Zmiany w pilotażu centrów zdrowia psychicznego

Jacek Wykowski/RCL
opublikowano: 29-12-2021, 15:52

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
MZ wprowadza zmiany w pilotażu centrów zdrowia psychicznego.
Fot. iStock

Jednym z głównych celów nowelizacji jest umożliwienie przetestowania rozwiązania polegającego na prowadzeniu centrum zdrowia psychicznego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach dziennych i ambulatoryjnych - psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego). Jest to - jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia - istotny element w procesie ewaluacji programu pilotażowego i wypracowania docelowych rozwiązań systemowych po zakończeniu pilotażu.

ZOBACZ: Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Co ma się zmienić w pilotażu centrów zdrowia psychicznego?

W projekcie rozporządzenia dokonano zmiany treści § 7 i § 11, której celem jest umożliwienie włączenia do pilotażu zakwalifikowanych przez ministra zdrowia centrów zdrowia psychicznego nieposiadających własnego oddziału psychiatrycznego.

Ponadto zmianie uległa treść § 21 i § 22, której celem jest wyłączenie świadczeń opieki zdrowotnej, w których kwota ryczałtu na populację ulega pomniejszeniu przez Fundusz o wartość świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom z tej populacji przez innych świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień lub umowy o realizację programu pilotażowego. Wyłączenie wskazanych świadczeń ma na celu dostosowanie zakresów świadczeń udzielanych przez centra zdrowia psychicznego do posiadanych uprawnień i możliwości w związku z dotychczasowymi doświadczeniami podmiotów realizujących program pilotażowy.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Zaburzenia psychiczne wypadkową trzech czynników? [BADANIA]

Zmiany dotyczą ponadto ustalania liczby i kwalifikacji osób wykonujących zawód medyczny w centrum zdrowia psychicznego, które będzie leczyło tylko w warunkach ambulatoryjnych dziennych i środowiskowych.

Psychologia i psychiatria
Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów
ZAPISZ MNIE
×
Psychologia i psychiatria
Wysyłany raz w miesiącu
Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

Zmniejszony ma też zostać wskaźnik zatrudnienia personelu w wymienionych wcześniej centrach. Łączna liczba osób zatrudnionych w centrum, w ramach działalności podstawowej, nie będzie mogła być mniejsza niż równoważnik 0,4 etatu przeliczeniowego na 1 tys. świadczeniobiorców powyżej 18. roku życia zamieszkałych na obszarze działania centrum.

Dodatkowo w ramach rozporządzenia poszerzono program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego o kolejne dwa podmioty:

  • Szpital Powiatowy w Chrzanowie;
  • PZOL sp. z o.o. – Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzybrodziu Bialskim.

Są już wnioski z pilotażu

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, dotychczasowa realizacja pilotażu przyczyniła się przede wszystkim do skrócenia długości hospitalizacji oraz zwiększenia liczby porad ambulatoryjnych.

“W związku z funkcjonowaniem punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego zwiększyła się dostępność do psychiatrycznej opieki zdrowotnej. W przypadkach pilnych udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej następuje nie później niż w terminie 72 godzin od zgłoszenia. W dotychczasowym systemie długość oczekiwania do lekarza psychiatry wynosi nawet do kilku miesięcy” - czytamy.

Wartość umów zawartych z podmiotami realizującymi pilotaż w centrach zdrowia psychicznego w 2020 r. wyniosła 257 807 520 zł.

Szacując populację osób do objęcia opieką przez podmioty wskazane do rozszerzenia w nowelizacji oraz w oparciu o obecną wysokość stawki ryczałtu na populację, środki finansowe w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia niezbędne do sfinansowania ww. centrów w okresie roku wyniosą ok. 70 mln zł.

Nowa regulacja wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Ministerstwo Zdrowia zwiększyło liczbę miejsc rezydenckich dla psychiatrów

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.