Złoty Skalpel 2016: dwa innowacyjne projekty z laurem

  • Monika Wysocka
opublikowano: 10-10-2016, 13:35

Ósma edycja konkursu „Złoty Skalpel” była wyjątkowa: zgłoszone projekty reprezentowały wysoki, a jednocześnie dość wyrównany poziom. Były nowatorskie, przełomowe, odważne. W ocenie jury, dwa z nich uzyskały tyle samo punktów i zapadła decyzja, aby nagrodzić oba. Taki werdykt został wydany po raz pierwszy w historii plebiscytu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Nagrody główne w konkursie Złoty Skalpel 2016 – 10 tys. zł dla każdego z projektów na dalszy rozwój naukowy, ufundowane przez firmę Polpharma – uzyskały projekty:

Wdrożenie innowacyjnej metody wewnątrzmacicznej operacji płodów z rozpoznaną przepukliną przeponową autorstwa prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia i dr. n. med. Przemysława Kosińskiego z I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz

Operacje mózgu w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego rezonansu magnetycznego. Wstęp do terapii genowej mózgu autorstwa prof. dr. hab. n. med. Mirosława Ząbka z Interwencyjnego Centrum Neuroterapii Kliniki Neurochirurgii CMKP Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.

Wybór laureata był naprawdę trudny. Jak podkreśla prof. Leszek Czupryniak, juror konkursu „Złoty Skalpel”: „Innowacyjność jest nierozerwalnie związana z pieniędzmi i nie jest jasne, czy powinniśmy nagradzać umiejętność w zdobywaniu środków na zakup sprzętu, czy też oryginalne koncepcje diagnostyczne czy terapeutyczne. Ale innowacja to także synonim oryginalności, co oznacza, że wprowadzanie takich rozwiązań, przynajmniej w początkowym okresie, jest trudne i nie ma charakteru masowego.”

Nowatorskie zabiegi przed narodzinami

Pierwszy projekt dotyczy wewnątrzmacicznej operacji u płodu z przepukliną przeponową. Polega na fetoskopowej okluzji tchawicy płodu (FETO) i jest wykonywany w celu zwiększenia przeżywalności noworodków z rozpoznaną prenatalnie przepukliną przeponową. 

Wewnątrzmaciczne operacje płodów to jedno z największych wyzwań chirurgii prenatalnej. Tego rodzaju zabiegi przeprowadzane są od lat i mają duże znaczenie m.in. w leczeniu wad serca. Leczenie przepukliny przeponowej na etapie prenatalnym dotychczas jednak było w Polsce niemożliwe, dlatego wprowadzenie tego typu zabiegów ma charakter wybitnie innowacyjny. Zdaniem jurorów, przeprowadzenie tego typu nowatorskich operacji świadczy o odwadze, oryginalności i wysokich umiejętnościach kandydatów. 

Wrodzona przepuklina przeponowa jest jedną z najpoważniejszych wrodzonych wad strukturalnych płodu i wiąże się z bardzo wysoką śmiertelnością noworodków. „Według dostępnych danych naukowych, przeżywalność w przypadku przepukliny przeponowej dzięki zastosowaniu operacji FETO wzrasta z 24 do 49 proc., jeśli chodzi o wadę lewostronną oraz z 0 do 35 proc. w przepuklinie prawostronnej” — mówi prof. Mirosław Wielgoś, kierownik projektu. 

Operacja FETO jest innowacyjnym i trudnym technicznie zabiegiem, wykonywanym tylko w kilku ośrodkach na świecie. Dotychczas polskie ciężarne z rozpoznaną przepukliną przeponową płodu na wykonanie tej operacji musiały wyjeżdżać za granicę. Dzięki zespołowi I Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM te innowacyjne operacje wewnątrzmaciczne są obecnie wykonywane także w Polsce.

Są warunki do terapii genowych mózgu w Polsce

8 z 10 wniosków zgłoszonych w konkursie Złoty Skalpel 2016 pochodziło z dziedzin zabiegowych, co znacznie utrudniło ocenę i dokonanie wyboru laureata przez jurorów. Rozważano, czy należy nagradzać zdolności organizacyjne do tworzenia zespołów operacyjnych i warunków przeprowadzania operacji, czy też indywidualne umiejętności zabiegowe? 

Projekt zgłoszony przez prof. Mirosława Ząbka — stworzenie miejsca do wykonywania operacji neurochirurgicznych w rzeczywistym, silnym polu rezonansu magnetycznego — wymaga zdolności organizacyjnych, wybitnych umiejętności zabiegowych i ma ogromne znaczenie dla chorych z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Jest wynikiem kilkunastoletniej współpracy Kliniki Neurochirurgii CMKP w Warszawie z Uniwersytetem Kalifornijskim w San Francisco i z Kliniką Neurochirurgii w Pittsburghu w USA. „Operacje w czasie rzeczywistym otwierają nową erę w historii medycyny, przecierając szlaki dla terapii genowej mózgu. W utworzonym w tym celu Interwencyjnym Centrum Neuroterapii jest ona już na bardzo zaawansowanym etapie” — mówi autor przedsięwzięcia prof. Mirosław Ząbek. Na realizacji projektu skorzysta wielu pacjentów, zagrożonych najpoważniejszymi chorobami mózgu. Jest to także przykład wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w polskiej medycynie.

Właściwie każdy ze zgłoszonych w tym roku projektów do konkursu Złoty Skalpel zasługiwał na wyróżnienie i uznanie. Sprawia bowiem, że grupa pacjentów, dla której dotąd nie było możliwości leczenia — otrzymuje szansę. U podstaw tych projektów leży troska o lepszą jakość życia chorych. Jednocześnie dowodzą one, że polska medycyna nie odbiega od światowych standardów, a czasami — sama ma coś do zaoferowania światu. 

Opinia jurora: Szansa dostępu polskich pacjentów do światowych metod terapii

Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki, kierownik Kliniki Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock:

Tegoroczne projekty to poważne, starannie przygotowane merytorycznie, infrastrukturalnie i organizacyjnie wdrożenia wysoce specjalistycznych metod terapii nieistniejących dotąd w Polsce i dopiero rozwijanych na świecie. Dają one nie tylko nowe szanse polskim pacjentom w konkretnych jednostkach chorobowych, w których zostały już zastosowane, ale otwierają szerokie perspektywy dalszego rozwoju poszczególnych dziedzin.

Część projektów dotyczy wybranej grupy pacjentów, dając im szanse na terapię dotychczas niemożliwą w kraju. Leczenie to w wielu przypadkach pozwoli na ich powrót do aktywnego i samodzielnego życia w społeczeństwie, bez konieczności wyjazdów do ośrodków zagranicznych, ze wszystkimi trudnościami organizacyjnymi i finansowymi z tego wynikającymi.

Lista projektów, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu Złoty Skalpel 2016:

1. Chirurgia cytoredukcyjna i chemioterapia hipertermiczno-wewnątrzotrzewnowa (HIPEC) u dzieci i młodzieży.

Autor: prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Szpitala Copernicus w Gdańsku.

2. Wdrożenie innowacyjnej metody wewnątrzmacicznej operacji płodów z rozpoznaną przepukliną przeponową.

Autorzy: prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś i dr n. med. Przemysław Kosiński, I Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

3. Opracowanie algorytmów diagnostycznych i terapeutycznych w wybranych deformacjach twarzy.

Autor: dr hab. n. med. prof ICZMP Paweł Szychta, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi ICZMP w Łodzi.

4. Innowacyjne schematy postępowania diagnostycznego i operacyjnego w chirurgii plastycznej i rekonstrukcji piersi.

Autor: dr hab. n. med. prof ICZMP Paweł Szychta, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi ICZMP w Łodzi.

5. Popularyzacja potrzeb i możliwości chirurgicznego oszczędzenia jajnika u dzieci w polskim systemie opieki zdrowotnej.

Autor: dr hab. n. med. Wojciech Górecki, Klinika Chirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum.

6. Centrum Leczenia Artrogrypozy: ośrodek kompleksowego – chirurgicznego, rehabilitacyjnego i ortotycznego leczenia dzieci z wrodzonymi mnogimi przykurczami stawów.

Autor: dr n. med. Bartłomiej Kowalczyk, Centrum Leczenia Artrogrypozy, Oddział Ortopedyczno-Urazowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

7. Zastosowanie długoterminowej pompy wirowej wspomagania serca u dzieci.

Autorzy: prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Skalski,  dr hab. n. med. Tomasz Mroczek, Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

8. Unowocześnienie polskiego systemu opieki zdrowotnej poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań światowych.

Autor: prof. dr hab n. med. Maciej Banach, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

9. Małoinwazyjne leczenie naczyniowych i neurologicznych postaci zespołu uciskowego górnego otworu klatki piersiowej przez zastosowanie częściowej resekcji I żebra.

Autor: prof. dr hab. n. med. Artur Pupka, Zakład Chirurgii Endowaskularnej Katedry Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

10. Operacje mózgu w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego rezonansu magnetycznego. Wstęp do terapii genowej mózgu.

Autor: prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, Interwencyjne Centrum Neuroterapii Kliniki Neurochirurgii CMKP Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego.

Jury konkursu Złoty Skalpel 2016

Krzysztof Jakubiak, redaktor naczelny „Pulsu Medycyny”

Prof. Leszek Czupryniak, członek Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASO), kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, były prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Prof. Piotr Kuna, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi i kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego 

Prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach

Prof. Adam Torbicki, kierownik Kliniki Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock

Prof. Artur Kwiatkowski, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, kierownik programu Żywy Dawca Nerki

Prof. Andrzej Chmura, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie

Prof. Piotr Radziszewski, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Grzegorz Opolski, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Ryszard Piotrowicz, kierownik Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Instytutu Kardiologii w Aninie

Agata Łapińska, Polpharma

Kryteria oceny:

  • innowacyjność proponowanego rozwiązania,
  • wkład w rozwój opieki zdrowotnej w Polsce w trosce o dobro pacjenta,
  • możliwość usprawnienia pracy personelu medycznego,
  • szanse na upowszechnienie ocenianego rozwiązania,
  • aspekty ekonomiczne.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Monika Wysocka

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.