Złoty Skalpel 2014 dla balonowej angioplastyki tętnic płucnych

Monika Wysocka, Aleksandra Rogala
opublikowano: 12-11-2014, 00:00

W VI edycji konkursu Złoty Skalpel zwyciężył zespół hemodynamiczny prof. Adama Torbickiego z Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku, który przyczynił się do wprowadzenia w polskim szpitalu innowacyjnej metody leczenia nadciśnienia płucnego. Gali Złotego Skalpela 2014, która odbyła się Hotelu Polonia Palace, towarzyszyła konferencja „Pulsu Medycyny” uświetniona przez trzy wybitne postacie polskiej medycyny.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

„Nadciśnienie płucne to jedna z najrzadszych, ale jednocześnie najbardziej niebezpiecznych chorób układu krążenia, która dotyka kilku tysięcy Polaków” – mówił podczas odbierania nagrody dla wyróżnionego zespołu prof. nadzw. Marcin Kurzyna. Zwycięski Zespół Hemodynamiczny Kliniki Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP z Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku na czele z prof. Adamem Torbickim od wielu lat rozwija nowe metody diagnostyki i terapii w tym zakresie, w tym balonową angioplastykę tętnic płucnych, potocznie nazywaną „balonikowaniem tętnic”. Ta wdrożona przez nich, innowacyjna w skali świata metoda (Polska jest trzecim krajem, po Japonii i Norwegii, w którym ją wprowadzono) stwarza szansę uniknięcia ewentualnego przeszczepu płuc u chorych z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym (ang. chronic thromboembolic pulmonary hypertension, CTEPH), którzy zostali zdyskwalifikowani z leczenia kardiochirurgicznego.

Jury konkursu doceniło „przydatność procedury i jej kliniczne znaczenie w poprawie wskaźników hemodynamicznych, a tym samym rokowania u pacjentów, którzy do tej pory nie mieliby innej opcji terapeutycznej poza ewentualnym przeszczepem płuc”.

WIĘCEJ O PROJEKCIE >> Innowacyjna metoda udrożnienia zablokowanych tętnic płucnych

Prof. Adam Torbicki w czasie finałowej gali konkursu przebywał na konferencji onkologicznej w Madrycie. W jego imieniu statuetkę odebrał prof. Marcin Kurzyna, który kierował pierwszym przeprowadzonym w otwockiej klinice zabiegiem angioplastyki tętnic płucnych. Podkreślił on fakt, że prof. Adam Torbicki problemem nadciśnienia płucnego w Polsce zajmuje się już od dwudziestu lat. „Jest inicjatorem i motorem naszego zespołu” – powiedział prof. Kurzyna. Zdradził też, na co zostanie przeznaczony zwycięski grant w wysokości 10 tys. zł. Będzie to cegiełka na aparat do zewnątrzustrojowej oksygenacji (ECMO).

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyniku konkursu na wybitnego innowatora polskiej medycyny, wybranego spośród z 10 wyróżnionych projektów finałowych (pełna lista poniżej), uczestnicy wydarzenia wysłuchali wykładów prof. Macieja Banacha, prof. Pawła Grieba oraz prof. Janusza Skalskiego, kierownika zwycięskiego projektu z 2013 roku, który podobnie jak tegoroczny dotyczył kardiochirurgii.

Prof. Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, opowiedział o tym, jak szpital krok po kroku wychodzi na prostą z zadłużenia wynoszącego 278 mln zł. Wielokrotnie podkreślał, że odkąd objął stery łódzkiej placówki, postawił na know-how, który pozwolił mu znajdować rozwiązania tam, gdzie sytuacja wydawała się beznadziejna. Pochwalił się też faktem, że szpital, mimo swojego zadłużenia, pozyskał środki na modernizację Centrum Rehabilitacji Dziecięcej.

Ze świata zarządzania w służbie zdrowia w świat nowatorskich leków przeniósł uczestników konferencji prof. Paweł Grieb z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, który mówił o tym, czy leki referencyjne i generyczne, biologiczne-innowacyjne i biologiczne-biopodobne są równie bezpieczne. Podkreślał, że leki biologiczne otworzyły nowe perspektywy przed medycyną.

Z kolei prof. Janusz Skalski opowiedział o postępach w pracy swojego zespołu z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, nagrodzonego w 2013 roku Złotym Skalpelem za projekt „Wszczepienie sztucznych komór serca (Berlin Heart) u małych dzieci”. Profesor ujął wszystkich, gdy pokazał film przedstawiający małego pacjenta po wszczepieniu sztucznej komory serca, który tańczył do kamery. W swoim krótkim wykładzie prof. Skalski sięgnął też do historii i przypomniał, że Polacy mają bardzo wiele zasług w dziedzinie kardiochirurgii (pierwszy udany zabieg kardiochirurgiczny w Polsce odbył się już na początku ubiegłego stulecia w Warszawie).

Do II etapu konkursu Złoty Skalpel 2014 zakwalifikowały się następujące projekty:

1. Projektowanie oraz zastosowanie indywidualnie dobranych wszczepów znacznie zwiększających jakość życia pacjenta

autor: Rafał Zieliński, kierownik projektu, student VI roku Wydz. Lekarskiego oraz III roku Wydz. Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

2. Procedura leczenia pozaustrojowego hipotermii

autor: dr n. med. Tomasz Darocha, główny koordynator ds. pozaustrojowego leczenia pacjentów w hipotermii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

3. Program wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Polsce i na arenie międzynarodowej

autor: prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

4. Stworzenie zaplecza hepatologiczno-internistycznego dla Programu przeszczepień wątroby w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

autor: prof. zw. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

5. D-dimery — nowy marker w diagnostyce raka trzustki

autorzy: prof. dr hab. n. med. Janusz Strzelczyk, kierownik Oddziału Klinicznego, dr n. med. Adam Durczyński, adiunkt, dr  n. med. Dariusz Szymański, zastępca kierownika, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, USK nr 1.

6. Balonowa angioplastyka tętnic płucnych i stworzenie pierwszego w Polsce interdyscyplinarnego zespołu interwencyjnej kardiologii/radiologii i kardiochirurgii krążenia płucnego.

autorzy: Zespół Hemodynamiczny Kliniki Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, kierownik prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki.

7. Hybrydowa rewaskularyzacja serca

autorzy: prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, kierownik Oddziału Chorób Serca i Naczyń, Śląskie Centrum Chorób Serca, prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, dr n. med. Mateusz Tajstra, dr n. med. Michał Hawranek.

8. Pierwsza w Polsce transplantacja twarzy i pierwsza w świecie transplantacja twarzy ratująca życie

autor: prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii IMSC, Oddział w Gliwicach.

9. Pionierski zabieg wszczepienia implantu BACE (zewnętrzna annufoplastyka
serca) w leczeniu funkcjonalnej niedomykalności zastawki

autorzy: prof. dr hab. n. med. Marek Deja, kardiochirurg, dr n. med. Marcin Malinowski, kardiochirurg, dr n. med. Magdalena Mizia, kardiolog echokardiografista, dr n. med. Wojciech Kruczak, specjalista anestezjolog, Oddział Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca.

10. Leczenie radiochirurgiczne w urządzeniu Gamma Knife zmian o charakterze Hamartoma mózgu

zgłoszenie: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Jury konkursu Złoty Skalpel 2014

  • Krzysztof Jakubiak, redaktor naczelny „Pulsu Medycny"
  • prof. Leszek Czupryniak, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, członek Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASO), kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • dr hab. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, zastępca dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS
  • prof. Piotr Kuna, dyrektor Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
  • prof. Grzegorz Opolski, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • prof. Bolesław Rutkowski, Klinika Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • dr hab. Piotr Wysocki, Oddział Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Zakład Immunologii Nowotworów, Katedra Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  • Magdalena Rzeszotalska, Polpharma

Z ostatniej chwili: Udana operacja hybrydowego wszczepienia zastawki płucnej u 5-letniego dziecka

Krakowscy kardiochirurdzy wszczepili 5-letniej dziewczynce biologiczną zastawkę płucną typu MELODY-Medtronic. To najmłodsze dziecko, któremu zaimplantowano taką zastawkę, przeznaczoną do wszczepiania przeznaczyniowego. 

Zabiegu dokonali specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie wraz z prof. Tomaszem Moszurą z CZMP w Łodzi i prof. Marcinem Demkowem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. „Zabieg był trudny technicznie ze względu na wagę pacjenta: nigdy wcześniej na świecie nie wszczepiono zastawki u tak małego dziecka” – tłumaczy prof. Tomasz Moszura. 

Dotychczas takie zabiegi wykonywano głównie u osób dorosłych, u dzieci wyjątkowo. Najmniejszy pacjent na świecie, któremu wszczepiono zastawkę ważył powyżej 16 kg. Tymczasem 5-letnia pacjentka krakowskiej kliniki waży tylko 12 kg. Urodziła się ze złożoną wadą rozwojową serca (wspólnym pniem tętniczym) i pomimo bardzo wcześnie przeprowadzonej korekcji wady po urodzeniu, rozwinęło się u niej ciężkie tętnicze nadciśnienie płucne. Ostatnio była leczona operacyjnie nowatorską metodą zespolenia sposobem Pottsa. Przeszła już zatem dwie poważne operacje, ale jej życie nadal było zagrożone z powodu zaawansowanej niedomykalności wszytej poprzednio protezy tętnicy płucnej. 

„Operacja hybrydowego wszczepienia zastawki była jedyną szansą uratowania dziecka, choć była to niebezpieczna operacja. Konwencjonalna metoda operacyjna wszczepienia zastawki była w tej sytuacji wykluczona ze względu na skrajnie wysokie ryzyko związane z wcześniej przeprowadzonymi procedurami” – tłumaczy prof. Janusz Skalski, kierownik Kliniki Kardiochirurgii w Krakowie.

Nie było także możliwe zaimplantowanie zastawki przeznaczyniowej z powodu zbył małych rozmiarów naczyń. Dlatego podjęto decyzję o operacji hybrydowej, tj. otwarciu klatki piersiowej i implantacji zastawki z przebicia wolnej ściany prawej komory serca. Wymagało to niewiarygodnej precyzji i ogromnego doświadczenia w implantacji takich biologicznych zastawek. „Nie moglibyśmy wykonać tej operacji, gdybyśmy nie dysponowali możliwościami technicznymi nowoczesnej sali hybrydowej z dwupłaszczyznową wizualizacją – podkreśla prof. Skalski. – Nikt wcześniej nie odważył się na przeprowadzenie tak karkołomnej operacji w podobnie trudnej sytuacji i u tak małego dziecka. To otwarcie nowych możliwości z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii medycznej. Cieszę się, że teraz możemy podejmować takie niezwykłe wyzwania i jak widać zaczynamy w nowych warunkach od najwyższego pułapu”.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Monika Wysocka, Aleksandra Rogala

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.