Złoty Skalpel 2017 za nowatorską metodę wszczepiania biodegradowalnej zastawki

MMD
opublikowano: 25-10-2017, 13:11

Jurorzy nie mieli łatwego zadania – poziom projektów zgłoszonych do tegorocznej, IX edycji konkursu na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia Złoty Skalpel 2017 był wysoki i wyrównany. Udało im się jednak dojść do porozumienia i spośród 10 projektów, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu, wybrali jeden, zwycięski.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Złoty Skalpel 2017 i grant naukowy w wysokości 10 tysięcy złotych od partnera konkursu, firmy Polpharma, 11-osobowe jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przyznało projektowi „Prospektywne badanie kliniczne dotyczące wszczepienia biodegradowalnych, zastawkowych konduitów w pozycję płucną u ludzi”, zgłoszonemu przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Skalskiego, kierownika Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej i Oddziału Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, oraz dr. hab. n. med. Tomasza Mroczka, zastępcę kierownika Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. 

W sierpniu 2016 roku krakowscy lekarze, po raz pierwszy na świecie, wszczepili 2,5-letniemu dziecku z zarośniętą zastawką płucną i drogą wypływu krwi z prawej komory serca polimerową, biodegradowalną zastawkę w pozycję płucną. W sumie do tej pory wykonali trzy takie zabiegi. Ich innowacyjność polega na wykorzystaniu nowatorskiego materiału zbudowanego z polimeru, który w zaprogramowanym czasie ulegnie całkowitej biodegradacji. Jego macierz zostanie zasiedlona, a następnie zastąpiona własnymi komórkami organizmu, które zbudują autogenną tętnicę płucną wraz z zastawką. „Jest to nowatorska metoda, polegająca na wykorzystaniu zdolności regeneracyjnych organizmu w oparciu o proces zastąpienia syntetycznego graftu własną tkanką” – podkreślają autorzy zwycięskiego projektu.

Przeczytaj wywiad ze zdobywcą głównej nagrody >> Polimerowa zastawka może zrewolucjonizować kardiochirurgię XXI wieku

Poza zwycięską pracą, w dziesiątce innowacyjnych projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu Złoty Skalpel 2017, znalazły się jeszcze:

 • „Kompleksowe leczenie zaawansowanych patologii twarzowej części czaszki z wykorzystaniem indywidualnych endoprotez stawów skroniowo-żuchwowych” – projekt zgłoszony przez trzyosobowy zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Marcina Kozakiewicza, szefa Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

WIĘCEJ W ARTYKULE: Personalizowana rekonstrukcja ubytków w stawie skroniowo-żuchwowym

 • „Opieka koordynowana po zawale serca” – projekt zgłoszony przez prof. dr. hab. n. med. Piotra Jankowskiego z Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowie jako praca zespołowa ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

WIĘCEJ W ARTYKULE: Pacjenci po zawale serca leczeni kompleksowo

 • „Wdrożenie innowacyjnej metody cewnikowania żył nadnerczowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w przebiegu pierwotnego hiperaldosteronizmu” – projekt zgłoszony przez dr. n. med. Jacka Kądzielę, adiunkta Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie, jako praca zespołowa.

WIĘCEJ W ARTYKULE: Pierwotny hiperaldosteronizm – cewnikowanie żył nadnerczowych umożliwia właściwą kwalifikację chorych do operacji

 • „Zastosowanie wydruku serca 3D w kardiochirurgii dziecięcej” – projekt zgłoszony przez dr. n. med. Jacka Pająka z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

WIĘCEJ W ARTYKULE: Zielone światło dla wydruków serca 3D w kardiologii

 • „Pierwszy we wschodniej części Europy Środkowej program dootrzewnowej podciśnieniowej chemioterapii aerozolem (ang. pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy, PIPAC) – nowa nadzieja w walce z rakowatością otrzewnej” – projekt autorstwa prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Zegarskiego i dr. n. med. Macieja Nowackiego z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

WIĘCEJ W ARTYKULE: Innowacyjna metoda leczenia rakowatości otrzewnej

 • „Oleaceina jako inhibitor destabilizacji blaszki miażdżycowej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym” – projekt zespołu badawczego pod kierownictwem prof. dr. hab. n. farm. Marka Naruszewicza z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

WIĘCEJ W ATYKULE: Oleaceina z oliwy extra virgin może zapobiec chorobom serca i naczyń

 • „Metoda konwekcyjnego dostarczenia substancji terapeutycznej bezpośrednio do guza mózgu w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego” – projekt autorstwa dr. hab. n. med. prof. nadzw. CMKP Mirosława Ząbka, kierownika Kliniki Neurochirurgii CMKP i prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Bankiewicza z Interwencyjnego Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

WIĘCEJ W ARTYKULE: Szansa na przełom w leczeniu glejaka mózgu

 • „Wpływ prekondycjonowania nerki przez odległe niedokrwienie na jej funkcje po przeszczepieniu oraz ocena predykcji markerów NGAL i IL-18 w funkcjonowaniu graftu” – projekt autorstwa prof. dr. hab. n. med. Artura Pupki i lek. Agnieszki Lepieszy z Zakładu Chirurgii Endowaskularnej Katedry Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

WIĘCEJ W ARTYKULE: Jak poprawić wczesne i odległe wyniki transplantacji nerek

 • „Wprowadzanie do zastosowania klinicznego nowoczesnych, nieinwazyjnych metod leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Promowanie metod leczenia choroby zwyrodnieniowej, mających na celu zachowanie własnych stawów bez konieczności wykonania protezoplastyki” – projekt autorstwa dr. n. med. Konrada Słynarskiego, ordynatora Kliniki Lekmed i samodzielnego pracownika Centrum Medycznego Gamma.

WIĘCEJ W ARTYKULE: Innowacyjne leczenie zwyrodnienia stawów eliminuje konieczność protezoplastyki

Złoty Skalpel 2017 - relacja z gali

25 października 2017, podczas uroczystej gali w Villa Foksal w Warszawie, gdzie ogłosiliśmy wyniki konkursu, prof. Wielgoś, przewodniczący 11-osobowego jury (zarazem laureat Złotego Skalpela 2016) przyznał, że jego faworytem był projekt zgłoszony przez zespół prof. dr. hab. n. farm. Marka Naruszewicza, zatytułowany „Oleaceina jako inhibitor destabilizacji blaszki miażdżycowej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym”. 

„Mamy mało innowacyjnych leków, a ten uzyskał już patenty amerykańskie i czeka go wielka przyszłość” – powiedział prof. Wielgoś. Dodał, że ten projekt nie mógł jednak otrzymać nagrody głównej – grantu naukowego w wysokości 10 tys. zł od partnera konkursu firmy Polpharma – ponieważ on i inni członkowie jury związani z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym mogliby zostać posądzeni o stronniczość. „Przepraszam panie profesorze, jeśli panu zaszkodziłem” – powiedział prof. Wielgoś.

Zwycięzca może być tylko jeden

W wyniku burzliwych obrad i dyskusji jurorzy postanowili spośród 10 projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu wyłonić trzy „najlepsze z najlepszych”. W tej trójce znalazły się projekty:

 • „Kompleksowe leczenie zaawansowanych patologii twarzowej części czaszki z wykorzystaniem indywidualnych endoprotez stawów skroniowo-żuchwowych” trzyosobowego zespołu z Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Marcina Kozakiewicza;
 • „Prospektywne badanie kliniczne dotyczące wszczepienia biodegradowalnych, zastawkowych konduitów w pozycję płucną u ludzi” autorstwa prof. dr. hab. n. med. Janusza Skalskiego i dr. hab. n. med. Tomasza Mroczka z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej UJ CM Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie;
 • „Metoda konwekcyjnego dostarczenia substancji terapeutycznej bezpośrednio do guza mózgu w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego” dr. hab. n. med. prof. CMKP Mirosława Ząbka i prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Bankiewicza z Interwencyjnego Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.

Wybór zwycięzcy poprzedziła ostra walka na argumenty. W opinii jurorów, każdy z tych trzech projektów zasługiwał na uznanie za wybitnie innowacyjny w polskiej ochronie zdrowia, ale że laureat Złotego Skalpela 2017 może być tylko jeden – wybrali projekt krakowskich kardiochirurgów dziecięcych.

Odbierając czek na 10 tys. zł, prof. Skalski nie krył zaskoczenia wygraną. „Trochę mi wstyd, że znów wepchnęliśmy się do konkursu ze swoim projektem – powiedział, nawiązując do wyników konkursu z 2013 r., w którym zespół prof. Skalskiego również był laureatem. – Przeglądając projekty zgłoszone w tym roku, mam wątpliwości, czy nasz był tak dobry jak pozostałe”. Ale gdy zaczął o nim opowiadać, sam przyznał, że może on zmienić oblicze kardiochirurgii wad wrodzonych serca, która ciągle jeszcze pozostaje „kardiochirurgią wtórnych interwencji”. 

„Tylko nieliczne wady serca można zoperować tak, by można przyznać z czystym sumieniem, że zostały skorygowane i dają gwarancję dalszego życia bez żadnych problemów kardiologicznych. Te wady stanowią margines, natomiast większość wymaga wtórnych interwencji” – powiedział prof. Janusz Skalski.

Modelowy przykład współpracy nauki i techniki

W opinii prof. dr. hab. n. med. Łukasza Szumowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej pracował w Instytucie Kardiologii w Warszawie), konkurs i nagroda Złoty Skalpel jest przykładem doskonałej współpracy nauki z sektorem technicznym. 

„Medycyna jako dział nauki jest trochę z boku głównego jej nurtu, inaczej niż fizyka, chemia, biologia, biotechnologia. Z kolei w sektorze medycznym nauka jest traktowana trochę dziwnie, bo resort zdrowia zajmuje się finansowaniem leczenia pacjentów, a badania naukowe i w ogóle nauka w medycynie są czymś pobocznym. Moją rolą jest zbliżenie tych dwóch światów, ponieważ wiem, że innowacje w medycynie pokazują, jak idealnie powinny ze sobą współpracować sektory techniczny, gospodarki i nauki” – powiedział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Lista jurorów konkursu Złoty Skalpel 2017

1. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – przewodniczący jury

2. Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

3. Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

4. Dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

5. Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik, kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

6. Wojciech Matusewicz, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

7. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

8. Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach k. Warszawy

9. Prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik, kierownik Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego – Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie 

10. Agata Łapińska, dyrektor marketingu, Polpharma SA

11. Krzysztof Jakubiak, redaktor naczelny „Pulsu Medycyny”

Organizatorem konkursu Złoty Skalpel jest redakcja „Pulsu Medycyny”. Konkurs ma na celu promowanie postaw proinnowacyjnych oraz wspieranie pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, podnoszących jakość opieki medycznej. Jury, oceniając nadesłane na konkurs projekty, bierze pod uwagę następujące kryteria: wkład w rozwój opieki zdrowotnej w Polsce w trosce o dobro pacjenta, możliwość usprawnienia pracy personelu medycznego, szanse na upowszechnienie ocenianego rozwiązania, aspekty ekonomiczne.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: MMD

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.