Złoty Skalpel 2015 za program „Żywy Dawca Nerki”

 • Monika Wysocka
opublikowano: 26-10-2015, 23:01

Laureatem VII edycji konkursu Wybitne Innowacje w Polskiej Ochronie Zdrowia Złoty Skalpel 2015 został Zespół Transplantacyjny Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie pod kierownictwem prof. Artura Kwiatkowskiego. Jurorzy nagrodzili nowatorską operację: łańcuchowy przeszczep nerek, która została przeprowadzona 23 czerwca 2015 roku.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Łańcuchowe przeszczepienie nerek to nowoczesny system transplantacji, polegający na tym, że przynajmniej trzy pary dawca-biorca wymieniają się nerkami w przypadku, gdy bezpośrednie przeszczepienie w parach jest niemożliwe z uwagi na niezgodność grup krwi lub niekompatybilność immunologiczną. Tego rodzaju przeszczepienie pozwala pobrać nerki od wszystkich trzech dawców i przeszczepić każdą z nich „nieswojemu” biorcy, osiągając w efekcie trzy przeszczepienia nerek od żywego dawcy. To także alternatywa dla chorych, pozwalająca skrócić czas oczekiwania na organ i umożliwiająca transplantację nerek pomimo niezgodności w parach. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie stworzyła zespół interdyscyplinarny, złożony ze specjalistów wielu dziedzin, w skład którego wchodzą: chirurdzy, interniści, nefrolodzy transplantolodzy, immunolodzy, anestezjolodzy, radiolodzy, kardiolodzy, urolodzy, psycholog oraz koordynator żywego dawcy. Zabiegi pobrania nerki wykonano nowoczesną metodą małoinwazyjną: laparoskopią zewnątrzotrzewnową z ręczną asystą w technice 3D. Realizując ten projekt warszawski zespół dołączył do innych wiodących ośrodków transplantacyjnych na świecie wykonujących tego rodzaju operacje.

 „Nie ulega wątpliwości, że przeprowadzenie tego typu zabiegu po raz pierwszy w Polsce i towarzysząca temu akcja medialna poprawiła rozpoznawalność polskiej transplantologii na arenie międzynarodowej i korzystnie przyczyniła się do szerzenia świadomości na temat transplantologii w polskim społeczeństwie” – podkreślił prof. Piotr Wysocki, jeden z jurorów konkursu.

Podobnego zdania jest prof. Piotr Kuna, który zauważa, że zespół prof. Kwiatkowskiego swoim osiągnięciem przełamuje stereotypy myślenia i pokazuje, że w Polsce też można zrobić coś dobrego dla innych. „Powinien być przykładem nie tylko znakomitej pracy zespołu transplantacyjnego, ale też ludzkiego poświęcenia się dla innych ze strony dawców i promować pozytywne wzorce osobowościowe” – powiedział prof. Piotr Kuna. Każdy z członków jury nominował trzy najlepsze projekty. Oceniając brali oni pod uwagę przede wszystkim wkład w rozwój opieki zdrowotnej w Polsce w trosce o dobro pacjenta i szanse na upowszechnienie ocenianego rozwiązania. „Rozwiązanie łańcuchowego przeszczepu jest zarazem genialne w swej prostocie i może być zastosowane w każdym ośrodku transplantacyjnym” – podsumował prof. Leszek Czupryniak.

Złoty Skalpel 2015 - relacja z gali

Gala Złotego Skalpela 2015, podczas której zostały ogłoszone wyniki konkursu, odbyła się w gmachu dawnego banku Wilhelma Landaua – miejscu wyjątkowym, bo łączącym historię z innowacyjnością. Do takich połączeń nawiązał w swoim wykładzie na temat innowacji w medycynie prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala Klinicznego WUM, były prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, jeden z jurorów konkursu. W dowcipny sposób profesor przedstawił losy insuliny – od jej wynalezienia, przez wyróżnienie nagrodą Nobla, aż po dzisiejszą pozycję w terapii, zaś przeglądem „antynobli” w medycynie rozbawił zebranych niemal do łez. 

Wykład prof. Adam Torbickiego z Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku – laureata ubiegłorocznej edycji Złoty Skalpel – był dowodem na to, że decyzje jurorów konkursu są zawsze strzałem w dziesiątkę. Projekt leczenia zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego innowacyjną metodą balonowej angioplastyki tętnic płucnych tak się rozwinął w ciągu minionego roku, że otwocki ośrodek jest obecnie w czołówce stosujących tę metodę na świecie.

Wykład mgr Joanny Niedziałek z Krajowego Punktu Kontaktowego, przedstawiający możliwości pozyskiwania funduszy unijnych w ramach programu Horyzont 2020, wzbudził zrozumiałe zainteresowanie słuchaczy. Świadczyła o tym liczba osób zgłaszających się po wizytówki pani Joanny, co dobrze rokuje dla napływu przyszłych wniosków do KPK. 

Po części wprowadzającej spotkania nadszedł najbardziej oczekiwany moment ogłoszenia wyników konkursu. Do drugiego etapu Złotego Skalpela 2015 zakwalifikowało się 10 projektów. Wśród nich bezkonkurencyjny okazał się nowoczesny system transplantacji, czyli łańcuchowe przeszczepienie nerek.

Każdy z członków jury nominował trzy najlepsze projekty. Oceniając je, brali oni pod uwagę przede wszystkim wkład w rozwój opieki zdrowotnej w Polsce w trosce o dobro pacjenta i szanse na upowszechnienie ocenianego rozwiązania. „Rozwiązanie łańcuchowego przeszczepu jest zarazem genialne w swej prostocie i może być zastosowane w każdym ośrodku transplantacyjnym” – podsumował prof. Leszek Czupryniak.

Zwycięski zespół odebrał z rąk Bożenny Płatos, kierownika Naukowej Fundacji Polpharmy, grant w wysokości 10 tys. zł na rozwój działalności naukowej.

Pożyteczne, niezbędne, przełomowe

Innowacjami są nie tylko nowe technologie czy nowe leki, ale także mądre zmiany organizacyjne – podkreślali jurorzy. Niektórzy z nich za taki uznali projekt dotyczący Książeczki Zdrowia Dziecka badanego przed urodzeniem. „Moim zdaniem, to rozwiązanie warte promowania, tanie, proste, łatwe do szerokiego wprowadzenia. Obejmie ok. 400 tysięcy kobiet w ciąży, ograniczy wykonywanie po kilka razy tych samych badań, umożliwi szybsze wychwytywanie patologii, którymi będzie można z sukcesem zająć się przed urodzeniem dziecka” – wyliczał zalety projektu prof. Piotr Kuna. Podobnie ważny wydaje się pomysł stworzenia pierwszej w Polsce Kliniki Kardiologii Płodu. Biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich 10 lat obserwujemy zwiększający się co roku odsetek prenatalnego wykrywania wrodzonej wady serca, takie miejsce wydaje się wręcz niezbędne. 

Jurorzy docenili także projekt „Program wykorzystania trójwymiarowych technik obrazowania u dzieci ze złożonymi wrodzonymi wadami serca ICZMP”. Ten projekt „dotyczy absolutnie nowatorskich i niezwykle trudnych technik operacyjnych u płodów. Okazuje się, że wczesna interwencja u płodu jest często skuteczniejsza niż leczenie już po urodzeniu. To podejście, choć bardzo nowatorskie i dotyczące nielicznych chorych, zasługuje na wyróżnienie i promowanie, bo jest to przyszłość medycyny i dotyczy szczególnej grupy chorych – nienarodzonych dzieci, u których można z punktu widzenia medycyny prenatalnej w połączeniu z genetyką naprawić prawie wszystko i zapewnić długie życie w zdrowiu” – napisał w uzasadnieniu swoich wyborów prof. Kuna.

„Choć to już 7. edycja konkursu, wciąż cieszy się on niesłabnącą popularnością. To namacalny dowód, jak wiele dzieje się w polskiej medycynie, a dla nas gwarancja wielu ciekawych tematów” – zauważyła Monika Wysocka, sekretarz konkursu.

Do takich należy z całą pewnością projekt „Pierwsze w Polsce wszczepienie sztucznych nici ścięgnistych z dostępu przez minitorakotomię oraz koniuszek serca, bez krążenia pozaustrojowego pod kontrolą przezprzełykowej echokardiografii trójwymiarowej z wykorzystaniem systemu Neochord” przeprowadzone w Oddziale Kardiochirurgii Allenort/Medicover w Warszawie. „To znakomity, nowoczesny sposób leczenia niektórych typów niedomykalności mitralnej. Wszczepienie sztucznych nici ścięgnistych oraz dopasowanie ich długości wykonano z bardzo ograniczonego dostępu, na bijącym sercu, bez krążenia pozaustrojowego. Metoda jest niezwykle nowatorska, wpisuje się na listę najbardziej spektakularnych osiągnięć kardiochirurgii” – uważa prof. Janusz Skalski, laureat konkursu Złoty Skalpel z 2013 roku za innowacyjne zabiegi wszczepiania sztucznych komór serca (Berlin Hart) u najmłodszych pacjentów.

Projekty, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu Złoty Skalpel 2015:

1. Pierwsza w Polsce Klinika Kardiologii Płodu

Autor: dr hab. Maciej Słodki, prof. Maria Respondek-Liberska, Zakład Kardiologii Prenatalnej Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

2. Program „Żywy Dawca Nerki” 

Autor: Zespół Transplantacyjny Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab. med. Artura Kwiatkowskiego

3. Program wykorzystania trójwymiarowych technik obrazowania u dzieci ze złożonymi wrodzonymi wadami serca ICZMP

Autor: Zespół w składzie: dr n. med. Sebastian Góreczny, dr n. med. Paweł Dryżek , dr hab. n. med. Prof. ICZMP Tomasz Moszura, Pracownia Hemodynamiki, Klinika Kardiologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

4. Pierwsze w Polsce wszczepienie sztucznych nici ścięgnistych z dostępu przez minitorakotomię oraz koniuszek serca, bez krążenia pozaustrojowego pod kontrolą przezprzełykowej echokardiografii trójwymiarowej z wykorzystaniem systemu Neochord

Autor: Dr n med. Krzysztof  Wróbel, Oddział Kardiochirurgii Allenort/Medicover

5. Książeczka Zdrowia Dziecka badanego przed urodzeniem w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej

Autor: Prof.  Maria Respondek-Liberska,dr Maciej Słodki, Zakład Kardiologii Prenatalnej Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

6. Leczenie hybrydowe krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych z wykorzystaniem komórek macierzystych szpiku CD34 i terapii genowej z wykorzystaniem plazmidu VEGF165

Autor: Prof. dr hab. n. med. Artur Pupka, kierownik Zakładu Chirurgii Endowaskularnej Katedry Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

7. Program: przeszczepianie płuc

 Autor: Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki, kierownik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji PUM. Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie

8. System informatyczny dla placówek rehabilitacyjnych

Autor: Gabos Software Sp. z o.o.

9. Remedizer – aplikacja do teleopieki nad pacjentami z wszczepialnymi wspomaganiami serca (LVAD)

Autor: Michał Jakubowski,  Webska Sp. z o.o.

10. Korekcja podniebienia miękkiego metodą lasera diodowego w leczeniu chrapania i bezdechów śródsennych

Autor: Centrum Medyczne MML

Jury konkursu Złoty Skalpel 2015:

 • Krzysztof Jakubiak - redaktor naczelny „Pulsu Medycyny”
 • prof. Leszek Czupryniak - były prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, członek Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASO), kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr hab. Andrzej Horban - konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, zastępca dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS
 • prof. Piotr Kuna - dyrektor Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
 • prof. Grzegorz Opolski - kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. Bolesław Rutkowski - Klinika Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr hab. Piotr Wysocki - zastępca dyrektora ds. innowacyjności, rozwoju i badań klinicznych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
 • prof. Janusz Skalski - kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej UJ CM w Krakowie
 • Agata Łapińska-Kołodzińska - Polpharma

Przy nominowaniu projektów jury kierowało się następującymi kryteriami:

 • wkład w rozwój opieki zdrowotnej w Polsce w trosce o dobro pacjenta,
 • możliwość usprawnienia pracy personelu medycznego,
 • szanse na upowszechnienie ocenianego rozwiązania,
 • aspekty ekonomiczne.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: mw

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.