 
 • EKG (12-odprowadzeń) lub EKG spoczynkowe 
 • RTG klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
 • ECHO serca przezklatkowe
 • Holter EKG 24 (24-godzinna rejestracja EKG)
 • Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego)
 • panel badań laboratoryjnych z uwzględnieniem: troponina I (O59) lub T (O61) lub/i CKMB (M19) lub/i ferrytyna (L05) lub/i transferyna, wskaźnik nasycenia żelazem TSAT = (żelazo/TIBC) × 100 (O45)
 • poziom peptydów natriuretycznych (BNP lub nt-proBNP)
 • MR Badanie serca - czynnościowe i morfologiczne bez wzmocnienia kontrastowego
 • MR Badanie serca - czynnościowe i morfologiczne bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
 • TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego
 • TK: innej okolicy anatomicznej ze wzmocnieniem kontrastowym

Ministerstwo argumentuje to potrzebą zapewnienia przez lekarza POZ szerszego katalogu badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, w celu usprawnienia dostępu oraz skrócenia kolejek do specjalistów. Końcowa analiza i ocena wyników powyższego rozwiązania ma pozwolić na podjęcie decyzji co do poszerzenia świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ.

6. Rozszerzono kwestie związane z warunkami umowy o współpracę - wprowadzono przepisy dotyczące rozwiązania umowy pomiędzy ośrodkiem koordynującym a realizatorem.

7. Zmieniono § 10, dotyczący sposobu rozliczania oraz finansowania świadczeń w ramach programu pilotażowego. Określono wysokość wynagrodzenia dla ośrodka koordynującego działania KONS - ma on otrzymywać wynagrodzenie miesięczne w wysokości 20 000 zł.

Wysokość wynagrodzenia została określona po uwzględnieniu zadań realizowanych przez ośrodek koordynujący oraz w oparciu o populacje pacjentów z niewydolnością serca - napisano w uzasadnieniu.

Źródło: RCL

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: KM

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.