I.  Organizatorzy i cele

1. Organizatorem konkursu jest Bonnier Buisness Polska sp. z o.o., wydawca „Pulsu Medycyny”

2. Organizator określa warunki udziału w konkursie, powołuje jury oraz odpowiada za prawidłowy przebieg konkursu.

3. Celem konkursu jest promowanie postaw proinnowacyjnych oraz wspieranie pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce podnoszących jakość opieki medycznej.

II. Warunki udziału w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby, zespoły badawcze, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje, gminy oraz inne instytucje, które w ostatnim roku poszczycić się mogą:

• wynalezieniem nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej;

• opracowaniem nowej strategii związanej z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia;

• unowocześnieniem polskiego systemu opieki zdrowotnej poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań światowych.

2. Udział w konkursie można zgłaszać osobiście. Prawo do nominowania projektów mają także osoby trzecie (w szczególności pracodawcy, organizacje społeczne lub zawodowe), pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na udział w konkursie autorów danej innowacji.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie organizatorom wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

4. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej „Pulsu Medycyny” www.pulsmedycyny.pl.

5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2018 roku.

6. Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: e.kurzynska@pulsmedycyny.pl; tel. 691-467-120

III. Postępowanie konkursowe

1. Postępowanie konkursowe przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie zespół redakcyjny „Pulsu Medycyny”, na podstawie nadesłanych dokumentów i materiałów, wybiera dziesięć wiodących projektów. Wyłonione projekty zostaną zaprezentowane członkom jury, którzy dokonają ich oceny w skali od 1 do 10. Wygrywa projekt, który uzyska największą liczbę punktów przydzielonych przez jurorów.

2. Przy nominowaniu projektów jury kieruje się następującymi kryteriami:

• wkład w rozwój opieki zdrowotnej w Polsce w trosce o dobro pacjenta,

• możliwość usprawnienia pracy personelu medycznego,

• szanse na upowszechnienie ocenianego rozwiązania,

• aspekty ekonomiczne.

3. Jury zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych kategorii konkursowych oraz do przyznania dodatkowych wyróżnień.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018 roku.

5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ukaże się na łamach oraz stronie internetowej „Pulsu Medycyny”.

IV. Nagradzanie laureatów

1. Dziesięć projektów uznanych za najlepsze przez jury zostanie zaprezentowanych na łamach „Pulsu Medycyny” oraz na stronie internetowej www.pulsmedycyny.pl.

2. Partnerem konkursu jest firma Polpharma, która ufundowała dla zwycięzcy nagrodę 10 tys. zł.

3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystego koktajlu.

4. O terminie i miejscu uroczystości laureaci zostaną poinformowani mailowo.

V. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o , ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, e-mail: prenumerata@pb.pl (zwana dalej Spółką). Spółka posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl.  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji konkursu. Dane przetwarzane będą w celu organizacji konkursu, przyjęcia zgłoszeń i prawidłowej jego realizacji, dokonania niezbędnych rozliczeń, koordynacji konkursu, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach z nich wynikających. Jeśli to będzie konieczne do wykonywania usług, dane osobowe Uczestników będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą do zakończenia trwania konkursu, w celach marketingowych - do momentu cofnięcia zgody, dla celów rozliczeniowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie wskazanym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie.

VI. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.