Zmiany dot. uczelni w tarczy antykryzysowej 4.0

Ludwika Tomala/PAP
opublikowano: 23-06-2020, 17:15

Nie będzie już obowiązku rejestrowania przez uczelnie przeprowadzanych zdalnie egzaminów oraz posiedzeń gremiów - stanowią przepisy zawarte w tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

O podpisaniu przez prezydenta tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 poinformowało 23 czerwca biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP. W podpisanej ustawie o "dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19” pojawiły się również przepisy dotyczące sektora nauki i szkolnictwa wyższego (art. 66, 67, 68 i 77 pkt 3).

Tarcza antykryzysowa 4.0 znosi obowiązek rejestracji zdalnych egzaminów uczelnianych.
Zobacz więcej

Tarcza antykryzysowa 4.0 znosi obowiązek rejestracji zdalnych egzaminów uczelnianych. Pixabay

Co zmienia tarcza antykryzysowa 4.0 w funkcjonowaniu uczelni

  • zmiana dotycząca zdalnego przeprowadzania egzaminów 

Tzw. czwarta tarcza antykryzysowa zmienia m.in. niektóre zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczące przeprowadzania zdalnych egzaminów uczelnianych i zdalnych posiedzeń gremiów na uczelniach.

Dotąd w ustawie były zapisy, że uczelnia może przeprowadzić egzaminy zdalnie, o ile wykorzysta technologie informatyczne zapewniające kontrolę przebiegu i rejestrację egzaminu. Nowe przepisy ten obowiązek rejestracji egzaminów znoszą (zmiana przepisu nie dotyczy tylko sytuacji epidemii). Zamiast tego pojawiają się zapisy, w których mowa, że takie egzaminy można przeprowadzić "przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku - z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa".

Analogiczne zmiany dotyczyć będą obrony rozpraw doktorskich, kolokwiów habilitacyjnych czy posiedzeń gremiów uczelnianych: senatu, rad naukowych nadających stopnie naukowe, rad uczelni, prezydium Rady Doskonałości Naukowej.

  • zmiana dot. rekrutacji na studia II stopnia

Kolejną zmianą jest przepis, który zakłada, że "na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 może być przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów". Przepisy zakładają, że osoba ta w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów przedkłada ten dyplom w uczelni, w której została przyjęta na studia drugiego stopnia, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj
  • zmiana w rozporządzaniu skarbowymi papierami wartościowymi

Poza tym tarcza antykryzysowa ułatwić ma uczelniom publicznym rozporządzanie skarbowymi papierami wartościowymi. To o tyle ważne, że niektóre uczelnie, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości dostały w ostatnim czasie spore sumy w obligacjach skarbowych. I tak dzięki nowym przepisom np. uczelnie będą mogły na dłużej niż pół roku oddać takie papiery wartościowe - nawet jeśli ich wartość przekroczy 2 mln zł - do korzystania innemu podmiotowi bez zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.

  • zmiana dot. funduszu wsparcia niepełnosprawnych

Zmienia się też zapis dot. funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych na uczelniach. Jeśli stan takiego funduszu na koniec roku 2020 przekracza 50 proc. kwoty dotacji z roku 2020, kwotę dotacji (ustalonej na podstawie algorytmu) "zmniejsza się o kwotę stanowiącą różnicę między stanem tego funduszu na koniec roku 2020 a kwotą stanowiącą 50 proc. kwoty dotacji przyznanej w roku 2020”.

  • zmiany dot. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Zmieniają się też niektóre przepisy dotyczące działania Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - minister nauki dostaje możliwość finansowania niektórych działań podejmowanych w tym ośrodku.

ZOBACZ TAKŻE: Andrzej Matyja o zaostrzeniu kar za błędy medyczne w tarczy antykryzysowej 4.0 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Ludwika Tomala/PAP

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.